مصاحبه
توبه شاه ـ حقوق اقلیت ها ـ رابطه جمهوری اسلامی با غرب
مصاحبه با روزنامه هلندی «دی ولت کرانت»؛ (توبه شاه ـ رابطه با غرب)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 16 آب‍ان‌ 1357

زمان (قمری) : 6 ذی الحجه 1398

مکان: ‫پاریس - نوفل لوشاتو

شماره صفحه : 361

موضوع : توبه شاه ـ حقوق اقلیت ها ـ رابطه جمهوری اسلامی با غرب

زبان اثر : فارسی

مصاحبه کننده : خبرنگار روزنامۀ هلندی دی وُلت کرانت

مصاحبه با روزنامه هلندی «دی ولت کرانت»؛ (توبه شاه ـ رابطه با غرب)

مصاحبه

‏زمان: 16 آبان 1357 / 6 ذی الحجه 1398‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو  ‏

‏موضوع: توبۀ شاه ـ حقوق اقلیتها ـ  رابطۀ  جمهوری اسلامی با غرب‏

‏مصاحبه کننده: خبرنگار روزنامۀ هلندی دی وُلت کرانت‏

سؤال: ‏[‏‏در مورد گفتار شاه و اعتراف به «اشتباهات گذشته» و اینکه اعلام داشته است که «پیام انقلابی» را‏‎ ‎‏شنیده است،‏‎[1]‎‏ اینطور به نظر می رسد شما مردم را به قیام خوانده اید. بنابراین راه دیگر و ممکنی را‏‎ ‎‏برای رسیدن به یک رژیم دموکراتیک نمی بینید؟‏‏]‏

جواب: ‏اولاً اینکه شاه به اشتباهات گذشته اعتراف می کند چیزی جز فریب و نیرنگ نیست و‏‎ ‎‏گمان کرده است به صرفِ اعتراف، ملت از او دست برمی دارد. و دیگر اینکه اگر مجرمی‏‎ ‎‏به گناه خود اعتراف نمود، بر حسب اعترافش باید محاکمه و مجازات شود. و دلیل اینکه‏‎ ‎‏به دروغ می گوید پیام انقلابی شما را شنیدم این است که اگر شنیده است که حتماً شنیده،‏‎ ‎‏پیام ملت به او در برابر مملکت این است که شاه و همۀ خاندان سلطنت باید کنار بروند.‏‎ ‎‏بنابراین اگر این پیام را شنیده و می خواهد به پیام ملت عمل کند، چرا کنار نمی رود، و‏‎ ‎‏سرنوشت مردم را به دست خودشان نمی سپارد؟ و دائماً خود را با سرنیزه بر مردم تحمیل‏‎ ‎‏می کند؟ و آیا در چنین صورت باز هم ما بپذیریم که شاه می خواهد دموکراسی را برقرار‏‎ ‎‏کند؟‏

ــ     ‏[‏‏حدس می زنید امکان این باشد که ارتش از شاه همان طوری که خواسته اید سرپیچی کند؟ اگر جواب‏‎ ‎‏مثبت می دهید، آیا دلایل موجهی برای آن دارید؟ و اگر نه، به نظر شما شانس واقعی این هست که یک‏‎ ‎‏قیام مسلحانه ایجاد شود؟‏‏]‏

ــ     ‏اینکه مسلم است در میان ارتش، صاحب منصبانی هستند که با حمایتشان از شاه و حمایت‏‎ ‎‏شاه از آنان، در غارت مملکت شریک بوده اند، و همچنین در کشتارها و شکنجه ها‏

‏همدست یکدیگر. لیکن سربازان و نیز بسیاری از افسران و درجه داران هستند که هنوز‏‎ ‎‏دلهاشان با ملت است و از دست شاه بخصوص به علت تسلط مستشاران امریکایی بر آنان‏‎ ‎‏رنج می برند. و اینان به دلیل پیوندی که با مردم دارند، دیر یا زود به آغوش ملت باز‏‎ ‎‏می گردند و هم اکنون آثار آن ظاهر شده است.‏

