سخنرانی
ضرورت تحول در مؤسسات دولتی و اصلاح سیستم بانکی کشور و حذف ربا در معاملات
سخنرانی در جمع کارمندان بانک های قم و کاشان (تغییر سیستم بانکی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 23 ف‍روردی‍ن‌ ‭1358

زمان (قمری) : 14 جمادی الاول ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 1

موضوع : ضرورت تحول در مؤسسات دولتی و اصلاح سیستم بانکی کشور و حذف ربا در معاملات

زبان اثر : فارسی

حضار : جمعی از کارمندان بانک های قم و کاشان

سخنرانی در جمع کارمندان بانک های قم و کاشان (تغییر سیستم بانکی)

سخنرانی

‏زمان: بعدازظهر 23 فروردین 1358 / 14 جمادی الاول 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: ضرورت تحول در مؤسسات دولتی و اصلاح سیستم بانکی کشور و حذف ربا در‏‎ ‎‏معاملات‏

‏حضار: جمعی از کارمندان بانکهای قم و کاشان‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

لزوم طاغوت زدایی از مراکز دولتی

‏     من از شما تشکر می کنم که از نزدیک آمدید که با هم صحبت بکنیم و مشکلاتی که‏‎ ‎‏کشور ما به آن مبتلاست با هم راه حل پیدا کنیم. ما تاکنون از شماها دور بودیم و شما از ما؛‏‎ ‎‏برای اینکه نمی خواستند اقشار ملت به هم نزدیک باشند و با هم تفاهم کنند. حالا‏‎ ‎‏بحمدالله توفیق حاصل شد که ما با شما دوستان، برادران، از نزدیک تفاهم کنیم و‏‎ ‎‏مشکلات خودمان را در میان بگذاریم. تنها قضیۀ بانک نیست که در ایران به یک شکل‏‎ ‎‏طاغوتی درآمده است؛ تمام چیزهایی که، بنیادهایی که در کشور است همه اینطور است.‏‎ ‎‏فرهنگ، دادگستری و سایر مؤسسات دولتی در زمان طاغوت به طوری بود که هیچ‏‎ ‎‏شباهتی نه به اسلام داشت و نه هیچ فایده ای برای کشور. باید تحول حاصل بشود. اگر‏‎ ‎‏همۀ بنیادها تحول پیدا نکند، از شکل طاغوتی به شکل توحیدی و اسلامی بیرون نیاید، ما‏‎ ‎‏باز به همان مسائل و به همان مشکلات مبتلا خواهیم بود؛ و شاید خدای نخواسته بدتر هم‏‎ ‎‏بشود. باید همۀ قشرهای مملکت درصدد اصلاح باشند، تحول باشند.‏

‏     سیستم بانکداری به این وضعی که الآن در ایران هست، این وضعْ وضع طاغوتی‏‎ ‎‏است. ربا در اسلام حرام است؛ در قرآن اعلام به حرمت شده است: کسی که ربا‏‎ ‎‏بخورد،ربا بگیرد ـ در اسلام، در قرآن گفته شده است که جنگ با خدا می کند! این سیستم‏‎ ‎‏باید متحول بشود. سیستم بانکی باید عوض بشود. و ما امیدواریم که با همت همۀ‏

‏کارمندان و کارگران اینطور مسائل حل بشود. اگر این مسائل حل نشود، فرهنگ ما همان‏‎ ‎‏فرهنگ باشد، وزارتخانه های ما همان وزارتخانه ها باشد، افراد وزارتخانه ها باز همان‏‎ ‎‏باشد، ادارات ما باز همان ادارات باشد، و مردم ما باز همان افکار را داشته باشند که در‏‎ ‎‏زمان طاغوت داشتند، من خوف این را دارم که شکستی به ما وارد بشود که دیگر جبران‏‎ ‎‏نتوانیم بکنیم. باید همه با هم، همه مکلفیم ـ تکلیفْ تکلیف خدایی است ـ همه مکلفیم‏‎ ‎‏که اسلام و کشور را نجات بدهیم.‏

