استفتائات امام خمینی (س) (ج. 10)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

استفتائات امام خمینی (س) (ج. 10)

C:\Users\archive15.KHOMEINI\Desktop\جداول\2896-H.jpg

‏ ‏

‏ ‏

‏این مجموعه، بخشی از مجموعه مجلدات موسوعه (دوره 50 جلدی) شامل استفتائات حضرت امام می باشد که برای اولین بار منتشر گردیده است. قریب به اتفاق این استفتائات مربوط به دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران  و حدود  7424 سند، حاوی 12837 سؤال بوده که منبع اصلی آن، اسناد موجود در آرشیو مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) (اصل یا کپی) است که تعدادی از این استفتائات از: مجموعه 22 جلدی صحیفه امام، مجموعه 3جلدی استفتائات امام (138 مورد که پیشتر دفتر انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین قم منتشر کرده)، استفتائات منتشر شده در ماهنامه پاسدار اسلام و استفتائاتی که از افراد حقیقی اخذ شده نیز در این مجلدات عرضه شده اند.‏

‏تنظیم کلی فهارس، مطابق با کتاب تحریرالوسیله امام می باشد و در این مجموعه، فقط اسناد مستند به حضرت امام که مستقیماً به نظر ایشان رسیده، استفاده شده است و شامل استفتائاتی که با مهر دفتر استفتائات ارسال گردیده اند، گرچه با اذن کلّی امام بوده، نمی باشد.‏

‏حفظ امانت داری نسبت به پرسش های شرعی مؤمنین و پاسخ های حضرت امام از ویژگیهای بارز این اثر است و غیر از مواردی که اصلاح ویرایشی محسوب می شود و اسامی سؤال کنندگان که موجب انتشار اطلاعات شخصی آنها می گردد، مطلبی حذف نشده است. البته اسامی بعضی از معاریف یا مسئولین یا سؤالات مربوط به نهادهای حکومتی به طور کامل آمده است.‏

‏ ‏

‏در جلد 10 استفتائات به فتاوای مربوط به: کتاب قضا، کتاب شهادات، کتاب حدود، کتاب قصاص، کتاب دیات و مسائل مستحدثه می پردازد.‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 1