فصل اول : قلب ایران در قلب اروپا (امام در پاریس)
عکس العمل امام از خبر رفتن شاه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

عکس العمل امام از خبر رفتن شاه

‏انبوه‌ خبرنگاران‌ و فیلمبرداران‌ و گزارشگران‌ روزنامه‌ها و مطبوعات‌ و رادیو تلویزیونها ‏‎ ‎‏و خبرگزاریهای‌ جهان‌ به‌ نوفل‌ لوشاتو سرازیر شد. همه انتظار عکس‌العمل‌ امام‌ را ‏‎ ‎‏داشتند. بیانیه‌ ابتدایی‌ امام‌ در همان‌ ساعات‌ اولیه دریافت‌ خبر رفتن‌ شاه، توسط‌ دکتر ‏‎ ‎‏یزدی‌ در اجتماع‌ گزارشگران‌ و ایرانیان حاضر قرائت‌ گردید و اعلام‌ شد امام‌ طی‌ یک‌ ‏‎ ‎‏سخنرانی‌ برنامه‌ و نظرات‏‎ ‎‏و تحلیلهای خود را اعلام‌ خواهند کرد.‏

‏از صحنه‌های‌ جالب‌ آن‌ لحظات، حضور یک‌ خانم‌ نسبتاً جوان‌ فرانسوی مقیم‌ ‏‎ ‎‏نوفل‌لوشاتو بود که‌ با دو کودک‌ حدود 6 و 8 ساله‌ خود که‌ هر کدام یک‌ شاخه‌ گل‌ در ‏‎ ‎‏دست‌ داشتند، خواهان‌ دیدار امام‌ بودند. کمی‌ بعد از آن‌ که جمعیت‌ خبرنگاران‌ متفرق‌ ‏‎ ‎‏شدند و امام‌ خود را برای‌ ادای‌ نماز جماعت ظهر آماده‌ می‌کردند، آنان‌ را نزد امام‌ بردم. ‏‎ ‎‏آنها پیروزی‌ امام‌ را به‌ ایشان‌ تبریک گفتند و امام‌ با گرمی‌ دو کودک‌ را در آغوش‌ ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 188

‏گرفتند و به‌ احساسات‌ آنان پاسخ‌ دادند و به‌ من‌ اشاره‌ کردند چیزی‌ برای‌ پذیرایی‌ ‏‎ ‎‏بیاورم. خانم‌ دباغ‌ که‌ در آشپزخانه‌ بود چای‌ و مقداری‌ گز آورد. امام‌ برای‌ دو کودک‌ ‏‎ ‎‏گزها را از لای‌ زرورق‌ درآوردند و در دهان‌ آنان‌ گذاردند و به‌ من‌ گفتند هر چه‌ رسم و ‏‎ ‎‏متناسب‌ با تعارفات‌ اینجا هست‌ به‌ آنان‌ بگویم. آنگاه‌ آن‌ خانم‌ اجازه‌ خواست‌ یک‌ ‏‎ ‎‏عکس‌ یادگاری‌ از امام‌ و فرزندانش‌ داشته‌ باشند امام‌ موافقت‌ کردند و دو کودک‌ را ‏‎ ‎‏روی‌ زانوان‌ خود گذاردند. مادرشان‌ عکسی‌ از آنان‌ گرفت. قرار بود بعداً عکس‌ را برای‌ ‏‎ ‎‏امضای‌ امام‌ به‌ ایشان‌ بدهد.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 189