سخنرانی
مدعیان حقوق بشر ـ امپریالیسم خبری
سخنرانی در جمع اعضای جامعه زنان خارجی مقیم ایران (مدعیان حقوق بشر)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 4 اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ‭1358

زمان (قمری) : 26 جمادی الاول ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 109

موضوع : مدعیان حقوق بشر ـ امپریالیسم خبری

زبان اثر : فارسی

حضار : نمایندگان جامعه زنان خارجی مقیم ایران (سازمان طرفدار انقلاب اسلامی) ـ صاحب امتیاز و هیأت تحریریه نشر

سخنرانی در جمع اعضای جامعه زنان خارجی مقیم ایران (مدعیان حقوق بشر)

سخنرانی

‏زمان: 4 اردیبهشت 1358 / 26 جمادی الاول 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: مدعیان حقوق بشر ـ امپریالیسم خبری‏

‏حضار: نمایندگان جامعۀ زنان خارجی مقیم ایران (سازمان طرفدار انقلاب اسلامی) ـ‏‎ ‎‏صاحب امتیاز و هیأت تحریریۀ نشریۀ لاله‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

عدم دسترسی به عمق جنایات شاه

‏     من از بانوان محترم که همدرد ما هستند و در این مصیبتهایی که به ملت ایران وارد‏‎ ‎‏شده است اظهار همدردی می کنند متشکرم؛ لکن باید به شما بانوان محترم تذکر دهم که‏‎ ‎‏جنایات شاه را نه شما ـ تمامش را ـ اطلاع دارید و نه ما و نه آن اشخاصی که نزدیک به‏‎ ‎‏شاه هم بودند. جنایات اینها مراتب و درجاتی داشته است که بعضی از آن واضح بوده‏‎ ‎‏است، همه دیده اند؛ این جنایات و آدمکشیها و حبسها و زجرهایی که صدایش از داخل‏‎ ‎‏زندانها به بیرون رسیده است. یک مرتبۀ از جنایات و خیانات، آنهایی بوده است که‏‎ ‎‏وزرای شاه و اطرافیهای شاه اطلاع داشتند و ماها و شماها اطلاع نداشتیم. پاره ای از‏‎ ‎‏جنایات ‏‏[‏‏را‏‏]‏‏، هم خود شاه مطلع بوده است؛ خیانتی که کرده است، دیگران مطلع نبودند.‏‎ ‎‏ما نمی توانیم به عمق جنایات و خیانات این پدر و پسر اطلاع پیدا کنیم. شما که غایت امر‏‎ ‎‏ـ یکی از شما ـ 22 سال اینجا بوده است،‏‎[1]‎‏ ما هم که تمام عمرمان را اینجا بودیم و در‏‎ ‎‏جریان امورْ بسیاری از عمرمان را گذراندیم، باز نمی توانیم بر عمق این جنایات اطلاع‏‎ ‎‏پیدا کنیم. تاریخ هم نمی تواند عمق این جنایات و خیانات را ثبت کند؛ تاریخ آنقدر‏‎ ‎‏می تواند که اطلاع پیدا می کند. و جنایات شاه بسیاری اش زیر پرده است که غیر از‏‎ ‎‏خودش و امثال کارتر اطلاع ندارند.‏


