فصل دوم : از پرواز انقلاب تا استقرار جمهوری اسلامی
پیام امام به مناسبت رفراندوم
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : طباطبایی ، صادق

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

پیام امام به مناسبت رفراندوم

‏بعد از این که این‌ آمار را ارائه‌ دادم‌ و گزارشی‌ از روند تشکیلاتی‌ رفراندوم به اطلاع ‏‎ ‎‏ایشان رساندم، ایشان‌ لبخندی‌ زدند که‌ حاکی از رضایتشان‌ بود. اسناد را ارائه‌ کردم‌ و ‏‎ ‎‏امام‌ صحّت‌ انتخابات را تایید کردند. من‌ درخواست کردم‌ پیامی‌ هم‌ بدهند، ایشان‌ پس‌ ‏‎ ‎‏از نماز صبح‌ پیام‌ را نوشتند و به‌ من دادند و من‌ برگشتم‌ تهران.‏

‏درخصوص‌ انعکاس‌ نتیجه‌ رفراندوم‌ و پیام‌ امام‌ من‌ برنامه‌ای‌ را برای رادیو و ‏‎ ‎‏تلویزیون تنظیم کردم‌ که‌ متاسفانه‌ اجرا نشد. در ستاد انتخابات وزارت‌ کشور خبرنگاران ‏‎ ‎‏و فیلمبرداران‌ رادیو و تلویزیون‌ مستقر بودند، من اصرار داشتم‌ که همان‌جا اعلامیه امام‌ ‏‎ ‎‏خوانده‌ شود و اینگونه‌ برنامه‌ریزی کردم، از ساعت‌ 12، بعد از اذان‌ ظهر تا ساعت‌ 2 ‏‎ ‎‏بعدازظهر رادیو هر نیم‌ساعت‌ یک‌ بار اعلام کند، در اخبار ساعت‌ 14، پیام‌ مهمی‌ از امام ‏‎ ‎‏پخش خواهد شد و در ساعت‌ 2 بعد از ظهر طبق‌ روال‌ پس‌ از پیروزی انقلاب، در ‏‎ ‎‏شروع‌ برنامه خبری‌ با جمله‌ «‌اینجا صدای‌ انقلاب‌ ایران است» شروع شود، بعد گزارش‌ ‏‎ ‎‏رفراندوم‌ و نتیجه‌ آن‌ اعلام‌ گردد. سپس پیام امام‌ که خود من‌ خوانده‌ بودم‌ و ضبط‌ شده‌ ‏‎ ‎‏بود، پخش‌ گردد. سپس‌ آرم رادیو نواخته شود مجدداً آرم‌ خبر پخش‌ شده‌ و این‌ بار ‏‎ ‎‏گفته‌ شود: «اینجا صدای‌ جمهوری اسلامی ایران‌ است.»‏

‏ساعت دو بعد از ظهر داشتیم ناهار می‌خوردیم، رادیو هم روشن‌ بود و فقط‌ گوینده‌ ‏‎ ‎‏اخبار نتیجه رفراندوم را اعلام‌ کرد و حتی پیام امام‌ هم خوانده نشد. من‌ هرچه سعی ‏‎ ‎‏کردم‌ با آقای قطب‌زاده‌ تماس‌ بگیرم، نتوانستم. ظاهراً برای‌ سخنرانی جایی رفته‌ بود و ‏‎ ‎‏در سازمان‌ نبود. مسوول خبر و دوستان‌ دیگر را هم نتوانستم‌ پیدا کنم‌ حدود ساعت‏‎ ‎‏6ـ 5 بعد از ظهر بالاخره قطب‌زاده را پیدا کردم‌ و موضوع‌ را گفتم. او گفت: پدرش را ‏‎ ‎‏در می‌آورم، ساعت‌ شش‌ این‌ کار را می‌‌کنم. گفتم‌ هر کاری‌ می‌خواهی بکن‌ ولی لطف‌ ‏‎ ‎‏آن‌ از بین‌ رفت. اخبار ساعت‌ شش‌ هم‌ چیزی‌ نگفت. اخبار ساعت 8 شب‌ پیام‌ امام‌ را ‏‎ ‎

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 305

‏بعد از پیام‌ آقای‌ شریعتمداری‌ خواند.‏

خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطباییج. 3صفحه 306