مصاحبه
دولت نظامی ـ قیام مسلحانه
مصاحبه با خبرنگاران اروپایی (دولت نظامی ـ قیام مسلحانه)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 16 آب‍ان‌ 1357

زمان (قمری) : 6 ذی الحجه 1398

مکان: ‫پاریس - نوفل لوشاتو

شماره صفحه : 353

موضوع : دولت نظامی ـ قیام مسلحانه

زبان اثر : فارسی

مصاحبه کننده : خبرنگاران انگلیسی، فرانسوی و آلمانی

مصاحبه با خبرنگاران اروپایی (دولت نظامی ـ قیام مسلحانه)

مصاحبه

‏زمان: 16 آبان 1357 / 6 ذی الحجه 1398‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو  ‏

‏موضوع: دولت نظامی ـ قیام مسلحانه‏

‏مصاحبه کننده: خبرنگاران انگلیسی، فرانسوی و آلمانی‏

سؤال: ‏[‏‏شاه برای همکاری به دولت نظامی متوسل شده است و ارتشبد ازهاری را انتخاب کرده، که او قول‏‎ ‎‏داد انتخاباتی کاملاً آزاد در آینده برپا کند. شاه همچنین از آیت الله و سایر آیات عظام برای برقراری‏‎ ‎‏مجدد صلح و آرامش در ایران طلب کمک و یاری کرده است. عکس العمل شما در مقابل این اعمال‏‎ ‎‏چیست؟‏‏]‏

جواب: ‏تشبثات شاه فریبکاری که از طرفی در نطقش استمداد از روحانیون و سایر ملت و افراد‏‎ ‎‏مملکت کرد و از طرفی در عملش با دولت نظامی برای سرکوبی ملتْ قتل و غارت برپا‏‎ ‎‏نمود، به هیچ وجه تأثیری در سرنوشت ما و در نهضت ندارد. وعدۀ انتخابات آزاد، امری‏‎ ‎‏موهوم و اصلاً انتخابات ـ چه آزاد و چه غیر آزاد ـ قانونی نیست؛ چون نه شاه قانونی است‏‎ ‎‏و نه دولت شاه قانونی است. پس موضوعی برای انتخابات پیدا نمی شود که آزاد باشد یا‏‎ ‎‏غیر آزاد. و ملت هرگز با او موافقت نخواهد کرد.‏

ــ     ‏[‏‏دیروز شاه در سخنرانی خود به ملت ایران گفت که او نهایت کوشش خود را برای یک دولت ائتلافی‏‎ ‎‏کرده ولی موقعیتی در این مورد به دست نیاورده و مجبور شده است دولت نظامی روی کار آورد. او‏‎ ‎‏معتقد است که این دولت موقتی است؛ آیا شما نظر او را می پذیرید؟ اگر نه، چرا؟ آیا شما معتقدید که‏‎ ‎‏ارتش در موقع انتخابات، از قدرت خود صرف نظر خواهد کرد و قدرت را به مجلس واگذار خواهد‏‎ ‎‏نمود؟ آیا شاه به وعده های خود عمل خواهد کرد؟ آیا اشتباهات، ستمگریها، بی قانونیها و فسادها‏‎ ‎‏تکرار نخواهد شد؟‏‏]‏

ــ     ‏شاه برای حفظ خودش، مشغول توطئه و تشبثات است. به هر طریقی که بتواند تشبث‏‎ ‎‏می کند؛ ولهذا ممکن است دنبال این بوده که اشخاصی را با خودش همراه کند. لکن برای‏‎ ‎‏اینکه ملت ایران ـ قاطبتاً ـ برخلاف اوست و اصل رژیم را نمی خواهد، افراد ملی با او‏

‏همکاری نخواهند کرد و نمی توانند با کسی که ملت برخلاف اوست همکاری کنند. قضیۀ‏‎ ‎‏انتخابات آزاد و وعده های شاه همه برخلاف است و انتخابات ـ چه آزاد و چه غیر آزاد ـ‏‎ ‎‏با بودن شاه و با بودن این رژیمْ غیر قانونی است. و وعده های شاه هم تمام بر اساس فریب‏‎ ‎‏است و ملت ایران دیگر از این توطئه ها گول نمی خورد.‏

ــ     ‏[‏‏شما یک رهبر بزرگ مذهبی با نفوذ فوق العاده ای در ایران هستید؛ اگر شاه از واگذاری قدرت و‏‎ ‎‏صرف نظر کردن از قدرت خودداری کند و در قدرت باقی بماند، آیا شما از نفوذ خود برای از میان‏‎ ‎‏بردن او با صدور اجازه برای یک انقلاب عمومی اقدام خواهید کرد که منجر به خونریزی و قتل عام‏‎ ‎‏خواهد شد؟ آیا عمل شما راه اسلام است؟ ماهیت جمهوری اسلامی ای که شما تبلیغ می کنید چیست؟‏‏]‏

ــ     ‏ما امیدواریم که شاه با همین نهضتی که به طرز فراگیر تمام ایران را گرفته است و کارمندان‏‎ ‎‏و کارکنان دستگاههای دولتی یکی پس از دیگری اعتصاب می کنند و در حال تعطیل و‏‎ ‎‏فلج کردن دستگاههای دولتی هستند، نتواند دیگر باقی بماند و به حیات خود ادامه دهد؛‏‎ ‎‏لکن اگر چنانچه احتیاج به قیام مسلحانه بیفتد، ممکن است ما در این امر تجدید نظر کنیم.‏‎ ‎‏و اسلام در صورت لزوم، برای حفظ کیان اسلام و مصالح ملت، قیام مسلحانه را در موقع‏‎ ‎‏خودش و مقتضیات خودش اجازه می دهد و خونریزی برای حفظ قوانین اسلام و برای‏‎ ‎‏حفظ مصالح ملت، راه اسلام است. و اما طرز حکومتی که ما پیشنهاد می کنیم، حکومت‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی است و اساسش بر آزادی و استقلال کشور، و عدل و تعدیل تمام‏‎ ‎‏دستگاههای دولتی است. و این در وقتی که عمل شود، دنیا خواهد دید که چیست.‏

‎ ‎