فصل دوم : از پرواز انقلاب تا استقرار جمهوری اسلامی
خروج از پیمان سنتو
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

خروج از پیمان سنتو

‏از تصمیمات‌ مهمی‌ که‌ دولت‌ گرفت‌ خروج‌ از پیمان‌ استعماری‌ سنتو بود. در خاطرم‌ ‏‎ ‎‏هست که‌ امام‌ در مورد خروج‌ از این‌ پیمان‌ تذکر دادند که‌ دولت‌ در 22 اسفند 57 این‌ ‏‎ ‎‏قرار داد را لغو کرد. و در 7 فروردین‌ رسماً به‌ دولتهای‌ پاکستان، عراق، ترکیه‌ و ‏‎ ‎‏انگلستان‌ اعلام‌ داشت.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 279