سخنرانی
انقلاب اسلامی و نهضت های پیشین ـ جایگاه ارتش
سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی (انقلاب اسلامی و نهضت های پیشین ـ ارتش)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 26 ف‍روردی‍ن‌ ‭1358

زمان (قمری) : 17 جمادی الاول ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 23

موضوع : انقلاب اسلامی و نهضت های پیشین ـ جایگاه ارتش

زبان اثر : فارسی

حضار : گروهی از پرسنل ستاد نیروی هوایی و پادگان لشکرک

سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی (انقلاب اسلامی و نهضت های پیشین ـ ارتش)

سخنرانی

‏زمان: 30:11 صبح 26 فروردین 1358 / 17 جمادی الاول 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: انقلاب اسلامی و نهضتهای پیشین ـ جایگاه ارتش‏

‏حضار: گروهی از پرسنل ستاد نیروی هوایی و پادگان لشکرک‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

مدفون شدن طاغوت

‏     جوانان غیور خوش آمدید! درود بر شما جوانان برومند! درود بر شما که در این روز‏‎ ‎‏با ما مواجه هستید و من نیروی شجاعت شما را از نزدیک مشاهده می کنم! عزیزان من!‏‎ ‎‏امروز من به شما تبریک می گویم؛ دو تبریک: یکی تبریک اینکه طاغوت رفت و‏‎ ‎‏برگشتن ندارد، اختناق دفن شد و برگشتن ندارد، بستگی به اجنبی قطع شد و برگشتن‏‎ ‎‏ندارد تبریک دوم، تبریک «جمهوری اسلامی». اسلامی که تمام اقشار در آن به رفاه‏‎ ‎‏زندگی بکنند، اسلامی که همه آزاد باشند، اسلامی که استقلال را برای ما حفظ کند،‏‎ ‎‏اسلامی که طبقات ضعیف را برومند کند، اسلامی که طرفدار مستضعفین هست. من به‏‎ ‎‏شما تبریک می گویم این اسلام را؛ لکن شرط آن این است که با هم وفادار باشیم و همه‏‎ ‎‏سرباز اسلام باشیم.‏

تفاوت انقلاب اسلامی با نهضتهای پیشین

‏     رمز پیروزی امروز ما این است که اتکا به خدای تبارک و تعالی داشتیم. رمز پیروزی‏‎ ‎‏ما این است که جنبه فقط سیاسی نبود، فقط برای نفت و امثال اینها نبود؛ جنبه جنبۀ معنوی‏‎ ‎‏بود، اسلامی بود. جوانان ما آرزوی شهادت می کردند، جوانان ما شهادت را استقبال‏‎ ‎‏می کردند؛ همان طور که در صدر اسلام سربازهای اسلام، شهادت را استقبال می کردند.‏‎ ‎‏سربازان ما از شهادت باک ندارند برای اینکه مردن را... فنا شدن نمی دانند. سربازان ما‏‎ ‎‏شهادت را سعادت می دانند و برای این سعادت کوشش می کنند. رمز پیروزی اتکال به‏

‏قرآن و این شیوۀ مقدس بود که شهادت را استقبال می کردند، خوف در دل آنها نبود. در‏‎ ‎‏عین حال که تانکها و مسلسلها به روی آنها آتش می گشود آنها استقبال می کردند؛ خوف‏‎ ‎‏نداشتند. مشت بر تانک غلبه کرد، مشت بر مسلسل غلبه کرد، مشت بر ابرقدرتها غلبه کرد.‏‎ ‎‏این رمز را حفظ کنید؛ این رمز پیروزی را تا حفظ کنید پیروز هستید. ملت ما تا با خداست‏‎ ‎‏پیروز است. ملت ما تا پناهگاه او اسلام است پیروز است. پرچم قرآن تا برفراز سر ملت‏‎ ‎‏ماست پیروز است. این رمز را حفظ کنید. توجه داشته باشید که نهضتهای سابق نهضتهایی‏‎ ‎‏بود که یا سیاسی بود یا نیمه اسلامی‏‎[1]‎‏. نهضتْ امروز تمام اسلامی است؛ نهضتْ امروز‏‎ ‎‏برای خداست. همه فریاد می زنند اسلام، همه فریاد می زنند جمهوری اسلام. این رمز‏‎ ‎‏است که ما را پیروز کرد؛ و شما هم این رمز را حفظ کنید.‏

