سخنرانی
پیوند خلل ناپذیر نیروی انتظامی و مردم
سخنرانی در جمع پرسنل شهربانی و مردم ساوه (وحدت کلمه)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 3 اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ‭1358

زمان (قمری) : 25 جمادی الاول ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 101

موضوع : پیوند خلل ناپذیر نیروی انتظامی و مردم

زبان اثر : فارسی

حضار : جمع پرسنل شهربانی ـ نمایندگانی از مردم ساوه

سخنرانی در جمع پرسنل شهربانی و مردم ساوه (وحدت کلمه)

سخنرانی

‏زمان: 3 اردیبهشت 1358 / 25 جمادی الاول 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: پیوند خلل ناپذیر نیروی انتظامی و مردم‏

‏حضار: جمع پرسنل شهربانی ـ نمایندگانی از مردم ساوه‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     شما آقایان که برای تفقد از من آمدید خوش آمدید. علمای اعلام ساوه، سایر اقشار،‏‎ ‎‏و پرسنل شهربانی خوش آمدند. این روزها روزی است که ‏‏[‏‏باید‏‏]‏‏ همۀ اقشار با هم برادر‏‎ ‎‏و برابر باشند. سابق، شهربانی از ما و علما و مردم جدا بود؛ امروز شهربانی در بین مردم و‏‎ ‎‏از میان مردم است، و مردم نیز از شهربانی خواهان حفاظت از شهر و از عائلۀ خودشان‏‎ ‎‏هستند. علمای اعلام نسبت به آنها نظر حسن دارند و سایر اقشار، آنها را برادر خود‏‎ ‎‏می دانند. من امید آن دارم که این وحدت کلمه ـ که بین همۀ اقشار ملت ماست ـ باقی‏‎ ‎‏بماند و به اتکای وحدت کلمه، نهضت اسلام ما پیش رانده شود و با برقراری حکومت‏‎ ‎‏عدل اسلامی، همۀ اقشار به حقوق خودشان برسند.‏

‏     اجانب گمان نکنند که می توانند خللی در این وحدت ملی ما ایجاد کنند. این وحدت‏‎ ‎‏ملی، وحدت الهی است؛ به دست خدای تبارک و تعالی ایجاد شده است. اسلام پیشوای‏‎ ‎‏ماست، قرآن کریم پیشوای ماست. قرآن کریم ما را به وحدت دعوت کرده است، اسلام‏‎ ‎‏ما را به وحدت دعوت کرده است. ما تابع اسلام هستیم. ملت ایران با این وحدت کلمه و‏‎ ‎‏اتکال به اسلام نهضت را پیش برد و این رمز را از دست نخواهد داد. ایجاد اختلاف‏‎ ‎‏نکنید؛ با هم برادر و برابر باشید.از خدای تبارک و تعالی می خواهم که همۀ ملت به‏‎ ‎‏سلامت و با وحدت کلمه پیش بروید؛ و آن چیزی را که خدای تبارک و تعالی می خواهد‏‎ ‎‏که رفاه عمومی و سعادت عمومی بشر ـ سلامت عمومی بشر، سعادت روحی بشر ـ است‏‎ ‎‏ان شاءالله که تحقق پیدا کند. سعادت و سلامت همۀ شما را خواستارم.‏

‏والسلام علیکم‏

‎ ‎