سخنرانی
پیوند ملت با نیروهای انتظامی و لزوم اجتناب از تفرقه
سخنرانی در جمع پرسنل ژاندارمری (پیوند ملت با نیروی انتظامی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 2 اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ‭1358

زمان (قمری) : 24 جمادی الاول ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 87

موضوع : پیوند ملت با نیروهای انتظامی و لزوم اجتناب از تفرقه

زبان اثر : فارسی

حضار : چهار صد نفر از پرسنل ژاندارمری، به همراه هنرجویان آموزشگاه های افسری ژاندارمری

سخنرانی در جمع پرسنل ژاندارمری (پیوند ملت با نیروی انتظامی)

سخنرانی

‏زمان: 2 اردیبهشت 1358 / 24 جمادی الاول 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: پیوند ملت با نیروهای انتظامی و لزوم اجتناب از تفرقه‏

‏حضار: چهارصد نفر از پرسنل ژاندارمری، به همراه هنرجویان آموزشگاههای افسری ژاندارمری‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     من از تمام جناحهای قوای انتظامی و از شما جوانان برومند ژاندارمری تشکر می کنم.‏‎ ‎‏شما از این به بعد نیروی اسلامی هستید، ژاندارمری اسلام هستید؛ ایران از شماست و‏‎ ‎‏شما از ایران. ما همه پاسداران اسلام، پاسداران کشور هستیم. من از طرف ملت پیوند‏‎ ‎‏خودم را و ملت را به قوای انتظامی اعلام می کنم. قوای انتظامی از ماست و ما از آنها.‏‎ ‎‏قوای انتظامی حافظ استقلال کشور ماست و ما پشتیبان آنها و ملت ما پشتیبان آنهاست. در‏‎ ‎‏بین ما اگر تفرقه ای بیندازند، به ضرر کشور است. باید همه هوشیار باشید؛ نگذارید تفرقه‏‎ ‎‏واقع بشود. ملت هوشیار باشد که بین آنها و قوای انتظامی تفرّقی حاصل نشود؛ قوای‏‎ ‎‏انتظامی بیدار باشند که بین آنها و ملت جدایی نیفتد.در بین خودشان باید حفظ نظام و‏‎ ‎‏سلسله مراتب را بکنند؛ اگر بخواهند خدمت به کشور و اسلام بکنند، باید انتظامات را‏‎ ‎‏حفظ کنند و سلسله مراتب را حفظ کنند.‏

‏     ما همه از شما هستیم و شما از ما. و همه پاسداران اسلام و همه برادر. مثل زمان‏‎ ‎‏طاغوت نیست که بین ما و شما را جدایی انداختند. اجانب بودند که می خواستند قوای‏‎ ‎‏انتظامی از ملت جدا ‏‏[‏‏باشند‏‏]‏‏. مردم را از قوای انتظامی می ترساندند. قوای انتظامی از‏‎ ‎‏ماست؛ نباید ما از آنها بترسیم و نباید آنها از ما. هیچ هراسی در کار نیست، برادر هستیم؛‏‎ ‎‏برادرها از هم نمی ترسند، همه در خدمت هم هستند ما همه در خدمت اسلام. و امید‏‎ ‎‏است که تمام شما با قدرت و قوت و عظمت، حفظ ثغور‏‎[1]‎‏ و حدود مملکت را بکنید و‏‎ ‎‏حفظ نظم در بین جامعۀ ما مرهون خدمتهای شما باشد.‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله ‏

‎ ‎

  • ـ جمع ثغر: مرز.