سخنرانی
خطر گروهک ها و لزوم رویارویی با آنان
سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (خطر گروهک ها و لزوم رویارویی با آنان)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 31 ف‍روردی‍ن‌ ‭1358

زمان (قمری) : 22 جمادی الاول ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 69

موضوع : خطر گروهک ها و لزوم رویارویی با آنان

زبان اثر : فارسی

حضار : هزاران نفر از اهالی و نمایندگان عشایر و پرسنل شهربانی ایلام و پشتکوه ـ عشایر خاوری خراسان ـ مرزنشینا

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (خطر گروهک ها و لزوم رویارویی با آنان)

سخنرانی

‏زمان: 31 فروردین 1358 / 22 جمادی الاول 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: خطر گروهکها و لزوم رویارویی با آنان‏

‏حضار: هزاران نفر از اهالی و نمایندگان عشایر و پرسنل شهربانی ایلام و پشتکوه ـ عشایر‏‎ ‎‏خاوری خراسان ـ مرزنشینان جنت آباد تربت جام ـ کارگران کارخانه های قم ـ کارکنان‏‎ ‎‏کفش بلاّ ـ پیشاهنگان و مربیان و فرهنگیان ورامین و قزوین و تاکستان‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

اسلام هنوز در ایران پیاده نشده است

‏     من از این شور و شعف شما جوانها و متدینین، در هر نقطه هستید، تشکر می کنم. شما‏‎ ‎‏با این شور و شعفْ نهضت اسلامی را به پیش راندید، و من از خدای تبارک و تعالی‏‎ ‎‏می خواهم که این شور و شعف باقی باشد و این نهضت را به آخر برسانید. شما جوانان‏‎ ‎‏ملت، شما اقشار ملت، به اسلام وفاداری کردید و دست اجانب را که در کشورتان سلطه‏‎ ‎‏داشت قطع کردید؛ و من از خدای تبارک و تعالی می خواهم که این ریشه های گندیده ای‏‎ ‎‏که از آن رژیم مانده است با دست توانای ملت و جوانان برومند ما قطع شود. ما راه را به‏‎ ‎‏آخر نرساندیم؛ ما تاکنون اسلام را به آنطور که هست پیاده نکردیم. تا اینجا که ما رسیدیم‏‎ ‎‏فقط دست چپاولگران را و دست اجانب را ـ تا حدودی ـ از کشور خودمان و از خزائن‏‎ ‎‏خودمان قطع کردیم و دزدهای کشور را بیرون راندیم؛ ولی توطئه ها باز هست، ریشه های‏‎ ‎‏فاسد باز هست؛ و باید با همت شما جوانان ملت این توطئه ها خنثی شود و این دستهای‏‎ ‎‏فتنه انگیز قطع شود.‏

وظیفۀ رویارویی با گروهکها و دیگر فتنه گران

‏     شما در هر جا که هستید، ملت ایران در هر جا که هست، در هر شهری که هست، در‏‎ ‎‏هر ده و قریه ای که هست، با کمال دقت مواظب اعمال فتنه انگیزان باشد. اینها در بین‏

‏اقشار آمدند و می خواهند شما و ما را باز تحت فشار و اختناق قرار دهند و اربابهای خود‏‎ ‎‏را بر ما مسلط کنند. ما همه مکلفیم به تکلیف الهی ـ اسلامی که با هم این نهضت را حفظ‏‎ ‎‏کنیم و این قدرت الهی را نگذاریم تشتت پیدا بکند، و دست آنهایی که می خواهند بین ما‏‎ ‎‏تفرقه بیندازند قطع کنیم. ما همه موظفیم به حَسَب احکام اسلامی، که فتنه گران را از کشور‏‎ ‎‏خودمان برانیم و آنها را در بین صفوف خودمان راه ندهیم. شما برادران و خواهران بیدار‏‎ ‎‏باشید و متوجه کیْد این اشخاص که می خواهند بین شما با اسمای مختلف، با بهانه های‏‎ ‎‏مختلف تشتت بیندازند، توجه... داشته باشید که کیْد آنها را خنثی کنید.‏

