فصل اول : قلب ایران در قلب اروپا (امام در پاریس)
آمادگی ارتش برای انجام کودتا در غیاب هایزر
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

آمادگی ارتش برای انجام کودتا در غیاب هایزر

‏سرانجام‌ شرایط‌ و اوضاع‌ برای‌ باقی‌ ماندن‌ ژنرال‌ هایزر در ایران‌ سخت‌تر می‌شود. ‏‎ ‎‏سولیوان‌ که‌ به‌ شدت‌ نگران‌ امنیت‌ جانی‌ ژنرال‌ است، از واشنگتن مصرانه‌ می‌خواهد او ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 180

‏را از ایران‌ فرا خوانند. ژنرال‌ هایزر هم‌ در پاسخ‌ سئوال فرماندهان نظامی امریکا که‌ نظر ‏‎ ‎‏او را در این‌ مورد جویا شدند می‌گوید: دلایلی‌ ندارد که‌ حرفها و توصیه‌های‌ سولیوان‌ را ‏‎ ‎‏نپذیرد. خاصه‌ که‌ او از یک‌ شبکه‌ اطلاعاتی‌ گسترده‌تری‌ برخوردار است. سرانجام‌ ژنرال‌ ‏‎ ‎‏جونز، رئیس ستاد مشترک‌ ارتش‌ امریکا طی‌ تماس‌ تلفنی‌ با هایزر نظر او را جویا ‏‎ ‎‏می‌شود:‏

‏«‏‎‌‎‏ژنرال‌ جونز به‌ تفصیل‌ از من‌ پرس‌ و جو و بازپرسی‌ کرد. گفتم: نمی‌توانم با ‏‎ ‎‏ارزیابی‌ سفیر مخالفت‌ کنم... پراودا و تاس‌ هم‌ ـ مردم‌ ـ را با اتهامات وحشیانه‌ای‌ که‌ به‌ ‏‎ ‎‏کارهای‌ من‌ می‌زنند تحریک‌ می‌کنند. مردم‌ هم‌ آن‌ را باور می‌کنند. زمینه‌ صحبتهای‌ آنها ‏‎ ‎‏نیست‌ که‌ من‌ کشور را تصرف‌ کرده‌ام. ژنرال جونز پرسید آیا ارتش‌ بدون‌ حضور من‌ ‏‎ ‎‏قادر به‌ کودتای‌ نظامی‌ هست‌ یا خیر؟ گفتم:...من‌ فکر می‌کنم‌ که‌ قادر به‌ این‌ کار هستند ‏‎ ‎‏و اگر بختیار به آنها دستور بدهد به‌ این‌ کار اقدام‌ خواهند کرد... تیمسار ربیعی‌ و ‏‎ ‎‏تیمسار طوفانیان‌ و تیمسار بدره‌ای‌ اگر ببینند که‌ اوضاع‌ دارد از کنترل‌ خارج‌ می‌شود، ‏‎ ‎‏آماده‌ انجام‌ کودتای‌ نظامی خواهند بود، اما به‌ هر حال‌ نیاز به‌ رهبری‌ دارند که به‌ آنها ‏‎ ‎‏دستور دهد...»‏‎[1]‎‏ «...به‌ هر حال‌ توانائیها خیلی‌ بیشتر از آن‌ چه‌ که‌ برای‌ یک‌ اقدام‌ نظامی‌ ‏‎ ‎‏داخلی‌ لازم‌ بود، وجود داشت...»‏‎[2]‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 181

  • . همان ـ صص 420-419.
  • . همان ـ ص425.