بیانات
لزوم پشتیبانی از انقلاب اسلامی و همبستگی دولت ها و ملت ها
بیانات خطاب به هیأت کوبایی (پشتیبانی از انقلاب ـ وحدت دولت ها و ملت ها)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 4 اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ‭1358

زمان (قمری) : 26 جمادی الاول ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 103

موضوع : لزوم پشتیبانی از انقلاب اسلامی و همبستگی دولت ها و ملت ها

زبان اثر : فارسی

مناسبت : ابلاغ پیام تبریک فیدل کاسترو (رهبر انقلاب کوبا)

حضار : هیأت کوبایی به ریاست وزیر همکاری های بین المللی

بیانات خطاب به هیأت کوبایی (پشتیبانی از انقلاب ـ وحدت دولت ها و ملت ها)

بیانات

‏زمان: 30:9 صبح 4 اردیبهشت 1358 / 26 جمادی الاول 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: لزوم پشتیبانی از انقلاب اسلامی و همبستگی دولتها و ملتها‏

‏مناسبت: ابلاغ پیام تبریک فیدل کاسترو (رهبر انقلاب کوبا)‏

‏حضار: هیأت کوبایی به ریاست وزیر همکاریهای بین المللی‏‎[1]‎

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

انقلابی برخاسته از عقاید و ایمان

‏     من تشکر می کنم از اینکه ایشان‏‎[2]‎‏ و دولت ایشان برای تفقد از حال ملت ایران به‏‎ ‎‏اینجا آمده اند و از نهضت ما پشتیبانی می کنند. این نهضت ایران، نهضتی مبتنی بر عقاید،‏‎ ‎‏مبتنی بر ایمان، مبتنی بر اسلام بود و با قدرت ایمان و اسلام این پیشبرد را کرد و الاّ ملت ما‏‎ ‎‏در دستشان از ابزار جنگ هیچ نبود؛ در صورتی که آنها مسلح بودند به انواع اسلحه ها، و‏‎ ‎‏پشتیبانی از آنها می کردند ابرقدرتها. مع ذلک در عین حالی که همۀ قوای قدرتمند دنبال‏‎ ‎‏شاه بودند و پشتیبان، قدرت ایمانِ ملت ما که به آن...، وحدت کلمه پیدا شد و همه با هم‏‎ ‎‏یک مطلب را خواستند، ‏‏[‏‏غالب شد‏‏]‏‏، قدرتها نتوانستند این قدرت شیطانی را حفظ کنند.‏‎ ‎‏و این نهضت چون نهضت انسانی بود و برای انسان بود، همۀ انسانها که در فطرت انسانیت‏‎ ‎‏باقی مانده اند باید از آن پشتیبانی کنند.‏

دولتها در خدمت ملتها

‏     و دولتها توجه کنند به اینکه باید در خدمت ملتها باشند، و ملتها پشتیبان دولتها. و‏‎ ‎‏اینکه شاه سابق نتوانست خودش را حفظ بکند برای اینکه ملت با او نبود، ملت پشت به او‏

‏کرد ‏‏[‏‏چون‏‏]‏‏ او هم به ملت خیانت کرده بود. دولتها باید توجه کنند به اینکه آنها در‏‎ ‎‏خدمت ملت باید باشند؛ اگر در خدمت ملت باشند، ملتها پشتیبان آنها خواهند بود.‏

‏     و من از خدای تبارک و تعالی می خواهم که همۀ ملتهای عالَم و همۀ مستضعفین‏‎ ‎‏سعادتمند باشند و همۀ دولتها در خدمت ملتها باشند تا سعادت همۀ بشر تأمین شود. و من‏‎ ‎‏سعادت ملتها را ‏‏[‏‏و‏‏]‏‏ ملت شما را از خداوند می خواهم. سلام من را به ملت و رئیس‏‎ ‎‏دولت‏‎[3]‎‏ و دولت ابلاغ کنید.‏

‎ ‎

  • ـ پس از ترجمۀ پیام آقای کاسترو و سخنان رئیس هیأت، مترجم گروه، سخنان امام خمینی را جمله به جمله ترجمه کرده ولی در متن حاضر یکجا آمده است.
  • ـ رئیس هیأت کوبایی.
  • ـ فیدل کاسترو.