خیانت در پوشش دلسوزی برای کارگر

‏     توجه داشته باشید که شیاطین در بین همۀ طبقات منتشر شده اند که برای اربابهای خود‏‎ ‎‏راهی باز کنند. اینها می خواهند همان بساط سابق را اوج بدهند. شما توجه داشته باشید که‏‎ ‎‏آنها را در بین خودتان راه ندهید، دفع کنید آنان را. شما بدانید که با اسلام می توانید‏‎ ‎‏مستقل باشید و با اسلام می توانید آزاد باشید. قرآن شما را آزاد قرار داده است و قرآن‏‎ ‎‏استقلال شما را بیمه کرده است. کسانی که در بین شماها رخنه می کنند و می خواهند‏‎ ‎‏تبلیغات سوء بکنند، یا به اسم دلسوزی برای کارگران یا به اسمهای دیگر، اینها خائن به‏‎ ‎‏ملت ما هستند. اینها برای کارگران هیچ دلسوزی ندارند؛ اینها می خواهند مملکت ما‏‎ ‎‏آشفته باشد و مملکت ما گل آلود باشد و از آب گل آلود ماهی بگیرند. اینها‏‎ ‎‏دست نشاندگان امریکا یا غیر امریکا هستند، و اینها هستند که می خواهند باز ما را به آن‏‎ ‎‏اختناق و به آن وابستگی برگردانند. بیدار باشید برادران من! بیدار و هوشیار باشید!‏

ارتش حافظ استقلال کشور

‏     شما نظامیان، شما ارتشیان، از ما هستید؛ برادرهای عزیز ما هستید، فرزندان عزیز و‏

‏برومند ما هستید؛ و ما از شما هستیم. ملت ما پشتیبان شماست و شما پشتیبان ملت. شما‏‎ ‎‏حافظ استقلال مملکت هستید و هر کس با شما مخالفت کند با استقلال مملکت مخالفت‏‎ ‎‏کرده، با اسلام مخالفت کرده. من اعلام می کنم که اگر کسی با ارتش ما امروز مخالفت‏‎ ‎‏بکند با اسلام مخالفت کرده است، با پیغمبر اسلام مخالفت کرده است. امروز ارتشْ‏‎ ‎‏ارتش طاغوتی نیست، ارتش محمدی است.‏

‏     و من به شما برادران سفارش می کنم که حفظ نظم را در پادگانهای خود بکنید؛ حفظ‏‎ ‎‏نظام را به همان طور که سابق بوده است بکنید. از بزرگها حرف شنوی داشته باشید‏‎[2]‎‏،‏‎ ‎‏اخلال نکنید، و همین طور راه ندهید کسانی را که می خواهند در نظام شما اخلال بکنند.‏‎ ‎‏اینها مخالف حیثیت مملکت ما هستند؛ شما حیثیت مملکت ما را خودتان باید حفظ‏‎ ‎‏کنید؛ و حفظش به این است که نظام را حفظ کنید و آن چیزی که در قانون نظام است شما‏‎ ‎‏باید حفظ بکنید. و ما پشتیبان شما و شما پشتیبان ما باشید و ملت پشتیبان همه باشد. و ما‏‎ ‎‏این راه را که تا نیمه آمده ایم، تا آخر ان شاءالله برویم و دیگر اجازه ندهیم که دیگران در‏‎ ‎‏مقدرات مملکت ما دخالت کنند. و با مشت به دهان اشخاصی بزنیم که اجانب را‏‎ ‎‏می خواهند بر ما مسلط کنند!‏

‏     خداوند شماها را حفظ کند و سعادتمند کند در دنیا و آخرت.‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله ‏

‎ ‎

  • ـ مانند نهضت مشروطه، جنبش جنگل، قیام پسیان، نهضت ملی شدن صنعت نفت و ... .
  • ـ اصل: بکنید.