فصل دوم : از پرواز انقلاب تا استقرار جمهوری اسلامی
دیدار با امام در روز 22 بهمن
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

دیدار با امام در روز 22 بهمن

‏نزدیک‌ غروب‌ روز 22 بهمن‌ به‌ اتفاق‌ دکتر محمود بروجردی نزد امام‌ رفتیم مثل همیشه‌ ‏‎ ‎‏خیلی‌ آرام‌ و خونسرد نشسته‌ بودند. با خنده‌ گفتم‌ آقا حالا دیگر نوبت‌ کیست‌ که‌ باید ‏‎ ‎‏برود؟! لبخندی‌ زدند گفتند که‌ آقای‌ بازرگان‌ هرچه زودتر باید رئیس‌ ستاد (‌ارتش‌) را ‏‎ ‎‏معرفی‌ کند. من‌ گفتم‌ یک‌ مس‏‏ا‏‏له‌ مرا نگران کرده‌ و بر شادمانی‌ ما سایه‌ افکنده‌ است‌ و آن‌ ‏‎ ‎‏حمله‌ حساب‌ شده‌ گروه‌های چریکی‌ نظیر فدائیان‌ و مجاهدین‌ خلق‌ به‌ پادگانهاست. به‌ ‏‎ ‎‏نظرم‌ با یک‌ توطئه‌ای‌ انبارهای‌ اسلحه‌ را به‌ روی‌ مردم‌ باز کرده‌اند. ایشان‌ اظهارنظری‌ ‏‎ ‎‏نکردند. معلوم‌ بود که‌ هیچ‌ نگرانی‌ از این‌ بابت‌ ندارند، زیرا مردم‌ را خوب‌ می‌شناختند ‏‎ ‎‏و می‌دانستند وقتی‌ به‌ مردم‌ بگویند اسلحه‌ها را برگردانید بر می‌گردانند، کما اینکه‌ همین‌ ‏‎ ‎‏طور هم‌ شد. فقط‌ گروههای‌ الحادی‌ نظیر چریکهای‌ فدایی‌ خلق، حزب‌ توده‌ و ‏‎ ‎‏مجاهدین‌ خلق‌ از تحویل‌ اسلحه‌های‌ ربوده‌ شده‌ خودداری‌ کردند که‌ بعدها طی‌ عملیات‌ ‏‎ ‎‏قهرآمیز و خونین‌ و بحرانی‌ تا حدودی‌ خلع‌ سلاح‌ شدند.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 246