ــ     ‏[‏‏به فرض اینکه شاه بپذیرد کنار رود و یا مجبور به کناره گیری شود، چه راهی را باید دنبال کرد تا به‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی رسید؟ فکر می کنید که در طی این راه به هیچ مشکلی برنخواهید خورد؟‏‏]‏

ــ     ‏همان مردمی که دست در دست هم دادند و دلیرانه عرصه را بر شاه تنگ کردند، همانها با‏‎ ‎‏هدایت کسانی که همیشه دلسوز آنان بوده اند، نوع حکومت دلخواه خود را انتخاب‏‎ ‎‏می کنند. و بدیهی است که چون مسلمانند در همۀ مراحل کار، اسلام تنها ملاک و ضابطۀ‏‎ ‎‏نظام اجتماعی و نوع حکومت خواهد بود. و بر این اساس من جمهوری اسلامی را‏‎ ‎‏پیشنهاد کرده ام و به رأی عمومی می گذارم. و بدیهی است که هر کاری هرچه مهمتر با‏‎ ‎‏مشکلاتی بزرگتر رو به رو خواهد شد.‏

ــ     ‏[‏‏اگر انتخابات آزاد شود، آیا مردم را به میانه روی دعوت خواهید کرد؟‏‏]‏

ــ     ‏با وجود شاه، هیچ طرحی را نمی پذیریم که جز توطئه چیزی نیست و در صورت‏‎ ‎‏سرنگونی شاه، مردم را دعوت می کنیم که به هیچ دولتی رأی ندهند، جز آنکه خود آنان‏‎ ‎‏دولت را سر کار آورند.‏

ــ     ‏[‏‏یک دولت اسلامی چگونه تشکیل خواهد شد؟‏‏]‏

ــ     ‏با طرحی که تدارک دیده ایم، تلاش می کنیم که عموم ملت از همۀ طبقات، آگاهانه و‏‎ ‎‏آزادانه نمایندگان خود را انتخاب کنند و سپس نمایندگان دولت را و مسئولین هر مقامی‏‎ ‎‏را انتخاب می کنند.‏

ــ     ‏[‏‏اولین اقدامات یک دولت اسلامی چه خواهد بود؟‏‏]‏

ــ     ‏اولین اقدام، این است که همۀ عوامل فساد و مهمتر اینکه همۀ انگیزه های فساد در‏‎ ‎‏زمینه های اجتماعی، اقتصادی و سایر زمینه ها با کمال جدیت باید ریشه کن شود.‏

ــ     ‏[‏‏با آنهایی که از نظر شما خائن هستند و آنها که منافع خود را می خواهند چه خواهید کرد؟‏‏]‏


ــ     ‏جوابش همان است که قبلاً گفتم. مردم هرکس و یا هر گروه را برای به دست گرفتن‏‎ ‎‏مسئولیتها صالح بدانند انتخاب می کنند و خائنین را محاکمه و مجازات می نمایند.‏

ــ     ‏[‏‏جبهۀ ملی با رد کردن سلطنت مشروطه قدم مهمی در جهت شما‏‎[2]‎‏ برداشته. آیا شما نیز به نوبۀ خود‏‎ ‎‏حاضرید یک قدم در جهت مخالفین غیر روحانی دولت بردارید؟‏‏]‏

ــ     ‏رژیم سلطنتی را بیش از یک سال است که عموم مردم در سراسر ایران بشدت محکوم‏‎ ‎‏کرده اند. بنابراین هرکس و یا هر گروه هم سلطنت را رد کند، با ملت هماهنگی کرده است‏‎ ‎‏و در صورتی که در این قدم استقامت کند، ملت او را فراموش نمی کند و من خود را در‏‎ ‎‏کنار مردم احساس می کنم.‏

ــ     ‏[‏‏قانون اساسی 1906، پیش بینی هیأتی از علمای مذهبی را مسئول تطبیق قوانین مجلس با قرآن قرار‏‎ ‎‏داده است. آیا در جمهوری اسلامی نیز یک چنین مجمعی پیش بینی می شود؟‏‏]‏

