سخنرانی
اجتناب از تفرقه و حفظ وحدت کلمه
سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (حفظ وحدت کلمه)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 30 ف‍روردی‍ن‌ ‭1358

زمان (قمری) : 21 جمادی الاول ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 62

موضوع : اجتناب از تفرقه و حفظ وحدت کلمه

زبان اثر : فارسی

حضار : نمایندگان کارمندان و کارگران پالایشگاه شیراز و نفت شهر ـ اصناف شهر کرد و دیگر اهالی چهار محال و بختی

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (حفظ وحدت کلمه)

سخنرانی

‏زمان: 30 فروردین 1358 / 21 جمادی الاول 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: اجتناب از تفرقه و حفظ وحدت کلمه‏

‏حضار: نمایندگان کارمندان و کارگران پالایشگاه شیراز و نفت شهر ـ اصناف شهرکرد و دیگر‏‎ ‎‏اهالی چهارمحال و بختیاری ـ هنرجویان هنرستان آباده ـ دانش آموزان دانشسرای مقدماتی‏‎ ‎‏کرمانشاه و مهران ـ دانشجویان دانشکدۀ پزشکی اصفهان ـ آموزگاران و دانش آموزان‏‎ ‎‏قصرشیرین و سرپل ذهاب ـ جمعی از اهالی ترکمن دِه و سرخه حصار‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

لزوم شناخت عوامل پیروزی

‏     من از همۀ شما آقایان که از مناطق دور تشریف آورده اید برای تفقد از ما و همبستگی‏‎ ‎‏با ملت ایران تشکر می کنم. من لازم است که بعضی تذکرات را عرض کنم. ما تا اینجا که‏‎ ‎‏بحمدالله پیروزمندانه آمدیم باید بفهمیم که با چه نیرو این پیروزی ‏‏[‏‏به‏‏]‏‏ دست آمد. اگر‏‎ ‎‏ندانیم چه نیرویی بود برای آتیه خطرناک است، و اگر بدانیم چه نیرویی بود و اهتمام‏‎ ‎‏نکنیم برای حفظ آن برای آتیۀ کشور ما خطرناک است. نیروی پیروزمندانه، نیروی‏‎ ‎‏اسلام بود، نیروی ایمان جوانان ما به اسلام و به خدای تبارک و تعالی بود؛ توجه به مقصد‏‎ ‎‏واحد که آن اسلام و جمهوری اسلام و احکام اسلام ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏ بود؛ و فداکاری ملت ما‏‎ ‎‏برای اسلام و شهادت را فوز عظیم دانستن، رمز پیروزی بود. ما اگر وحدت کلمه‏‎ ‎‏نداشتیم، هر یکْ یک مقصدی داشت، هر گروهی به طرفی می کشیدند، ممکن نبود بر‏‎ ‎‏این قوۀ شیطانی و قدرتهای بزرگ که در دنبال او بود پیروز شویم.‏

‏     اجنبیها فهمیدند که ما با قدرت واحد، که قدرت ایمان است و وحدت کلمه و اجتماع‏‎ ‎‏گروههای مختلف در یک کلمه، پیروز شدیم. و آنها خوف این را دارند که دست آنها تا‏‎ ‎‏ابد قطع شود، درصدد برآمدند که این رمز را از دست ما بگیرند و ما را از این سلاح‏‎ ‎‏بزرگ اسلامی خلع کنند. عمال آنها در اقشار ملت راه افتاده اند و مفسده می کنند؛‏‎ ‎‏دانشگاهها را تعطیل می کنند، دانشسراها را با توطئه تعطیل می کنند، کشاورزی را‏

‏نمی گذارند راه بیفتد، فرهنگ را نمی گذارند صورت اسلامی پیدا کند، صنایع را‏‎ ‎‏نمی گذارند راه بیفتد. اینها بودند که می خواستند رفراندم را نگذارند تحقق پیدا بکند،‏‎ ‎‏اینها بودند که بعضی صندوقهای رفراندم را آتش زدند و به بعضی صندوقها حمله کردند‏‎ ‎‏و رفراندم را تحریم کردند‏‎[1]‎‏. اینها فهمیدند که در بین ملت جایی ندارند و ملت ما با‏‎ ‎‏وحدت کلمه و با قدرت الهی و ایمان بر همۀ مشکلات تا اینجا پیروز شده است،‏‎ ‎‏می خواهند نگذارند پیروزی ما به ثمر برسد. اینها هوادار ملت نیستند، اینها برای کارگر و‏‎ ‎‏برای دهقان نمی خواهند خدمت کنند؛ اینها دشمن کارگر و دهقان هستند و به صورت‏‎ ‎‏دوست درآمده اند تا نگذارند برای آنها عمل مثبت انجام بگیرد. آیا رفراندم برخلاف‏‎ ‎‏مسیر ملت بود که آنها مخالفت می کردند؟! آیا کشاورزی برخلاف مسیر ملت است که‏‎ ‎‏اینها مخالفت می کنند؟! آیا راه انداختن صنایع و کارخانه ها برخلاف مسیر ملت است که‏‎ ‎‏اینها مخالفت می کنند و با جدیت جلوگیری می کنند؟! آیا خانه سازی برخلاف مسیر‏‎ ‎‏ملت است که در بین ملت حرفهای نالایق پخش می کنند؟! شما از اعمال اینها بفهمید که‏‎ ‎‏اینها مُفْسِد هستند و اینها عمال خارجی و مُسْتَعْمِرین هستند و می خواهند ما را از مسیر‏‎ ‎‏خودمان خارج کنند. مستعمرین لمس کردند این معنا را که ما با وحدت کلمه پیروز شدیم‏‎ ‎‏و آنها نتوانستند این عنصر فاسد را با آنهمه جدیت در ایران نگه دارند.‏