گروهکها و الهام پذیری از امریکا

‏     اینها هر روز به یک بهانه مردم را از هم جدا می کنند؛ هر روز با یک توطئه بین‏‎ ‎‏صفوف ملت تفرقه می اندازند. در دانشگاهها می روند و با بهانه های غیرانسانیِ به‏‎ ‎‏صورتْ انسانی، آنها را تجهیز می کنند تا برخلاف نهضت ما راهپیمایی کنند. اینها نظر‏‎ ‎‏سوء دارند در این مسائل، حسن نظر ندارند با اسلام، موافق نیستند با علمای اسلام، موافق‏‎ ‎‏نیستند با کشاورزها، موافق نیستند با کارگرها، موافق نیستند با ملت ما به هیچ وجه موافق‏‎ ‎‏نیستند؛ و لهذا هر چه جهات اصلاحی است می خواهند نگذارند انجام بگیرد.‏‎ ‎‏می خواهند نگذارند برای این ملت رفاه حاصل بشود، می خواهند نگذارند مملکت‏‎ ‎‏آرامش پیدا بکند تا اینکه دولت بتواند کارهای خودش را ـ کارهای اصلاحی خودش‏‎ ‎‏را ـ انجام دهد. می خواهند نگذارند کشاورزی ما رشد پیدا بکند، می خواهند ما را همیشه‏‎ ‎‏جیره خوار امریکا قرار بدهند که همه چیز ما از امریکا بیاید، می خواهند نگذارند فرهنگ‏‎ ‎‏ما رشد پیدا بکند و آدم پیدا بشود در ایران تا اینکه کیْد آنها را خنثی کند، می خواهند‏‎ ‎‏نگذارند اقتصاد ما سالم بشود، می خواهند نگذارند ارتش ما مستقل بشود. اینها کیْدهایی‏‎ ‎‏است که به الهام از امریکا و امثال امریکا در ایران مشغول توطئه اند.‏‎[1]‎‏ شما باید بیدار‏‎ ‎‏باشید! فقط رأی به «جمهوری اسلامی» کفایت نمی کند؛ اینها خودشان را در رفراندم‏

‏همچو ضعیف دیدند، همچو وحشتزده‏‎[2]‎‏ شده اند که به خیال توطئه های دقیقتر افتاده اند.‏‎ ‎‏شما باید توطئه های آنها را با کمال دقت ملاحظه کنید. جوانان دانشگاهی ما گول این قشر‏‎ ‎‏مُفْسِد و فاسد را نخورند، از حرفهای زرق و برق دار آنها گول نخورند، تحت تأثیر‏‎ ‎‏حرفهای به ظاهر صحیح و در واقع توطئه گر واقع نشوند. تمام جوانان ما موظفند که این‏‎ ‎‏نهضت را حفظ کنند و کیْد خائنین را خنثی کنند.‏

هشدار به ملت پیرامون غائله آفرینیها

‏     تمام عشایر ما ـ از پشتکوهیها تا غیر آنها ـ موظفند که این نهضت را حفظ کنند. اگر‏‎ ‎‏خدای نخواسته خللی در این نهضت واقع بشود، آماده باشید ـ خدای نخواسته ـ برای‏‎ ‎‏اختناق بالاتر و برای پیوستگی بالاتر و برای زحمت و ذلت بالاتر و برای زجر جوانانمان‏‎ ‎‏و کشتار بیشتر جوانانمان. بیدار باشید! برادران! بیدار باشید برادران من! هوشیار باشید‏‎ ‎‏نگذارید یک مشت از خدا بیخبر بین شما رخنه کنند و صفوف فشردۀ شما را به هم بزنند،‏‎ ‎‏نگذارید به اسم اینکه ما با کشاورز موافقیم کشاورزی ما را به تباهی بکشند و برای امریکا‏‎ ‎‏بازار درست کنند، نگذارید برای اینکه بگویند ما با فرهنگ موافقیم، فرهنگ ما را‏‎ ‎‏استعماری قرار بدهند و نگذارند رشد بکنید، نگذارید اینها تضعیف کنند کمیته های‏‎ ‎‏اسلامی را، نگذارید اینها تضعیف کنند پاسداران انقلاب اسلامی را، نگذارید اینها‏‎ ‎‏تضعیف کنند ارتش اسلامی را، نگذارید تضعیف کنند ژاندارمری اسلامی را، نگذارید‏‎ ‎‏تضعیف کنند کلانتریها را و شهربانی را. اینها همه در خدمت اسلام هستند و این شیاطین‏‎ ‎‏می خواهند اینها را تضعیف کنند. من به شما ملت ایران اخطار می کنم که خطر در کار‏‎ ‎‏است و جلوگیری کنید! این شیاطین که هر روز غائله درست می کنند، غائله های آنها را‏‎ ‎‏خفه کنید. خداوند همۀ شما را سلامت و سعادت و عزت عنایت کند. خداوند دست‏‎ ‎‏خائنین را قطع کند. خداوند دست اجانب را از مملکتها قطع کند.‏

‎ ‎

  • ـ اصل: است.
  • ـ اصل: وحشتناک.