سخنرانی
جایگاه شهادت در اسلام ـ نقش شهادت آقای مرتضی مطهری در استواری انقلاب اسلامی
سخنرانی در جمع مردم (جایگاه شهادت ـ نقش شهید مرتضی مطهری در انقلاب)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 14 اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ‭1358

زمان (قمری) : 7 جمادی الثانی ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 182

موضوع : جایگاه شهادت در اسلام ـ نقش شهادت آقای مرتضی مطهری در استواری انقلاب اسلامی

زبان اثر : فارسی

مناسبت : مراسم بزرگداشت شهادت آقای مرتضی مطهری

حضار : اقشار مختلف مردم

سخنرانی در جمع مردم (جایگاه شهادت ـ نقش شهید مرتضی مطهری در انقلاب)

سخنرانی

‏زمان: 14 اردیبهشت 1358 / 7 جمادی الثانی 1399‏

‏مکان: قم، مدرسۀ فیضیه‏

‏موضوع: جایگاه شهادت در اسلام ـ نقش شهادت آقای مرتضی مطهری در استواری انقلاب‏‎ ‎‏               اسلامی‏

‏مناسبت: مراسم بزرگداشت شهادت آقای مرتضی مطهری‏

‏حضار: اقشار مختلف مردم‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

فلسفۀ شهادت دراسلام

‏     یکی از فرقهای مکتب اسلام، مکتب توحید، با مکتبهای انحرافی، مکتبهای الحادی،‏‎ ‎‏این است که رجال این مکتب، شهادت را برای خودشان فوز عظیم می دانند: ‏یَا لَیتَنِی کُنتُ‎ ‎مَعَهُم فَأَفُوزَ فَوزاً عظیماً.‎[1]‎‏ از شهادت استقبال می کنند، چون قائل هستند به اینکه، ما بعد این‏‎ ‎‏عالم طبیعت، عالمهای بالاتر و نورانیتر از این عالم است. مؤمن در این عالم در زندان‏‎ ‎‏است، و بعد از شهادت از زندان بیرون می رود. این یکی از فرقهایی است که بین مکتب‏‎ ‎‏ما، مکتب توحید، با سایر مکتبهاست. جوانهای ما شهادت را طالبند. علمای متعهد ما‏‎ ‎‏برای شهادت پیشقدم می شوند. آنهایی که به خدا اعتقاد ندارند و به روز جزا، آنها باید‏‎ ‎‏بترسند از موت؛ آنها از شهادت باید بترسند. ما و شاگردان مکتب توحید از شهادت‏‎ ‎‏نمی هراسیم؛ نمی ترسیم. بیایند امتحان کنند؛ چنانکه امتحان کردند. و یکی از نکته هایی‏‎ ‎‏که موافق حدیث تحقق پیدا کرد، این است که در حدیث است که ‏لاَیَزَالُ یُؤیَّدُ هَذَا الدِّینُ‎ ‎بِالرَجُلِ الفاجر‎[2]‎‏ با مردهای فاجر ـ به ارادۀ خدا ـ این دین ما تأیید می شود. محمدرضا مرد‏‎ ‎‏فاجر، خواهی نخواهی این دین به واسطۀ او تأیید شد؛ برای اینکه هرچه ظلم بیشتر باشد‏

‏و هرچه ستمکاری بیشتر باشد، دین عدل بیشتر تأیید می شود. ظالم با اعمال ظالمانۀ‏‎ ‎‏خودش دین عدل را تأیید می کند؛ و لایزال اینطور بوده است. فرعون با فرعونیت و‏‎ ‎‏طغیانش دین موسی را تأیید می کند، و ابوسفیان با طغیان، دین رسول اکرم را تأیید‏‎ ‎‏می کند؛ و محمدرضا با طغیان و عصیان و جور و ستم، دین اسلام را تأیید می کند. خدا‏‎ ‎‏همان طوری که از قشر متفکرین روحانی تأیید می شود...، خدای تبارک و تعالی‏‎ ‎‏می فرماید که از قشرهای فاسد هم، از رجل فاجر هم، دین اسلام و دین خدا تأیید‏‎ ‎‏می شود؛ و آن به همین معناست که گفتم. نه تأیید می کند؛ تأیید «می شود»: ‏لایزال یُؤَیَّدُ‎ ‎هذَاالدینُ بِالرَّجُلِ الْفاجِر.