دروغ پردازیهای بنگاه خبری استعمار

‏     من از شما تشکر می کنم که برای همدردی ما تشکیل یک انجمن دادید و می خواهید‏‎ ‎‏که مطالب ما را برسانید. ما در دنیا مظلوم هستیم برای اینکه دنیا طرفدار شاه ظالم بود و‏‎ ‎‏تمام دولتهای خارجی ـ مگر کمی از آنها ـ طرفداری می کردند و از ظلم و ستم او‏‎ ‎‏پشتیبانی می کردند. ملت ما الآن هم مظلوم است برای اینکه نویسندگان خارج به طوری‏‎ ‎‏وجهۀ این انقلاب را جلوه دادند در خارج و به طوری دروغ گفتند و شایعه پراکنی کردند‏‎ ‎‏که ملت ما را غیر از آن که هست و غیر از آن که می بینید، جلوه دادند در روزنامه های‏‎ ‎‏خارج؛ از جمله چیزهایی که نوشتند این است که اینهایی که کشته می شوند و اعدام‏‎ ‎‏می شوند، از زیر خاک بیرون می آورند مردم و تکه تکه می کنند! ... شما در تمام ایران‏‎ ‎‏تفتیش کنید اگر یک نفر یک همچو کاری برایش شده است، آنها حق دارند بگویند:‏‎ ‎‏[‏‏نسبت به‏‏]‏‏ همه شده است! لکن من می دانم نویسنده های خارج اکثرشان ـ یا بسیاری شان‏‎ ‎‏ـ جیره خوار همین دستگاهها هستند. اینها دیدند که ملت ایران به واسطۀ قدرت ایمانی که‏‎ ‎‏داشتند نهضتی ... کردند ‏‏[‏‏که در نتیجۀ آن‏‏]‏‏ دست اربابها کوتاه شده است و دست آنهایی‏‎ ‎‏که منافع را به اینها واصل می کردند کوتاه شده است، اینها برای انتقامجویی یا برگرداندن‏‎ ‎‏اوضاع سابق، برای نفع خواهی دست به این تبلیغات زدند.‏

‏     تمام این تبلیغات، برخلاف واقع است. شما می بینید که اینجا احکام اعدام برای ‏‏[‏‏چه‏‏]‏‎ ‎‏اشخاصی صادر می شود؛ خوب است که این اشخاص را و پروندۀ این اشخاص را‏‎ ‎‏ملاحظه کنید ببینید که این اشخاص که حکم اعدامشان صادر شده و اعدام شده اند آیا‏‎ ‎‏یک نفر کشتند؟ آیا ده نفر کشته اند؟ آیا یک ملت را بیچاره کردند؟ اینها تمام ملت ایران‏‎ ‎‏را بیچاره کردند و در ظرف پنجاه سال همه را در تحت فشار قرار داده اند اینها جنایاتی به‏‎ ‎‏این ملت کردند که اگر ... دادگاهها نبود خود ملت می ریختند و آنها را می کشتند!‏‎ ‎‏دادگاهها کنترل کردند عواطف ملت را، ملتی که در خیابانها جوانهای خود را با امر امثال‏

‏اینها به خون آغشته دیده؛ با امر همین شاه و با امر همین هویدا‏‎[2]‎‏ و با امر همین نصیری‏‎[3]‎‎ ‎‏و امثال اینها. طاقت ندارد که اینها را زنده ببیند.‏

مدعیان حقوق بشر در خدمت ابرقدرتها

‏     اینهایی که مدعی حقوق بشر هستند و حالا برای امثال هویدا سینه زنی می کنند و‏‎ ‎‏اظهار تأسف و تأثر می کنند،‏‎[4]‎‏ اینها آیا طرفدار حقوق بشرند یا طرفدار مملکتها و‏‎ ‎‏حکومتهای ابرقدرتند؟‏

‏اگر اینها طرفدار حقوق بشرند چه شد که در مدت پنجاه سال این بشر در اینجا زیر‏‎ ‎‏شکنجه بود، ‏‏[‏‏در معرض‏‏]‏‏ اعدام بود، این بشری را که در اینجا با تاوه سرخ می کردند و‏‎ ‎‏بشری را که پای او را می بریدند با اره، اینها نفس نکشیدند؟ امروز نفس می کشند و امروز‏‎ ‎‏تبلیغات می کنند؟! مگر اینها که کشته شدند بشر نبودند؟ مگر اینها حقوق نداشتند؟ مگر‏‎ ‎‏حق بشر این نیست که اگر کسی کسی را کشت قصاص بکند؟ این حق بشر است، حق‏‎ ‎‏اشخاصی است که از اولاد او یا از بقایای اوست که قصاص کند از اینها. لکن عمده این‏‎ ‎‏است که این جامعه های حقوق بشر در خدمت ابرقدرتها هستند با اسم «حقوق بشر»؛ این‏‎ ‎‏جامعه هایی که برای حقوق بشر فریاد می زنند می خواهند حقوق بشر پایمال بشود، این‏‎ ‎‏روزنامه نویسها و مطبوعاتی که به اسم بشردوستی انتشار این اکاذیب را می کنند، اینها در‏‎ ‎‏خدمت ابرقدرتها هستند، اینها حقوق بشر را پایمال می کنند.‏

