فصل اول : قلب ایران در قلب اروپا (امام در پاریس)
مردم با نثار گل به سربازان ، ارتش را خلع سلاح کردند
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

مردم با نثار گل به سربازان ، ارتش را خلع سلاح کردند

‏اوضاع‌ سریعتر از آن‌ چه‌ پیش‌بینی می‌شد به‌ وخامت‌ می‌گرائید. نثار گل به سربازان‌ ‏‎ ‎‏توسط‌ مردم، روحیه‌ فرماندهان‌ را به‌ کلی‌ به هم‌ ریخته‌ و آن‌ را حمله‌ امام‌ به‌ ارتش‌ ‏‎ ‎‏قلمداد کردند.‏

‏«...به‌ فرمان‌ [‌امام] خمینی‌ ـ مردم‌ ـ حمله‌ جدیدی‌ به‌ ارتش‌ آغاز کرده‌ بودند، ‏‎ ‎‏حمله‌ای‌ که‌ سلاحش‌ دوستی‌ و عشق‌ بود، تظاهرکنندگان‌ با خود گل‌ حمل‌ کرده‌ و بر ‏‎ ‎‏سر تفنگهای‌ سربازان‌ قرار می‌دادند و حلقه‌های‌ گل روی‌ تانکها می‌گذاشتند... آنها با ‏‎ ‎‏سربازان‌ خیلی‌ مهربان‌ و مودب‌ بودند. آنها هم‌ نسبت‌ به‌ مردم‌ نرمش‌ نشان‌ می‌دادند... ‏‎ ‎‏این‌ شیوه‌ برای‌ برادری‌ با ارتش تهدید جدی‌ بود که‌ بویژه‌ سربازان‌ جوان‌ را به‌ آن طرف‌ ‏‎ ‎‏می‌کشید... نوارهای امام‌ از بلندگوهای‌ مساجد پخش می‌شد که: بیگانگان‌ سعی می‌کنند ارتش را علیه مردم تحریک کنند و ما نباید بگذاریم‌ چنین چیزی اتفاق بیفتد... عموم‌ مردم‌ موظفند نسبت‌ به‌ نیروهای‌ انتظامی و ارتش برادری و مهربانی‌ نشان‌ دهند و آنها نیز متقابلاً وظیفه دارند روحیه مشابهی نسبت‌ به‌ عموم‌ نشان‌ دهند‌... این‌ پیام‌ همراه‌ با شیوه‌ اظهار محبت و تسلیم گل‌ به‌ ارتش، تهدیدی‌ بسیار جدی‌ و قوی‌ می‌نمود‌...» ‏‎ ‎‏(ص02/200)‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 165