سخنرانی
تحول در جامعه ـ در راه پیاده کردن اسلام اصیل
سخنرانی در جمع هیأتی از دوبی (تحول در جامعه ـ پیاده کردن اسلام اصیل)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 7 اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ‭1358

زمان (قمری) : 29 جمادی الاول ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 153

موضوع : تحول در جامعه ـ در راه پیاده کردن اسلام اصیل

زبان اثر : فارسی

حضار : هیأتی از دوبی

سخنرانی در جمع هیأتی از دوبی (تحول در جامعه ـ پیاده کردن اسلام اصیل)

سخنرانی

‏زمان: 7 اردیبهشت 1358 / 29 جمادی الاول 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: تحول در جامعه ـ در راه پیاده کردن اسلام اصیل‏

‏حضار: هیأتی از دوبی‏

‏اعوذبالله من الشیطان الرجیم‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

تحولی معجزه آسا

‏     من باید از این جمعیت که به قیادت آقا تشریف آوردند تشکر کامل کنم. علاقۀ من به‏‎ ‎‏آقا از دو جهت است: یک علاقه ای به واسطۀ اینکه از بیت بزرگی هستند، و من علاقه به‏‎ ‎‏آن بیت دارم؛ و یک علاقه به شخص خود ایشان که در مدتهای طولانی، در راه اسلام‏‎ ‎‏مواجه شدند با خطرات. این خطرات برای شما عزت است، و برای ما افتخار.‏

‏     چنانچه ملت ما در سالهای بسیار طولانی گرفتار مصیبتهای فوق العاده بود؛ گرفتار‏‎ ‎‏سلطۀ اجانب، گرفتار ظلم رژیم منحوس. گرفتاریهایی که به بیان درست نمی آید؛‏‎ ‎‏گرفتاریها و خیانتهایی که تاریخ هم نمی تواند ثبت کند؛ چون بسیاری از آنها به طوری‏‎ ‎‏مخفی بوده است که برای کسی تاکنون کشف نشده است و معلوم نیست کشف شود. لکن‏‎ ‎‏با سپاس از خدای تبارک و تعالی، که توفیق به ملت داد و ملت را برانگیخت برای احقاق‏‎ ‎‏حق، و این نبود جز هدایت خدای تبارک و تعالی و اعانت ولی امر ـ صلوات الله و سلامه‏‎ ‎‏علیه ـ و با اعانت ولی امر و هدایت ذات مقدس حق تعالی، برای ملت ما یک تحول‏‎ ‎‏بزرگ حاصل شد: تحول روحی. تحولی که نمی توانم من برای او اسمی بگذارم، الاّ‏‎ ‎‏اینکه تحول معجزه آسا بود. معجزه بود که در ظرف ‏‏[‏‏مدت‏‏]‏‏ کوتاهی یک ملتی که از‏‎ ‎‏سایۀ پاسبان می ترسید، شاه را به عقب بزند، و همه با هم کوچک و بزرگ؛ مقابل قدرت‏‎ ‎‏[‏‏او‏‎ ‎‏]‏‏بایستد و با مشت گره کرده، «مرگ بر شاه» بگوید. ... کسی که به محیط ایران در این‏

‏پنجاه سال اطلاع داشته باشد، و بداند چه گذشته است بر این ملت، و چه معامله کردند با‏‎ ‎‏آنها و چه وضعی داشته است ملت و روحیۀ او چطور بوده است، باید بگوید که اعجاز‏‎ ‎‏واقع شد که این تحول عظیم واقع شد. همین تحول بود که ملت ما را به پیش راند و غلبه‏‎ ‎‏داد. تحولی که جوانهای ما شهادت را آرزو می کردند، و الآن هم آرزو می کنند. تحولی‏‎ ‎‏که پیرزنها ـ که اولاد خودشان را از دست داده بودند ـ افتخار می کردند و می گفتند اولاد‏‎ ‎‏دیگر هم به شهادت می باید برسد. این تحول موجب شد که ملت ما با نداشتن هیچ بر این‏‎ ‎‏قدرت شیطانی، که پشت سر او امریکا و سایر دوَل بزرگ و ابرقدرت ایستاده بود نهراسید‏‎ ‎‏و به پیش رفت، تا این سد را شکست. اکنون سدی که مانع از حرکت بود شکسته شد؛‏‎ ‎‏لکن ما مراحل بسیار مشکل داریم که باید با تشریک مساعی همۀ ملت و دعای همۀ ملتها‏‎ ‎‏این مشکلات رفع بشود..‏

عقب ماندگی با شعار تمدن بزرگ

‏     اینها ـ این خدانشناسها ـ مملکت ما را خراب کردند و رفتند. با اسم «تمدن بزرگ»‏‎ ‎‏چنان خرابی وارد آوردند و چنان آن را به عقب راندند، که سالهای طولانی باید تا به حد‏‎ ‎‏خود برسد. اقتصاد ما را از بین بردند، کشاورزی ما را ... به اسم «اصلاحات ارضی» از بین‏‎ ‎‏بردند؛ ارتش ما را وابسته به غیر کرده بودند؛ فرهنگ ما را به عقب رانده بودند؛ از همه‏‎ ‎‏بالاتر، نیروی انسانی ما را نگذاشتند شکوفایی پیدا کند. ما الآن برای ‏‏[‏‏سازندگی‏‏]‏‏ نیروی‏‎ ‎‏انسانی احتیاج داریم؛ و برای کارهایی که احتیاج به نیروی انسانی دارد باید بگردیم تا پیدا‏‎ ‎‏بکنیم؛ برای اینکه اینها قرنهاست ـ و اخیراً پنجاه و چند سال است ـ که با تمام قوا‏‎ ‎‏کوشیدند تا نیروی انسانی ما را از بین ببرند.‏

هدف: پیاده کردن اسلام راستین

‏     لکن من امید این دارم که خدای تبارک و تعالی، که عنایت فرمود و این ملت ضعیف‏‎ ‎‏را بر مستکبرین غلبه داد، بر مشکلات خودش غلبه دهد . و ما فرهنگ خودمان را اصلاح‏‎ ‎‏کنیم، و تمام چیزهایی که در نظر داریم ـ که همۀ فرمهای غیر اسلامی است ـ به فرم‏

‏اسلامی برگردانیم . و اسلام را به آنطور که هست ـ نه به آنطور که معرفی کرده اند‏‎ ‎‏خارجیها و جوانهای ما هم بعضیها قبول کرده اند و بازی خورده اند ـ اسلام به آنطور که‏‎ ‎‏هست، به آنطور که در صدر اسلام بود.‏

‏     ما اگر خدای تبارک و تعالی توفیق بدهد و ملت ما این رمز را حفظ کند، امیدواریم که‏‎ ‎‏بتوانیم استقرار بدهیم حکومت اسلامی را و احکام اسلام را . لکن احتیاج به وحدت‏‎ ‎‏کلمه دارد، که ملت ما باید وحدت کلمه داشته باشند. ملت ما که در سایر بلاد هستند، باید‏‎ ‎‏با ما تشریک مساعی کنند. همه با هم یکصدا و یک ندا به سوی جمهوری اسلامی و‏‎ ‎‏احکام مقدس اسلام! و من اخیراً از آقایان تشکر می کنم؛ و از آقا بیشتر تشکر. خداوند‏‎ ‎‏همۀ شما را حفظ کند و در پناه و کَنف خود، ما را به وجود شما سرافراز کند.‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته‏

‎ ‎