فصل دوم : از پرواز انقلاب تا استقرار جمهوری اسلامی
استعفای تیمسار قرنی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

استعفای تیمسار قرنی

‏در نتیجه‌ این‌ اقدام‌ بدون‌ مشورت‌ و بدون‌ سنجش‌ پیامدهای‌ آن ـ به‌ لحاظ اجتماعی‌ و ‏‎ ‎‏سیاسی‌ و بین‌المللی ـ تیمسار قرنی‌ که‌ از ناخشنودی‌ نخست‌وزیر آزرده‌ خاطر شده‌ بود ‏‎ ‎‏استعفای‌ خود را به‌ نخست‌وزیر تسلیم‌ کرد.‏

‏من‌ مجدداً به‌ احمد آقا زنگ‌ زدم‌ و قصد تیمسار را مبنی‌ بر استعفا به‌ اطلاع امام‌ ‏‎ ‎‏رساندم، دقایقی‌ بعد از دفتر امام‌ با نخست‌وزیر گفتگو شد و نظر امام مبنی‌ بر ابقای‌ ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 286

‏تیمسار قرنی‌ به‌ اطلاع‌ او و نخست‌وزیر رسید. ولی‌ اصرار مهندس‌ بازرگان‌ و نظر ‏‎ ‎‏مساعد امام‌ بر ادامه‌ مسوولیت‌ او، نتیجه‌ نداد و ایشان از سمت‌ ریاست‌ ستاد کناره‌ ‏‎ ‎‏گرفت. و جای‌ خود را به‌ تیمسار فربد سپرد. من تیمسار فربد را چند جلسه‌ در دفتر ‏‎ ‎‏نخست‌وزیر و یکبار هم‌ به‌ اتفاق‌ رئیس‌ ژاندارمری‌ کل‌ در دفتر خودم‌ در وزارت‌ کشور ‏‎ ‎‏دیده‌ بودم. به‌ نظرم‌ مردی‌ بیشتر سیاسی‌ تا نظامی‌ می‌آمد.‏

‏در جلسه‌ فردای‌ شورای انقلاب‌ که‌ من‌ برای‌ ارائه‌ گزارشی‌ از روند اجرای رفراندوم‌ ‏‎ ‎‏بدان‌ جا رفته‌ بودم، ناگهان‌ آیت‌الله ‌طالقانی‌ که‌ از کردستان‌ بازگشته بود وارد شد. ایشان‌ ‏‎ ‎‏به‌ شدت‌ نسبت‌ به‌ این اقدام‌ نظامی‌ معترض‌ بود و مشروح خواسته‌های‌ آنان‌ را بیان‌ کرد ‏‎ ‎‏که‌ عبارت‌ بودند از:‏

‏ـ استقرار حاکمیت سیاسی و اقتصادی‌ و اجتماعی،‏

‏ـانتصاب‌ مدیران‌ و مجریان‌ توسط‌ مردم‌ کرد،‏

‏ـ تنظیم‌ روابط‌ حکومت‌ خود مختار با دیگر اقوام‌ ایرانی،‏

‏ـ ایجاد سازمان‌ نظامی‌ توسط‌ کردها برای‌ حفظ‌ امنیت‌ و تامین‌ نیازهای حکومت‌ ‏‎ ‎‏خودمختار،‏

‏ـ تامین‌ اعتبار کافی‌ برای‌ عمران‌ کامل‌ منطقه،‏

‏من‌ از عواقب‌ این‌ وضع‌ و ت‏‏ا‏‏ثیر منفی‌ آن‌ بر روحیه‌ مردم‌ منطقه‌ برای شرکت در ‏‎ ‎‏رفراندوم‌ سخت‌ نگران‌ شدم. رادیو بی.بی.سی‌ در گزارش‌ این‌ عمل نظامی، بسیار ‏‎ ‎‏شیطنت‌آمیز عمل‌ می‌کرد و صریحاً پیش‌بینی‌ می‌کرد، کردهای استقلال‌ طلب‌ در ‏‎ ‎‏رفراندوم‌ تعیین‌ نظام‌ سیاسی‌ کشور شرکت‌ نخواهند کرد، مگر آنکه‌ وضعیت‌ حقوقی‌ ‏‎ ‎‏جدائی‌ خواهان‌ و قول‌ اجرای‌ خواسته‌های‌ آنان از طرف‌ امام‌ و دولت‌ اعلام‌ گردد.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 287