نامه
توصیه به اجتناب از مصاحبه با خبرنگاران؛ وجوه شرعیه؛ رسیدگی به زندانیان سیاسی
نامه به آقای سید مرتضی پسندیده (اجتناب از مصاحبه ـ وجوه شرعیه)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1357

مکان: ‫پاریس - نوفل لوشاتو

شماره صفحه : 280

موضوع : توصیه به اجتناب از مصاحبه با خبرنگاران؛ وجوه شرعیه؛ رسیدگی به زندانیان سیاسی

زبان اثر : فارسی

مخاطب : پسندیده، سید مرتضی

نامه به آقای سید مرتضی پسندیده (اجتناب از مصاحبه ـ وجوه شرعیه)

نامه

‏زمان: (دوران اقامت در پاریس) 1357 ه . ش.‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو ‏

‏موضوع: توصیه به اجتناب ازمصاحبه باخبرنگاران؛ وجوه شرعیه؛ رسیدگی به زندانیان سیاسی‏

‏مخاطب: پسندیده، سید مرتضی‏

‏بسمه تعالی‏

‏     به عرض حضور مبارک می رساند، مرقوم مبارک توسط آقای آقا رضا واصل،‏‎ ‎‏سلامت و سعادت حضرتعالی را خواستار است. مطالبی که باید به عرض برسانم و لازم‏‎ ‎‏بوده کامل فرمایید:‏

‏     1ـ مرقوم شده بود «اگر به مجلس یا مجلسین رجوع شود»، اما اگر مقصود آن است که‏‎ ‎‏راجع به من رجوع شود هرگز چنین خیالی نفرمایید و به هیچ مقامی در موضوع من در هر‏‎ ‎‏حالی هستم مراجعه نفرمایید.‏

‏     2ـ از قرار مسموع مصاحباتی با خبرنگاران داخلی و خارجی می فرمایید؛ این امر‏‎ ‎‏بسیار بر خلاف مصلحت است زیرا اگر مطالب اینجانب صریحاً گفته شود حتماً به شما‏‎ ‎‏صدمه ای وارد می کنند، و لااقل تبعید، و این نباید بشود و اگر مثل دیگران باشد مورد‏‎ ‎‏اشکال دوستان و جناحهای دیگر می شود. حضرتعالی نه با خبرنگار خارجی و نه داخلی‏‎ ‎‏مصاحبه نفرمایید.‏

‏     3ـ رسیدگی بعضی زندانیان و احوالپرسی از خودشان یا اقوامشان لازم است مثل‏‎ ‎‏آقای دستغیب و آقای حائری شیرازی و از این قبیل اشخاص. و همینطور رسیدگی به‏‎ ‎‏وضع مادی بعضی زندانیان و خانواده و کشته شدگان.‏

‏     4ـ من آقای حاج شیخ عبدالعلی‏‎[1]‎‏ را عمیقاً می شناسم و صد در صد مورد اطمینان‏‎ ‎‏است. حضرتعالی امور مالی و اخذ و اعطا را به عهدۀ ایشان واگذار کنید. خود شما با کِبر‏

‏سن و ضعف قادر بر همۀ امور نیستید. دیگران مثل ایشان مورد اطمینان تمام نیستند؛ اگر‏‎ ‎‏ایشان را تعیین برای این کار فرمایید نگرانی اینجانب راجع به وجوه شرعیه رفع می شود.‏

‏     5ـ نسبت به آقایان خصوصاً آقای شریعتمداری در منزل حضرتعالی حتی یک کلمه‏‎ ‎‏انتقاد نشود. لازم است حفظ این مقامات بشود. هر کسی خواست جسارتی بکند‏‎ ‎‏جلوگیری فرمایید. اصلاً محضر شما باید مبرّا باشد از این نحو امور. خود حضرتعالی‏‎ ‎‏حتی گله هم نکنید، اثری جز مفسده ندارد.‏

‏     6ـ شنیدم پیراسته را راه دادید و با او ناهار میل کردید. شما نمی دانید اینها برای شما‏‎ ‎‏خوب نیست. صدای دوستان بلند شده. حضرتعالی لازم است عواطف سابق را که با‏‎ ‎‏بعضی داشته اید حالا برای خاطر وضع خطیری که دارید کنار بگذارید.‏

‏     7ـ گفته می شود (الآن شنیدم) که حضرتعالی فرمودید: «راه حل دکتر امینی را قبول‏‎ ‎‏دارم» ممکن است گمان شود که اینجانب نیز قبول دارم، من هرگز قبول ندارم و دکتر‏‎ ‎‏امینی هم نخواهد موفق شد و راه حل ایشان هم غلط است.‏

‏     8ـ به آقای حاج شیخ عبدالعلی بفرمایید خودشان و دیگران که وجه برای نجف‏‎ ‎‏می فرستادند دیگر نفرستند، تا اطلاع ثانوی وجوه را به قم خدمت جنابعالی بیاورند. به‏‎ ‎‏اصفهان و تهران هم اطلاع دهند. اینجانب عجالتاً موقتاً اینجا‏‎[2]‎‏ هستم تا فکر مرکزی در‏‎ ‎‏مملکتهای اسلامی بکنیم که بشود به عمل خودم ادامه دهم. در اینجا هم محدودیتهایی‏‎ ‎‏هست و عدۀ کثیری پلیس برای حفاظت ـ به حسب ادعای خودشان ـ اطراف منزل‏‎ ‎‏مستقرند، شب و روز.‏

‏     پاکت جوف را توسط آقای حاج شیخ عبدالعلی یا کسی دیگر برسانید. قبض را هم‏‎ ‎‏بوسیلۀ آقای کوپایی در اصفهان برسانند. والسلام علیکم و رحمة الله .‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

  • ـ آقای عبدالعلی قرهی، از اعضای دفتر امام در نجف و قم.
  • ـ نوفل لوشاتو.