فصل اول : قلب ایران در قلب اروپا (امام در پاریس)
ردگیری هواپیمای حامل امام و انتقال ایشان به جزیره ای در خلیج فارس
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

ردگیری هواپیمای حامل امام و انتقال ایشان به جزیره ای در خلیج فارس

‏نکته‌ای که در این‌ اظهارات هایزر حائز اهمیت‌ است‌ و نگرانی‌ فرماندهان ارتش به ویژه‌ ‏‎ ‎‏تیمسار ربیعی را منعکس می‌کند، کمتر مورد توجه تحلیل‌گران حوادث‌ آن‌ روز قرار ‏‎ ‎‏گرفته‌ است. قبلاً گفته‌ شد که‌ فرماندهان طرحهای مختلفی‌ را برای‌ مقابله‌ با حرکت‌ امام‌ ‏‎ ‎‏تدارک‌ دیده‌ بودند. زمانی که‌ در ممانعت از بازگشت‌ امام‌ به‌ ایران‌ ناکام‌ ماندند، تصمیم ‏‎ ‎‏گرفتند هواپیمای‌ ایشان را ردگیری‌ کرده‌ و ایشان‌ را به‌ یکی‌ از جزایر خلیج‌ فارس منتقل‌ ‏‎ ‎‏کرده‌ و تا زمان لازم‌ مانع‌ ورود ایشان‌ به‌ تهران‌ شوند. طرح‌ حمله موشکی‌ به‌ هواپیمای ‏‎ ‎‏حامل‌ امام‌ را به‌ دلیل‌ حضور بیش‌ از یکصد و پنجاه‌ نفر از نمایندگان‌ عالی‌ رتبه ‏‎ ‎‏رسانه‌های جهان‌ به مصلحت‌ ندیدند. بنابر اظهارات‌ هایزر آنها این‌ احتمال را می‌دادند ‏‎ ‎‏که‌ تیمسار ربیعی‌ و تیمسار بدره‌ای، فرمانده‌ نیروی‌ زمینی بدون اطلاع‌ به‌ دیگر ‏‎ ‎‏فرماندهان‌ نظیر تیمسار قره‌باغی، خود برنامه‌ای را جهت خنثی‌ کردن رهبری‌ امام‌ ‏‎ ‎‏طراحی کرده‌اند. تصور آنها این بود که‌ با ایجاد فاصله‌ میان‌ امام‌ و مردم‌ موفق خواهند ‏‎ ‎‏بود با یک‌ کشتار وسیع، بر اوضاع مسلط‌ شده‌ و آرامش‌ را به کشور باز گردانند. در ‏‎ ‎‏پاره‌ای‌ از اظهارات‌ هایزر این‌ امر به‌ وضوح‌ مشاهده می‌شود.‏

‏اما نکته‌ای‌ که‌ آنهااز آن‌ غفلت‌ داشتند برنامه‌ریزی‌ کمیته‌ استقبال‌ و طراحان‌ حافظ‌ ‏‎ ‎‏امنیت‌ امام‌ بود که‌ خود را برای هرگام‌ و گامهای‌ بعد آماده‌ کرده‌ بودند.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 178