بکُشید ما را؛ ملت ما بیدارتر می شود

‏     این رجل فاجری که خون عزیز ما را به زمین ریخت، تأیید کرد دین خدا را. یعنی خدا‏‎ ‎‏دین خودش را به او تأیید کرد. با ریختن خون عزیز ما، تأیید شد انقلاب ما. این انقلاب‏‎ ‎‏باید زنده بماند، این نهضت باید زنده بماند، و زنده ماندنش به این خونریزیهاست.‏‎ ‎‏بریزید خونها را؛ زندگی ما دوام پیدا می کند. بکُشید ما را؛ ملت ما بیدارتر می شود. ما از‏‎ ‎‏مرگ نمی ترسیم؛ و شما هم از مرگ ما صرفه ندارید. دلیل عجز شماست که در سیاهی‏‎ ‎‏شب، متفکران ما را می کشید. برای اینکه منطق ندارید. اگر منطق داشتید که صحبت‏‎ ‎‏می کردید؛ مباحثه می کردید. لکن منطق ندارید، منطق شما ترور است! منطق اسلام ترور‏‎ ‎‏را باطل می داند. اسلام منطق دارد؛ لکن با ترور شخصیتهای بزرگ ما، شخصهای بزرگ‏‎ ‎‏ما، اسلام ما تأیید می شود.‏

شهادت مطهری و موج نوین در جهان اسلام

‏     نهضت ما زنده شد. تمام اقشار ایران، باز زندگی از سر گرفت. اگر یک سستی، ضعفی‏‎ ‎‏پیدا کرده بود، زنده شد. اگر نبود شهادت این مرد بزرگ، و اگر مرده بود این مرد بزرگ‏‎ ‎‏در بستر خودش، این تأیید نمی شد؛ این موج برنمی خاست. الآن موجی در همۀ دنیا، همۀ‏‎ ‎‏دنیا، همۀ دنیایی که به اسلام علاقه دارند، این موج بلند شد. سایر کشورها هم؛ برادران‏

‏من نترسید از موج.‏

‏آن که مردن پیش چشمش «تَهْلُکه» است‏

‏ ‏‏نهی «لا تُلقوا» بگیرد او به دست‏‎[3]‎

‏    ‏‏مردن تهلکه نیست؛ مردن حیات است. آن عالَم، حیات است؛ این عالم مرده است. از‏‎ ‎‏مردن نترسید، و نمی ترسیم. آنها باید بترسند که مردن را از بین رفتن می دانند؛ هلاک و فنا‏‎ ‎‏می دانند. چرا مسلمین از موت بترسند؟ چرا علما از موت بترسند؟ این مکتب باقی است؛‏‎ ‎‏مکتب اسلام باقی است؛ این نهضت باقی است، تا این ریشه های گندیده هم زیر خاک‏‎ ‎‏بروند؛ تا این ریشه های گندیده هم قطع بشوند؛ تا این توطئه های ضعیف هم خنثی بشوند.‏

‏     خداوند شما را تأیید کند. خداوند برادرهای ما را، خواهرهای ما را تأیید کند؛ که همه‏‎ ‎‏برای اسلام مفید هستید و همه نهضت را به پیش بردید. الآن هم همه با هم به پیش!‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته‏

‎ ‎

  • ـ بخشی از آیۀ 73 سورۀ نساء: «ای کاش من نیز با آنها به جهاد رفته بودم و به کامیابی بزرگ دست می یافتم».
  • ـ همواره دین خدا به واسطۀ مردان فاجر، تأیید می گردد. کنز العمال 1: 170.
  • ـ مثنوی معنوی. اشاره به آیۀ 195 سورۀ بقره: «وَ لا تُلْقُوا بِأیدیکُمْ إلی التَّهْلُکَةِ» به دست خود، خویش را به خطر نیفکنید.