مصاحبه
دلایل سقوط رژیم پهلوی
مصاحبه با روزنامه ایتالیایی پائزه سِرا درباره دلایل سقوط رژیم شاه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 11 آب‍ان‌ 1357

زمان (قمری) : 1 ذی الحجه 1398

مکان: ‫پاریس - نوفل لوشاتو

شماره صفحه : 265

موضوع : دلایل سقوط رژیم پهلوی

زبان اثر : فارسی

مصاحبه کننده : خبرنگار روزنامۀ ایتالیایی پایزه سِرا

مصاحبه با روزنامه ایتالیایی پائزه سِرا درباره دلایل سقوط رژیم شاه

مصاحبه

‏زمان: 11 آبان 1357 / 1 ذی الحجه 1398‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو  ‏

‏موضوع: دلایل سقوط رژیم پهلوی‏

‏مصاحبه کننده: خبرنگار روزنامۀ ایتالیایی پائزه سِرا‏

سؤال: ‏[‏‏چرا سقوط سلسلۀ پهلوی و تشکیل جمهوری اسلامی، برای خروج ایران از بحران اسف انگیز غیر‏‎ ‎‏قابل اجتناب است؟‏‏]‏

جواب: ‏ابتدای سرکار آمدنش قانونی نبوده و از هیچ نوع مشروعیتی برخوردار نیست، و اکنون‏‎ ‎‏هم به دلیل زیرپا گذاشتن همۀ حقوق ملت و اعمال و ظلمهای بیحسابش، به طرز‏‎ ‎‏بی سابقه ای، ملت او و خاندانش را تحمل نمی کنند، و به دلیل اینکه اکثریت قریب به‏‎ ‎‏اتفاق مردم ایران مسلمان اند، لذا بدیهی است با سقوط این رژیم به چیزی جز یک نوع‏‎ ‎‏حکومت اسلامی راضی نمی شوند.‏

ــ     ‏[‏‏چطور می توان از خطر به قدرت رسیدن ارتش که مخالفین میانه روی دولت آنقدر از آن می ترسند‏‎ ‎‏جلوگیری کرد؟‏‏]‏

ــ     ‏امروز ملت ایران است که می خواهد، سرنوشت خود را تعیین کند و این ملت، دولت‏‎ ‎‏نظامی را تحمل نمی کند. گذشته از اینکه تاکنون هم حکومت شاه در محتوا چیزی جز‏‎ ‎‏حکومت ارتش و نظامیان نبوده است.‏

ــ     ‏[‏‏آیا یک راه حل ملی برای رفع بحران فعلی ممکن است؟ در حالی که امریکا و کشورهای غربی و قبل‏‎ ‎‏از همه انگلستان از شاه پشتیبانی می کنند و همچنین وجود ارتش که از طرف امریکایی ها احاطه شده و‏‎ ‎‏رهبری می شود.‏‏]‏

ــ     ‏راه حل ملی در ایران امروز، همان چیزی است که عموم ملت در بیش از یک سال گذشته‏‎ ‎‏با پشتوانۀ خون خودشان به گوش همۀ دنیا از جمله امریکا و سایرین رسانده است و آن‏‎ ‎‏هم عبارت است از سقوط سلسلۀ پهلوی و برچیده شدن نظام شاهنشاهی و استقرار‏‎ ‎‏حکومت اسلامی.‏


ــ     ‏[‏‏به شما این را نسبت می دهند که می خواهید رژیم توحیدی اسلامی تشکیل دهید، در حالی که‏‎ ‎‏جمهوریهای مسلمان دیگر مثل الجزیره که توحیدی نیست و رژیمهای اسلامی دیگری مثل عربستان‏‎ ‎‏سعودی که فئودالی است، انزجاری در غرب ایجاد نکرده اند. آیا می توانید مشخصات جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی را که در نظر دارید بیان کنید که چگونه است؟ در مورد محتوای اجتماعی، سازماندهی سیاسی،‏‎ ‎‏خصوصاً برای احزاب، سندیکاها و مطبوعات؟‏‏]‏

ــ     ‏امروز در جهان آن چیزی که مقصود ما از جمهوری اسلامی است دیده نمی شود. هیچ‏‎ ‎‏یک از خصوصیات اصولی جمهوری اسلامی در حکومت عربستان سعودی دیده‏‎ ‎‏نمی شود. آیا مگر ملت ایران برای تعیین سرنوشت خویش باید ببیند که دولتهای غربی‏‎ ‎‏چه چیزی را می پسندند؟ مگر سایر دولتها در تعیین خط مشی سیاسی خودشان و یا تعیین‏‎ ‎‏نوع حکومتشان به آرای ملت ایران مراجعه می کنند؟ در جمهوری اسلامی، زمامداران‏‎ ‎‏مردم نمی توانند با سوء استفاده از مقام، ثروت اندوزی کنند و یا در زندگی روزانه امتیازی‏‎ ‎‏برای خود قائل شوند. باید ضوابط اسلامی را در جامعه و در همۀ سطوح به دقت رعایت‏‎ ‎‏کنند و حتی پاسدار آن باشند. دقیقاً باید به آرای عمومی در همه جا، احترام بگذارند.‏‎ ‎‏هیچ گونه تسلط و یا دخالت اجانب را در سرنوشت مردم، نباید بپذیرند. مطبوعات در‏‎ ‎‏نشر همۀ حقایق و واقعیات آزادند. هرگونه اجتماعات و احزاب از طرف مردم در‏‎ ‎‏صورتی که مصالح مردم را به خطر نیندازند آزادند و اسلام در تمامی این شئون حد و‏‎ ‎‏مرز آن را تعیین کرده است.‏

ــ     ‏[‏‏مقام بین المللی چنین جمهوری در جهان امروز، خصوصاً در مقابل مسائل بزرگ کشورهای جهان‏‎ ‎‏سوم در رابطه با بحرانهای اقتصادی ـ نفت و مواد اولیه ـ چگونه است؟‏‏]‏

ــ     ‏به صورت یک کشور صد درصد مستقل عمل خواهد کرد و هرگز خود را بازیچۀ دست‏‎ ‎‏قدرتهای استعمارگر نمی سازد و ما هرگز به هیچ ملتی به خاطر منافع داخلی خودمان‏‎ ‎‏تجاوز نمی کنیم و تا آنجا که در توان ملت ما باشد بر حسب تأکیدات اسلامی می کوشیم تا‏‎ ‎‏در رفع مشکلات ملتهای مظلوم سهیم باشیم.‏

‎ ‎