ــ     ‏نظارت علمای اسلام چون گذشته بر مجلس تأیید خواهد شد.‏

ــ     ‏[‏‏شما برای ایران، برخلاف خواست شاه، یک مدرنیزه کردن واقعی می خواهید. آیا می توانید مشخص‏‎ ‎‏کنید که فرق بین این دو مدرنیزاسیون در چیست؟‏‏]‏

ــ     ‏بازسازی و نوسازی کشور قطعاً مورد تأیید و از برنامه های ماست. آنچه را که شاه به نام‏‎ ‎‏مدرنیزه کردن انجام داده، جز خرابی و ویرانی به بار نیاورده است. نفت، این طلای سیاه‏‎ ‎‏را حراج کردن و در عوض، کشور را پر از آهنپاره نمودن، مدرنیزه کردن است؟! به کمک‏‎ ‎‏چند صد کارخانه، صنایع مونتاژ وابسته را رواج دادن، مدرنیزه کردن است؟! دهها هزار‏‎ ‎‏مستشار نظامی را با هزینه های سرسام آور، بر ارتش و بر مقدرات مملکت مسلط کردن،‏‎ ‎‏مدرنیزه کردن است؟! و...‏

ــ     ‏[‏‏در جمهوری اسلامی حقوق اقلیتهای مذهبی، نژادی و سیاسی چه خواهد بود؟ آیا حزب کمونیست‏‎ ‎‏آزاد خواهد بود؟‏‏]‏

ــ     ‏اسلام بیش از هر دینی و بیش از هر مسلکی به اقلیتهای مذهبی آزادی داده است. آنان نیز‏

‏باید از حقوق طبیعی خودشان که خداوند برای همۀ انسانها قرار داده است، بهره مند‏‎ ‎‏شوند. ما به بهترین وجه از آنان نگهداری می کنیم. در جمهوری اسلامی کمونیستها نیز‏‎ ‎‏در بیان عقاید خود آزادند.‏

ــ     ‏[‏‏مشخصاً حقوق زنان در جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟ تکلیف مدارس مختلط چه می شود؟‏‎ ‎‏مسألۀ تنظیم توالد و تناسل و سقط جنین چگونه خواهد شد؟‏‏]‏

ــ     ‏از نظر حقوق انسانی، تفاوتی بین زن و مرد نیست. زیرا که هر دو انسانند و زن حق دخالت‏‎ ‎‏در سرنوشت خویش را همچون مرد دارد. بله در بعضی از موارد تفاوتهایی بین زن و مرد‏‎ ‎‏وجود دارد که به حیثیت انسانی آنها ارتباط ندارد. مسائلی که منافات با حیثیت و شرافت‏‎ ‎‏زن ندارد آزاد است. سقط جنین از نظر اسلام حرام است.‏

ــ     ‏[‏‏گفته اید که در جمهوری اسلامی ایران به صادرات گاز و نفت به کشورهای غربی ادامه داده و‏‎ ‎‏تکنولوژی آنها را وارد خواهید کرد، تحت چه شرایطی؟‏‏]‏

ــ     ‏ما نه چاههای نفت را می بندیم و نه درهای مملکت را به روی خود می بندیم و نه کشور را‏‎ ‎‏به بازار مصرف هرچه که غرب می سازد و می خواهد به ما تحمیل کند تبدیل می کنیم. ما‏‎ ‎‏از نفت استفاده خواهیم کرد، ولی دلیلی ندارد که همیشه صادرکنندۀ آن باشیم. ما چیزی‏‎ ‎‏را که نداریم و به آن نیاز داریم، از خارج می خریم، ولی چرا خود تولید کنندۀ مایحتاج‏‎ ‎‏خود نباشیم؟ سیاست ما همیشه بر مبنای حفظ آزادی و استقلال و حفظ منافع مردم است‏‎ ‎‏که این اصل را هرگز فدای چیزی نمی کنیم.‏

ــ     ‏[‏‏شما وابستگی بسیار بزرگ ایران را به کشورهای غربی بخصوص امریکا، مشخص کرده اید. چگونه‏‎ ‎‏فکر می کنید که به آن پایان دهید؟‏‏]‏

ــ     ‏ملتی که برای به دست آوردن آزادی و استقلال کشته می دهد، برای حفظ و پاسداری از‏‎ ‎‏آن صبر و استقامت و رنج را می پذیرد.‏