هشدار به ضد انقلاب

‏     از این به بعد باید شما بیدار باشید، هوشیار باشید؛ نگذارید اینها در بین صفوف شما‏‎ ‎‏رخنه کنند و نگذارند شما به مقصد خودتان برسید. اینها نظر صحیح ندارند، اینها دلسوز‏‎ ‎‏ملت نیستند؛ اینها عمال اجانب هستند که با صورتهای فریبنده در بین اقشار ملت به راه‏‎ ‎‏افتادند و نمی گذارند ایران یک آرامشی پیدا بکند تا اینکه برای همۀ اقشار زندگی مرفه‏‎ ‎‏تهیه شود. اینها می خواهند با گل آلود کردن آب برای اجانب ماهی بگیرند، اینها‏‎ ‎‏می خواهند باز چپاولگریها را اعاده بدهند، اینها می خواهند باز اختناق را برگردانند،‏

‏همه چیز ما را به باد بدهند. شما آقایان، شما جوانها، شما اقشار ملت، آن رمزی را که به‏‎ ‎‏آن رمز پیروز شدید حفظ کنید و آن حفظ وحدت کلمه است. اختلاف را کنار بگذارید،‏‎ ‎‏با هم برادروار، با هم با یک صدا به پیش بروید و آن استقرار حکومت عدل اسلامی‏‎ ‎‏برای همه، عدالت برای همه. این مفسدین باید بدانند که این برای ملت ما مضر است و‏‎ ‎‏برای خودشان هم مضر است. این تفرقه افکنی ملت ما را به باد خواهد داد اگر موفق‏‎ ‎‏بشوند، خدای نخواسته. لکن باید بدانند که ما با ملایمت ـ تا موقعی که محتاج به ملایمت‏‎ ‎‏است ـ با آنها رفتار می کنیم و آن وقت که تکلیف برای ما پیدا شد به طور دیگر عمل‏‎ ‎‏خواهیم کرد و یک روز حساب را پاک خواهیم کرد.‏

‏     من از شما آقایان، از تمام ملت ایران، از تمام اقشار ایران، از دانشجویان محترم، از‏‎ ‎‏تجار، از کارگران، از کارفرمایان، از همۀ ملت خواستارم که حفظ کنند وحدت کلمه را و‏‎ ‎‏نگذارند اینها در بین اقشار شما تفرقه بیندازند. دقت کنند که اینها عمال خارجی هستند و‏‎ ‎‏می خواهند با بهانه های مختلف آشوب بپا کنند. در این چند روز دیدید که با بهانۀ بسیار‏‎ ‎‏مبتذل ـ که خود آن آقا‏‎[2]‎‏ با آن مخالف بود ـ در خیابانها ریختند و مدارس را تعطیل‏‎ ‎‏کردند و مردم را اغفال کردند برای اینکه آشوب بپا بشود. آنها متوجه باشند که قدرت‏‎ ‎‏این را ندارند که تفرقه مابین ما و آقایان دیگر بیندازند. و آقایان با هوشیاری جلو این‏‎ ‎‏تفرقه ها را می گیرند. شما ملت مأمورید که با هوشیاری جلو این تفرقه ها را بگیرید.‏‎ ‎‏جوانان عزیز ما در دانشگاه و در سایر مدارس موظفند که از این توطئه ها جلوگیری کنند.‏

‏     عزیزان من! این توطئه گریها بر ضد انقلاب است و اینها که توطئه می کنند بر ضد‏‎ ‎‏انقلاب هستند؛ تهمتها که می زنند برای تفرقه، ضد انقلاب است. انقلاب اسلامی را حفظ‏‎ ‎‏کنید و این نهضت را گرم نگه دارید. خداوند تمام شما را حفظ کند و ملت ما را به سعادت‏‎ ‎‏و سلامت برساند.‏

‎ ‎

  • ـ ر . ک . پانوشت 1، پیام رادیو ـ تلویزیونی امام خمینی به مناسبت 12 فروردین روز جمهوری اسلامی.
  • ـ آقای طالقانی. برای آگاهی از اشاره امام ر . ک پانوشت 3 سخنرانی 29 / 1 / 58 امام خمینی در حضور آقای مهدوی کنی ودیگر مسئولان کمیته های تهران.