سخنرانی
برکات انقلاب اسلامی ـ دستهای تفرقه انداز
سخنرانی در جمع بانوان شهرهای تهران و ... (برکات انقلاب ـ دستهای تفرقه انداز)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 4 اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ‭1358

زمان (قمری) : 26 جمادی الاول ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 113

موضوع : برکات انقلاب اسلامی ـ دستهای تفرقه انداز

زبان اثر : فارسی

حضار : جمعی از بانوان شهرهای کرمانشاه، سنندج، دزفول، بروجن و تهران

سخنرانی در جمع بانوان شهرهای تهران و ... (برکات انقلاب ـ دستهای تفرقه انداز)

سخنرانی

‏زمان: 4 اردیبهشت 1358 / 26 جمادی الاول 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: برکات انقلاب اسلامی ـ دستهای تفرقه انداز‏

‏حضار: جمعی از بانوان شهرهای کرمانشاه، سنندج، دزفول، بروجن و تهران‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

قطع دستهای تفرقه انداز

‏     نهضت ایران چه نهضت بزرگی بود و چه برکاتی داشت. نهضت اسلام بود، نهضتی‏‎ ‎‏که بانوان، همدوش با برادران خود، آن را به آخر رساندند و می رسانند؛ نهضتی که‏‎ ‎‏مستضعفین علیه مستکبرین نمودند؛ نهضتی که همۀ اقشار ملت با هم هم صدا شدند و‏‎ ‎‏ریشۀ ظلم را کندند.‏

‏     چه برکاتی بر این نهضت مترتب است؛ برکت اسلام، برکت جمهوری اسلامی، که‏‎ ‎‏تمام سعادتها در اسلام است؛ سعادت دنیا و آخرت در اسلام است، لکن اشخاص‏‎ ‎‏ضعیفِ بیچاره نمی توانند این نهضت را ببینند؛ در صدد تفرقه هستند. اینها اشخاصی‏‎ ‎‏هستند که می خواهند بین اقشار ملت جدایی بیندازند برای آنکه با تفرقه می توانند منافع‏‎ ‎‏خودشان را تأمین کنند، با تفرقه می توانند برای اربابهای خودشان یک مقامی در اینجا‏‎ ‎‏درست کنند؛ لکن باید مطمئن باشند که این دستهای تفرقه انداز قطع خواهد شد. این‏‎ ‎‏دستهایی که می خواهند بین برادران، بین خواهران، بین اقشار ملت تفرقه بیندازند دفن‏‎ ‎‏خواهد شد . همان طوری که رژیم شاهنشاهی منحوس دفن شد، ریشه های فساد‏‎ ‎‏باقیماندۀ آن هم دفن خواهد شد . بعضِ از اشخاصی که در آن وقت منفعت طلب بودند و‏‎ ‎‏می خواستند با بقای رژیم منحوس منافع مادی خودشان را ـ غیر مشروع خودشان را ـ‏‎ ‎‏تأمین کنند حالا به خیال آن افتاده اند که باز تفرقه بیندازند بین برادران مُسْلم، بدانند که‏‎ ‎‏غلط رفتند، اشتباه می کنند؛ دیگر بر نخواهد گردید آن رژیم طاغوتی و نظیر آن رژیم‏

‏طاغوتی.‏

‏     من از شما بانوان محترم که همدوش برادران خودتان ـ بلکه در صف جلو ـ در این‏‎ ‎‏نهضت بودید تشکر می کنم، و من امیدوارم که باز شما در صف مقدم باشید و این نهضت‏‎ ‎‏را به آخر برسانید که حکومت اسلامی ان شاءالله تأسیس بشود و تمام اقشار ملت ـ تمام‏‎ ‎‏مستضعفین ـ به حقوق حقۀ خودشان برسند. خداوند شماها را حفظ کند و برای اسلام و‏‎ ‎‏مسلمین نگه دارد.‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله ‏

‎ ‎