فصل دوم : از پرواز انقلاب تا استقرار جمهوری اسلامی
تعبیرات سوء از رفتن امام به قم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

تعبیرات سوء از رفتن امام به قم

‏در جریان‌ بازگشت‌ امام‌ به‌ قم‌ در برخی‌ روزنامه‌ها کلمات‌ ناشایست‌ و تحلیلهای‌ ‏‎ ‎‏نادرستی‌ نوشته‌ می‌شد، از جمله‌ اینکه‌ دولت‌ دلش‌ می‌خواهد امام در دسترس‌ نباشد و ‏‎ ‎‏به‌ قم‌ برود تا دولت‌ در تهران‌ آزادی‌ داشته‌ باشد. این جور عبارتهای خلاف‌ واقع ‏‎ ‎‏نتیجه‌ای‌ جز تحریک‌ مردم‌ نداشت. آن‌ مقداری که‌ من‌ می‌دانم‌ بازگشت‌ امام‌ به‌ قم‌ به‌ ‏‎ ‎‏پیشنهاد حاج‌ احمد آقا بود تا سر و سامانی‌ به‌ حوزه داده‌ شود و استقرار امام‌ در قم‌ ‏‎ ‎‏بتواند بیشتر به‌ نفع‌ انقلاب باشد.‏

‏پس‌ از آنکه‌ امام‌ به‌ قم‌ رفتند، من به دیدن ایشان رفتم. پرونده‌ و پوشه قانون اساسی‌ ‏‎ ‎‏هنوز در دست‌ من‌ بود، آن را دادم. به‌ توصیه‌ ایشان‌ چند نسخه از روی آن‌ تکثیر کردیم‌ ‏‎ ‎‏و به اتفاق مرحوم احمد آقا، نزد تعدادی‌ از علما و مراجع‌ بردیم که‌ اظهارنظر کنند. نظر ‏‎ ‎‏ما این‌ بود که‌ مجلس‌ م‏‏و‏‏‌سسان تشکیل نشود چون‌ با شرایط‌ آن‌ روز ایران‌ روی غلطک‌ ‏‎ ‎‏بوروکراسی‌ اداری و پارلمانی می‌افتاد و برخلاف نظر امام‌ مدت‌ها طول‌ می‌کشید. به‌ ‏‎ ‎‏امام می‌گفتیم مردم شما را به عنوان رهبر قبول‌ دارند اگر این‌ را شما امضا کنید و ‏‎ ‎‏بگذارید به رفراندوم‌ کسی‌ چیزی‌ نمی‌گوید. اما ایشان‌ اصرار داشتند که‌ در کلیه‌ مراحل‌ ‏‎ ‎‏باید نظر مردم‌ جلب‌ بشود و مبتنی‌ بر ر‏‏ا‏‏ی‌ مردم‌ باشد. از برنامه‌های بسیار م‏‏و‏‏‌ثر و مفید ‏‎ ‎‏امام‌ در قم‌ این‌ بود که‌ علما و روحانیون‌ به‌ دیدن‌ ایشان می‌رفتند و ایشان‌ هم‌ شبها از ‏‎ ‎‏آنان‌ بازدید می‌کردند. گه‌ گاه‌ در بعضی‌ از این محافل و نشستها مطالبی‌ نقل می‌شد که‌ ‏‎ ‎‏آموزنده‌ و جذاب‌ بود.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 265