بیانات
اسلام و دیگر مکاتب
بیانات خطاب به نمایندگان «جبهه آزادی بخش ظفار» (اسلام و دیگر مکاتب)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 16 اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ‭1358

زمان (قمری) : 9 جمادی الثانی ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 189

موضوع : اسلام و دیگر مکاتب

زبان اثر : فارسی

مناسبت : تبریک استقرار جمهوری اسلامی

حضار : هیأت پنج نفره به نمایندگی از سوی «جبهه آزادی بخش ظفار»

بیانات خطاب به نمایندگان «جبهه آزادی بخش ظفار» (اسلام و دیگر مکاتب)

بیانات

‏زمان: 16 اردیبهشت 1358 / 9 جمادی الثانی 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: اسلام و دیگر مکاتب‏

‏مناسبت: تبریک استقرار جمهوری اسلامی‏

‏حضار: هیأت پنج نفره به نمایندگی از سوی «جبهۀ آزادیبخش ظفار»‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     اگر ملتها اسلام را بهتر بشناسند پیروز خواهند شد. این اجانب بودند که نگذاشتند‏‎ ‎‏مسلمانان اسلام حقیقی را بشناسند. اسلام حاوی همۀ سعادتها برای ملتهاست. اما سایر‏‎ ‎‏مکاتب سرانجام به دیکتاتوری می رسند.‏

‏ ‏

‎ ‎