بیداری اسلامی

24 / 2 / 91- دکتر زهرا مصطفوی در همایش نظریه بیداری اسلامی در اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی (س) و حضرت آیت الله خامنه ای گفت: نگاه به فلسفه و عرفان امام در بحث خداشناسی و انسان شناسی اهمیت بالایی دارد زیرا این امر زیربنای اصلی فلسفه سیاسی ایشان را تشکیل می دهد.

فرزند حضرت امام خمینی ضمن تأکید بر ضرورت شناخت بیداری اسلامی، گفت: اگر به درستی حقیقت بیداری اسلامی را بشناسیم، آینده جهان اسلام را بهتر درک خواهیم کرد و خطراتی که مسلمانان را تهدید می کند، بهتر شناسایی خواهیم کرد.

وی در ادامه با اشاره به تفکر سیاسی امام خمینی گفت: نگاه به فلسفه و عرفان امام در بحث خداشناسی و انسان شناسی اهمیت بالایی دارد زیرا این امر زیربنای اصلی فلسفه سیاسی ایشان را تشکیل می دهد. وی افزود: تحلیل مقام معظم رهبری در تبیین بیداری اسلامی و پیوند آن با انقلاب همانند اندیشه های امام بوده و مبانی فکری استواری بین آن ها برقرار است، که این امر ریشه در اندیشه عرفانی آنها دارد.

زهرا مصطفوی در ادامه برای تحلیل اندیشه عرفانی حضرت امام(ره) توضیح داد: مرتبه ای از توحید که توحید افعالی است، مرتبه ای است که انسان دریابد هر کاری که در جهان واقع می شود وابسته به اراده الهی است. اگر انسان به این حقیقت ایمان پیدا کند، از هیچ قدرتی در جهان نمی هراسد و هرچه ایمان او بیشتر شود، اعتماد او به قدرت های بشری کمتر می شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر حضرت امام معقد است که بشر دارای فطرت ثابت انسانی است که عاشق کمال مطلق است. یعنی هر انسانی در درون خود کمال را درک می کند و به دنبال آن می رود و از نقص گریزان است. فرزند حضرت امام افزود: این فطرت الهی غیر قابل تردید و تبدیل است. البته گاهی انسان ها در تشخیص اشتباه می کنند و با آن که چیزی را کمال خود می دانند، دنبال آن نمی روند. یا فکر می کنند چیزی کمال است و دنبال آن  می روند که کمال نیست.

دکتر مصطفوی در ادامه با تحلیل حضرت امام از نفرت همگانی از دیکتاتوری و دلایل آن افزود: دیکتاتوری در داخل کشورها که آزادی را از بین برده، مورد تنفر هر انسانی است. انسان ها دردرون خود آزادی خواه و استعمار ستیزند.

مصطفوی با اشاره به فطری بودن این نفرت از دیکتاتوری افزود: این درک همگانی تا حدی است که کشورهای استعمارگر به سادگی آن را درک کرده اند و به این جهت دیکتاتورها هم با شعارهای آزادی خواهانه و ضد استمعاری به مردم ستم می کنند، چون می دانند این شعارها مورد علاقه ملت هاست. آنها با همین شعارها در ملت های مستضعف نفوذ می کنند.

وی ادامه داد: حضرت امام، چند شاخص برای توحید افعالی یک ملت بیان کرده اند که نشان می دهد آن ملت از خود خواهی گذشته و از درون به قدرت الهی ایمان پیدا کرده است. این شاخص ها عبارتند از وحدت، قطع امید از همه قدرت های موافق، نترسیدن از همه قدرت های مخالف.

فرزند امام راحل افزود: اگر آنچه انسانها برای خود کمال می دانند مورد آسیب قرار گیرد و سبب ایجاد نارضایتی گردد، آن گاه اگر همه ملت روحیه توحیدی بیابند و از خواسته های فردی بگذرند و از هیچ قدرتی نهراسند و یاری نخواهند، آن گاه انقلاب رخ می دهد. اما این گام اول در شرایطی پیش می آید که ملت بیدار شود و ایمان پیدا کند که هیچ قدرتی نمی تواند جلوی ایشان را برای تحقق انقلاب بگیرد.

وی با بیان اینکه این دیدگاه امام ریشه در عرفان امام دارد و با تأکید بر اینکه ملت ایران این اصل را تجربه کرده است، توضیح داد: بیداری شرط همه حرکت هاست. در ارتباط با سیر و سلوک هم همین است. این نظریه را نیز حضرت امام از عرفان عملی به سیاست آورده است. به همین جهت مقام معظم رهبری درباره بیداری اسلامی در دیگر کشورهای اسلامی همین مطلب را می فرمایند.

فرزند بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران  با اشاره به اینکه بیداری قدم اول سلوک نیست تصریح کرد: بیداری شرط سلوک است و در انقلاب ها نیز بیداری شرط تحقق انقلاب است.

وی خاطرنشان کرد: تلاش های گسترده ای در جریان است که با ایجاد تفرقه میان مسلمانان حرکت عظیم بیداری اسلامی شکسته شود. امت اسلامی باید راههای ایجاد این اختلاف را ببندد.

مصطفوی خاطرنشان کرد: صاحبان بیداری اسلامی مردم هستند نه گروههای سیاسی و یا اقشار خاص. وی تأکید کرد: کسانی که گمان می کنند آزادی طلبی مسلمانان همانند آزادی طلبی اهل کتاب است از اهل سنت و احکام آن دور هستند. وی تصریح کرد: انقلاب اسلامی از همان ابتدا که پیروز شد به ملت ها صادر شد. الگوی انقلاب اسلامی توانست نشان دهد که ملت می تواند روی پای خود بایستد و پیروز شود و نیازی به دخالت فیزیکی ندارد.

مصطفوی خاطر نشان کرد: از نظر بنیانگذار انقلاب، دخالت فیزیکی ایران در امور کشورها برخلاف تعالیم توحیدی و نظریه سیاسی ما درباره صدور انقلاب است.

منبع: حضور، ش 80، ص 276.

. انتهای پیام /*