سخنرانی
اوضاع ناگوار ایران در رژیم شاه ـ توطئه ضد انقلاب
سخنرانی در جمع عشایر خوزستان (توطئه ضد انقلاب)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 28 ف‍روردی‍ن‌ ‭1358

زمان (قمری) : 19 جمادی الاول ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 33

موضوع : اوضاع ناگوار ایران در رژیم شاه ـ توطئه ضد انقلاب

زبان اثر : فارسی

حضار : نمایندگان عشایر «بنی کعب» شادگان خوزستان

سخنرانی در جمع عشایر خوزستان (توطئه ضد انقلاب)

سخنرانی

‏زمان: 6 بعدازظهر 28 فروردین 1358 / 19 جمادی الاول 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: اوضاع ناگوار ایران در رژیم شاه ـ توطئۀ ضد انقلاب‏

‏حضار: نمایندگان عشایر «بنی کعب» شادگان خوزستان‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

محرومیت در سراسر ایران

‏     گرفتاری اقشار ملت زیاد است. هر کس خیال می کند فقط منطقۀ اوست که برق و آب‏‎ ‎‏ندارد و حال آنکه در تهران، مردمِ حدود سی محله یا بیشتر با وضع تأسّف باری زندگی‏‎ ‎‏می کنند و از همۀ مزایای تمدن و زندگی محرومند. عشایر بختیاری هیچ چیز ندارند؛ و به‏‎ ‎‏هر قسمت که بروید همین طور است زیرا مال این ملت را به غارت برده اند، از پول نفت‏‎ ‎‏ما برای امریکا پایگاه ساخته اند؛ و به اسم ما اسلحه وارد کرده اند اما برای خودشان پایگاه‏‎ ‎‏در مقابل شوروی ساخته اند. ایران احتیاج به اسلحه نداشت که ابرقدرت بشود، و این‏‎ ‎‏سلاحها فقط برای پایگاههای امریکایی در ایران بود. شما فقط از اطراف خوزستان‏‎ ‎‏اطلاع دارید اما هر کس که به اینجا می آید می گوید که ما از محرومترین نقاط آمده ایم؛‏‎ ‎‏در صورتی که همه جای این مملکت همین طور است.‏

جوّ سازی و کارشکنی برای کودتا

‏     اما چیزی که در حال حاضر مهمتر است این است که باید ما همه دست به دست هم‏‎ ‎‏داده و جلو افرادی را که بین مردم می افتند و می خواهند اختلاف بیندازند بگیریم. این‏‎ ‎‏افراد یک سِری از جوانان ما را اغفال می کنند و به اسم کمک به مردم، بذر اختلاف‏‎ ‎‏می پاشند و می خواهند وضع را به عقب برگردانند. در حالی که وقتی مملکت آشفته شد،‏‎ ‎‏ناراحتیها زیاد می شوند و کودتایی بپا خواهد شد. اینها می خواهند ما را به حالت اول‏‎ ‎‏برگردانند و جوانان را با مطالب فریبنده اغفال کنند. من بارها گفته ام اگر اینها واقعاً دلشان‏

‏برای کارگر و مستضعفین می سوزد، کمکهای عمرانی کنند نه کارشکنی. همان گونه که‏‎ ‎‏صندوقهای رأی را سوزاندند اینها! چرا مخالفت کردند؟ وظیفۀ هر کس در محل خودش‏‎ ‎‏این است که نباید بگذارد بین جوانان نفوذ کنند و اختلاف بیندازند. اینها نمی خواهند‏‎ ‎‏بگذارند کارخانه ها به کار بیفتد. اما ما در برابر نسلهای آینده مسئول هستیم. جوانان را‏‎ ‎‏آگاه کنید که افراد مغرض نمی خواهند بچه ها درس بخوانند، آنها می خواهند آشوب بپا‏‎ ‎‏کنند و وضع گذشته را پیش آورند ولی ما باید همه با هم این نهضت را گرم نگه داریم.‏‎ ‎‏خدا همگی شما را حفظ بفرماید.‏

‎ ‎