شکست مکاتب با عرضۀ صحیح اسلام

‏     در سالهای طولانی کوشش کردند برای اینکه اسلام را مخفی نگه دارند؛ نگذارند‏‎ ‎‏اسلام آنطور که هست در خارج عرضه بشود. اگر اسلام به آنطوری که هست عرضه‏‎ ‎‏بشود، مکتبهای دیگر عقب می نشینند، مکتبهای دیگر شکست می خورند. لکن آنهایی‏‎ ‎‏که می خواستند مملکت ما را هر چه دارد ببرند و همۀ چیزهای ما را غارت کنند، مخازن‏‎ ‎‏ما را ببرند، آنها در سالهای طولانی نقشه کشیدند و اسلام را به آنطوری که بود مخفی‏‎ ‎‏کردند حتی از خود مسلمین. حتی جوانهای ما بی اطلاعند از اسلام، و جز صورتی اطلاع‏‎ ‎‏ندارند. اگر ان شاءالله ما توفیق پیدا بکنیم و جمهوری اسلامی را با همۀ احکامی که دارد، با‏‎ ‎‏همۀ احکام نورانی که از طرف خداوند تعالی برای سعادت بشر آمده است، ما بتوانیم‏‎ ‎‏پیاده بکنیم و با همت همۀ اقشار ملت و شما جوانهای برومند بتوانیم پیاده بکنیم،‏‎ ‎‏سعادتمند خواهیم شد.‏

مأموران دست نشانده

‏     کشور ما همه چیز دارد؛ کشور ما یک کشور غنی ای است که مخازن زیرزمینی بسیار‏‎ ‎‏دارد؛ بیشتر از آن مقداری که احتیاج است،‏‎[1]‎‏ دارد. یک کشور غنی ای است لکن‏‎ ‎‏دستهایی که می خواستند این ثروت ما را ببرند، اینها نمی گذارند که ایران به آنطوری که‏‎ ‎‏باید و شاید اداره بشود؛ و در هر چندی یک مأموری می گمارند برای اینکه مردم را یا‏

‏غافل کنند یا به عقب برانند. چنانچه در این پنجاه و چند سال ما خودمان شاهد بودیم که‏‎ ‎‏رضاخان آمد و همۀ مآثر‏‎[2]‎‏ ما را از بین برد، تمام قشرهایی که می توانستند خدمت بکنند‏‎ ‎‏به این مملکت سرکوب کرد؛ و بعد از او هم این خَلفش‏‎[3]‎‏ ـ که بخوبی خلف اوست، یعنی‏‎ ‎‏همان طور که او خائن و جنایتکار بود این هم خائن و جنایتکار بود ـ بر ما مسلط کردند و‏‎ ‎‏سالهای طولانی همه چیز ما را عقب زدند و همۀ ثروت ما را بردند. و این تتمه را باید نگه‏‎ ‎‏دارید.‏

تلاش برای رفع مشکلات

‏     الآن ایران به یک صورت خرابه درآمده است. اینها خراب کردند، همه چیز ما را‏‎ ‎‏بردند؛ و ما باید این تتمه را حفظ کنیم، و این تتمه را برای اعقاب‏‎[4]‎‏ خودمان محفوظ نگه‏‎ ‎‏داریم. این مسائل با همت همۀ اقشار این ملت است؛ با همت شما جوانهاست. هر کس در‏‎ ‎‏هر مقامی که هست باید کمر همت به خدمت به این مملکت، به خدمت به اسلام ببندد تا‏‎ ‎‏مشکلات رفع بشود. شمایی که در بانک هستید و کارمند بانک یا رؤسای بانک هستید‏‎ ‎‏باید بانک را اصلاح بکنید؛ کسانی که در فرهنگ هستند باید فرهنگ را اصلاح بکنند؛‏‎ ‎‏کسانی که در وزارتخانه ها هستند باید وزارتخانه ها را تصفیه کنند. و همین طور باید همۀ‏‎ ‎‏ما دست به هم بدهیم تا این کشوری که خرابه کردند و رفتند و بردند هر چه ما داشتیم،‏‎ ‎‏ان شاءالله دوباره به حال اول و بلکه بهتر برگردد. خداوند همۀ شما را تایید کند. موفق‏‎ ‎‏باشید، سعادتمند باشید.‏

‎ ‎

  • ـ اصل: دارد.
  • ـ جمع مأثره: آثار پسندیده که از گذشتگان مانده باشد.
  • ـ محمدرضا پهلوی.
  • ـ جمع عقب: دنباله ها نسلهای آینده.