فصل اول : قلب ایران در قلب اروپا (امام در پاریس)
عکس امام بر روی مینی بوسهای سفارت امریکا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

عکس امام بر روی مینی بوسهای سفارت امریکا

‏«هنگامی‌ که‌ رادیو تهران‌ خبر خروج‌ شاه‌ را پخش‌ کرد جشنهای‌ عمومی در سرتاسر ‏‎ ‎‏تهران‌ دامن‌ گسترد. گروههای‌ انقلابی‌ بدون‌ مانع‌ از طرف نیروهای‌ امنیتی‌ و ارتش‌ به‌ ‏‎ ‎‏خیابانها ریختند. هزاران‌ نفر در نقاط‌ مختلف تهران‌ اجتماع‌ کردند و شروع‌ به‌ پایین ‏‎ ‎‏کشید‌ مجسمه‌های‌ شاه‌ نمودند. اجتماعات‌ (مردمی) از رانندگان‌ دعوت‌ می‌کردند تا ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 187

‏چراغ‌ اتومبیلها را برای شرکت‌ در شادی روشن کنند. مینی‌بوسهای‌ سفارت امریکا که‌ ‏‎ ‎‏کارکنان سفارت‌ را به‌ خانه‌ می‌برد قبلاً با عکسهای خمینی مجهز شده‌ بودند. بدینسان ‏‎ ‎‏جمعیتها با حلقه‌های گل و دسته‌های گل به‌ خیابانها ریختند.‏

‏روزی‌ که‌ شاه‌ کشور را ترک‌ کرد نظم‌ عمومی‌ تهران‌ به‌ وسیله‌ نهضت اسلامی‌ اداره‌ ‏‎ ‎‏گردید. ارتش‌ در کار برقراری‌ نظم‌ دخالت‌ نداشت. نیروهای مسلح‌ خبر عزیمت‌ شاه‌ را ‏‎ ‎‏با احساساتی‌ درهم‌ آمیخته‌ پذیرفتند. فرماندهان ارشد ارتش‌ در تهران‌ از فروپاشی‌ ‏‎ ‎‏گسترش‌یابنده‌ سیاسی‌ آگاه‌ بودند. اما فرماندهان‌ خارج‌ از پایتخت‌ در جریان‌ اوضاع‌ ‏‎ ‎‏نبودند. در استان‌ نفت‌ خیز خوزستان‌، فرماندهان‌ پادگان‌ به‌ سربازان‌ دستور دادند تا بر ‏‎ ‎‏روی‌ تظاهرکنندگانی‌ که‌ خروج‌ شاه‌ را جشن‌ گرفته‌ بودند آتش‌ بگشایند. روزنامه‌نگاران‌ ‏‎ ‎‏خارجی‌ گزارش‌ کرده‌اند که‌ سربازان‌ در اهواز 20 نفر را به‌ قتل‌ رساندند و 200 نفر را ‏‎ ‎‏زخمی‌ کردند. در خرمشهر و آبادان‌ نیز سربازان، غیر نظامیان‌ را کشته‌ و مجروح‌ نمودند ‏‎ ‎‏تا اینکه‌ بختیار به‌ ارتش‌ دستور داد به‌ سربازخانه‌ها برگردند...»‏‎[1]‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 188

  • . جان استمپل ص 229.