فصل دوم : از پرواز انقلاب تا استقرار جمهوری اسلامی
ادامه تلاشها جهت برگزاری رفراندوم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

ادامه تلاشها جهت برگزاری رفراندوم

‏با آنکه‌ حوادث‌ و بحرانها در گوشه‌ و کنار کشور که هر روزه در بولتن ژاندارمری و ‏‎ ‎‏نیروهای نظامی درج می‌شد و به دفتر من ارسال می‌شد مقدار زیادی‌ ذهن من را ‏‎ ‎‏مشغول‌ می‌کرد اما تمام‌ همّ و غمّ ما معطوف‌ به برگزاری‌ رفراندوم‌ بود. اداره‌ کل‌ ‏‎ ‎‏انتخابات‌ وزارت‌ کشور در آن‌ زمان‌ با آن سیستم‌ بوروکراسی‌ اداری توانایی‌ انجام‌ ‏‎ ‎‏رفراندوم‌ را نداشت. البته‌ ریاست آن‌ با مدیرکل‌ آن‌ به‌ نام‌ نوربخش‌ بود، زحماتی‌ هم‌ ‏‎ ‎‏متقبّل‌ شدند، اما هدایت‌ و نظارت‌ انتخابات‌ با ستاد مرکزی‌ بود که‌ من‌ به‌ قول‌ امام‌ به‌ ‏‎ ‎‏سبک‌ انجمن اسلامی‌ تشکیل‌ داده بودم. نکته‌ای‌ را در پرانتز عرض‌ کنم. در همان‌ ایام‌ در ‏‎ ‎‏خارج‌ از کشور تلاشهایی صورت‌ می‌گرفت‌ که‌ نظر جریانات‌ خاصی‌ را برای‌ شرکت‌ در ‏‎ ‎‏رفراندوم‌ و ر‏‏ا‏‏ی‌ آری‌ به‌ جمهوری‌ اسلامی‌ جلب‌ کنند. از جمله‌ برادران‌ ما در اتحادیه‌ ‏‎ ‎‏انجمنهای‌ اسلامی‌ دانشجویان‌ توانستند اعلام حمایت‌ کنفدراسیون‌ جهانی‌ دانشجویان‌ ‏‎ ‎‏ایرانی‌ در خارج‌ از کشور را ـ گرچه دیگر به‌ دلیل‌ تحولات‌ درونی‌ و انشعابات‌ مکرر، ‏‎ ‎‏وزنه‌ قابل‌ اعتنائی‌ نبود ـ به‌ دست‌ آورند.‏‎[1]‎‏ البته‌ ویژگی‌ منحصر به‌ فرد انقلاب‌ که‌ همه‌ ‏‎ ‎‏این‌ گروهها را مبهوت‌ و مدهوش‌ کرده‌ بود، در این‌ تصمیم‌گیری‌ ت‏‏ا‏‏ثیر اصلی‌ را داشت، ‏‎ ‎‏به هرحال‌ با آنکه‌ در کنفدراسیون‌ اندیشه‌ مارکسیستی‌ غالب‌ بود و به‌ هیچ‌وجه دل‌ ‏‎ ‎‏خوشی‌ از حکومت‌ اسلامی‌ و جنبشهای‌ اسلامی‌ نداشتند، ولی‌ به‌هر‌حال‌ از جمهوری‌ ‏‎ ‎‏اسلامی‌ و برگزاری‌ رفراندوم‌ حمایت‌ کردند.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 294

  • . یکی از این دوستان ما آقای حسین کاشفی بود که زحمات زیادی در این زمینه انجام داد.