رسوا نمودن دستگاههای دروغ پراکنی

‏     من از شما جمعیتی که الآن در ایران برای بررسی اوضاع ملت ما و اوضاع کشور ما‏‎ ‎‏تشکیل جلسه داده اید ـ بعد از تشکر ـ خواستارم که شما اوضاع ایران را بررسی کنید و ‏‎ ‎‏آنطور که هست منعکس کنید. بررسی کنید که آیا این مردم در اینجا دارند قتل عام‏‎ ‎‏می کنند؟ این مردم از گورستانها بیرون می کنند اجساد را و تکه تکه می کنند؟! مردم دارند‏‎ ‎


‏آتش می زنند؟! این را بررسی کنید ببینید که قضیه، قضیۀ انتقامجویی به معنای غیر انسانی‏‎ ‎‏است؟ یا خیر، دادگاههایی است که بعد از اینکه جرمهای اینها ـ همه ـ ثابت است و همه‏‎ ‎‏جرمهای زیاد دارند، اینها محکوم به اعدام هستند. ‏‏[‏‏و‏‏]‏‏ اگر این دادگاهها نبود و اگر‏‎ ‎‏جلوگیری از این مردم به واسطۀ دادگاه نبود، آن وقت مردم خودشان قیام می کردند؛ برای‏‎ ‎‏اینکه آنهایی که کشتار عمومی کردند در یک ملتی، آنهایی که قضیه ... را پیش آوردند و‏‎ ‎‏در آبادان یک دستۀ بزرگی، قریب چهارصد نفر آدم را سوزاندند،‏‎[5]‎‏ اینها را دارند اینها‏‎ ‎‏اعدام می کنند نه اینکه اشخاص عادی را. اشخاص عادی را شما ملاحظه می کنید که‏‎ ‎‏تاکنون قریب هفتصد نفر، ششصد نفر آزاد شدند... برای اینکه جرمهایشان کم بوده‏‎ ‎‏است. و همین طور کسانی که جرمهایشان کم است اینها را آزاد می کنند. آنهایی که‏‎ ‎‏محکوم به حبس می شوند یا محکوم به اعدام می شوند، آنها اشخاصی هستند که دارای‏‎ ‎‏جرمهای بزرگ بودند. در روزنامه های خارجی شماها اینطور انعکاس شده است؛ و این‏‎ ‎‏اسباب این شده است که ملت ایران به خارجیها بدبین بشوند، به واسطۀ این‏‎ ‎‏روزنامه نویسها و به واسطۀ این مدعیان حقوق بشر.‏

‏     شما روشن کنید آنها را، و به مردم ایران هم اطلاع بدهید که اینها یک مردمی هستند‏‎ ‎‏که طرفدار حقوق بشر نیستند، طرفدار حق ابرقدرتها هستند. اینها از آن مردم شریف‏‎ ‎‏اروپا نیستند؛ اینها یک دسته جیره خوار هستند. در هر صورت من از شما تشکر می کنم که‏‎ ‎‏در این مسائل مشکل ما بنا دارید که به ملت ما کمک کنید، و کمک تبلیغاتی از بزرگترین‏‎ ‎‏کمکهایی است که الآن از شما... ممکن است. من از شما باز هم تشکر می کنم. خداوند‏‎ ‎‏حفظ کند شما را.‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته‏

‎ ‎

  • ـ یکی از خانمهای خارجی حاضر در جلسه.
  • ـ امیرعباس هویدا، نخست وزیر از دوران سلطنت محمدرضا پهلوی.
  • ـ نعمت اللّه نصیری، از عوامل کودتای 28 مرداد و از رؤسای ساواک.
  • ـ ر . ک . پانوشت 3، پیام رادیو ـ تلویزیونی 12 فروردین امام خمینی.
  • ـ اشاره به فاجعۀ آتش زدن سینما رکس آبادان.