ــ     ‏[‏‏آیا نظرِ ملی کردن خصوصاً کمپانیهای نفتی را دارید؟‏‏]‏

ــ     ‏ما هر قراردادی را که به ضرر ایران باشد، به نفع ایران لغو خواهیم کرد.‏

ــ     ‏[‏‏آیا خارجیها و بخصوص امریکایی ها را از ایران بیرون خواهید کرد؟ اگر جواب مثبت است، خطر این‏

‏نیست که کمبود تکنیسین و متخصصین پیدا کنید، بخصوص در صنایع نفت؟‏‏]‏

ــ     ‏ما دشمن غیر ایرانی نیستیم، ولی کسانی که بودن آنان را به ضرر ملت بدانیم، به آنان‏‎ ‎‏اجازۀ اقامت نمی دهیم. ما به قدر کفایت از نیروی انسانی ماهر برخورداریم.‏

ــ     ‏[‏‏آیا نمی ترسید که امریکا، جمهوری اسلامی را براندازد؟ و همین طور روسیه؟ چه اقداماتی برای‏‎ ‎‏جلوگیری از یک چنین احتمالی خواهید کرد؟‏‏]‏

ــ     ‏در حال حاضر نهضت اسلامی ایران علیه شاه، چیزی کمتر از رویارویی با امریکا و‏‎ ‎‏شوروی نیست که مستقیم و غیر مستقیم از او حمایت می کنند.‏

ــ     ‏[‏‏در مورد تعویض لحن مطبوعات شوروی در مورد اینکه اوضاع ایران به وضوح به هم خورده، چه‏‎ ‎‏فکر می کنید؟‏‏]‏

ــ     ‏شوروی با سیاستهای فرصت طلبانۀ خود در بسیاری از جاها حیثیت خود را از دست داده‏‎ ‎‏است. و او به خیال این است که همیشه می توان از آب گل آلود استفاده کرد. ما دست‏‎ ‎‏سودجویان شوروی را از ایران قطع خواهیم کرد.‏

ــ     ‏[‏‏نظر شما در مورد دلیل امریکا که می گوید اگر اوضاع ایران آشفته شود، شوروی از آن بهره برداری‏‎ ‎‏می کند، تا بتواند راهی به خلیج فارس باز کند، چیست؟‏‏]‏

ــ     ‏امریکا سخن متناقض زیاد گفته است. چندی پیش بود که کارتر گفت: می گویند شوروی‏‎ ‎‏در ناآرامیهای ایران دخالت دارد. حرف کارتر صحیح نیست و اگر ایران مستقل باشد، بر‏‎ ‎‏طبق ضوابط، کنترل خلیج فارس را به عهده می گیرد.‏

ــ     ‏[‏‏به فرض اینکه خیزش ایرانیان گسترش نیابد و اینکه شاه واقعاً اقدام به آزادی کند و در طی یک‏‎ ‎‏رفراندم ایرانیان رأی به ماندن حکومت سلطنتی یامشروطۀ سلطنتی بدهند، چه خواهید کرد؟‏‏]‏

ــ     ‏انقلاب ایران یک نهضت اسلامی است که ادامه دارد و با رفتن یا ماندن شاه نیز ادامه‏‎ ‎‏دارد. اگر شاه لجاجت کند و کنار نرود، نهضت همچنان ادامه خواهد داشت. اصولاً‏‎ ‎‏حکومت مشروطۀ سلطنتی، مورد تنفر شدید مردم است. از طرفی شاه محال است به‏‎ ‎‏مردم ستمدیدۀ ایران آزادی دهد. آیا تظاهرات و اعتصابات سراسر ایران رفراندمی علیه‏‎ ‎‏شاه نیست؟‏

  • ـ شاه در آستانه روی کار آوردن حکومت نظامی، در یک نطق رادیو ـ تلویزیونی ضمن اعتراف به گناهان گذشته اش و عذرخواهی از مردم، ملتزم شد در آینده اشتباهاتش را جبران کند.
  • ـ دیدار آقای کریم سنجابی باامام در نوفل لوشاتو که منجر به رد کردن سلطنت از سوی جبهه ملی شد.