سخنرانی
انقلاب اسلامی و محاسبات مادی
سخنرانی در جمع پرسنل شهربانی تهران (انقلاب اسلامی و محاسبات مادی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 16 اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ‭1358

زمان (قمری) : 9 جمادی الثانی ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 190

موضوع : انقلاب اسلامی و محاسبات مادی

زبان اثر : فارسی

حضار : پرسنل شهربانی، راهنمایی و رانندگی و پاسداران نمونه کمیته منطقه نه تهران

سخنرانی در جمع پرسنل شهربانی تهران (انقلاب اسلامی و محاسبات مادی)

سخنرانی

‏زمان: 16 اردیبهشت 1358 / 9 جمادی الثانی 1399‏

‏مکان: قم، مدرسۀ فیضیه‏

‏موضوع: انقلاب اسلامی و محاسبات مادی‏

‏حضار: پرسنل شهربانی، راهنمایی و رانندگی و پاسداران نمونۀ کمیتۀ منطقۀ نه تهران‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

انقلاب اسلامی، خط بطلان بر محاسبات و معاملات مادی

‏     حساب حسابگران غلط در آمد و باز متنبه نشدند. نهضت الهی ما حساب حسابگران‏‎ ‎‏را باطل کرد و باز نمی فهمند. حسابهای مادیگران که گمان می کردند ملت ما با نداشتن‏‎ ‎‏هیچ چیز امکان ندارد قدرتهای بزرگ را درهم بشکند غلط درآمد. آنها که گمان‏‎ ‎‏می کردند یک مشت جوان بازاری و فرهنگی با نداشتن هیچ چیز چطور امکان دارد‏‎ ‎‏رژیمی که همه چیز دارد ساقط کنند، فهمیدند که حسابهای مادیگری باطل است. اینجا‏‎ ‎‏حساب الهی است، اینجا دست خداست. اشخاص نمی توانند یک همچو نهضتی، یک‏‎ ‎‏همچو قدرتی ایجاد کنند، بشر نمی تواند همۀ اقشار را اینطور بیدار کند، بشر نمی تواند زن‏‎ ‎‏و مرد یک مملکت، بچه و بزرگ یک مملکت را فداکار کند. این دست خداست، این‏‎ ‎‏ارادۀ الهی است که تمام اقشار ملت ما را با هم برادر کرد و تمام حسابهای حسابگران‏‎ ‎‏مادی را باطل کرد. این دست خدا و ارادۀ خدای تبارک و تعالی است که بزرگان ما را مثل‏‎ ‎‏حضرت آقای خسروشاهی، حجت الاسلام آقای خسرو شاهی در کنار این بچه نشاند و‏‎ ‎‏هر دو با هم یک ندا کردند. این قدرت خداست، بشر نمی تواند، این قدرت خداست که‏‎ ‎‏به همه حس فداکاری داد و شهادت را برای خودشان فوز دانستند و پیشقدم شدند. برای‏‎ ‎‏ملتی که شهادت فوز عظیم است، برای ملتی که بچۀ خردسال و پیرمرد بزرگ آرزوی‏‎ ‎‏شهادت می کنند، باز حساب حسابگران باطل در می آید. با کشتن یک نفر ولو هر چه‏‎ ‎‏بزرگ باشد، این ملت عقب نمی نشیند باز دست خدای تبارک و تعالی از آستین درآمد و‏‎ ‎‏در شهادت یک شهید، همچو موجی، همچو موجی در ایران و در سایر کشورها ایجاد‏

‏کرد که ما را زنده کرد، اسلام را باز زنده کرد. اگر سستی احتمال می رفت، به واسطۀ اینکه‏‎ ‎‏خیال پیروزی کرده بودیم، آن سستی را بدل به سختی کرد و بدل به سد بزرگ و موجب‏‎ ‎‏شد که شما همه، همۀ ایران، همه جا با قدرت الهی قیام کردند باز، و شما نیروهای عظیم‏‎ ‎‏در اینجا مجتمع شده اید، نیروی پرسنل شهربانی، پاسداران انقلاب، بزرگان دین، این‏‎ ‎‏دست خداست که ما را با هم مجتمع می کند و همۀ اراده های ما را یکی می کنند. برادران‏‎ ‎‏من! تا این نهضت هست و تا این قدرت الهی هست، شما به پیش می روید. حفظ کنید این‏‎ ‎‏نهضت الهی را، حفظ کنید این وحدت کلمه را، حفظ کنید این الوهیت را، این اسلامیت‏‎ ‎‏را. تا این ارادۀ الهی و این وحدت کلمه و این گرایش به اسلام هست، شما پیروزید.‏

پیروز باد ملت

‏     امریکا بدگمان کرده است که با کشتن و با ترور می تواند کاری انجام بدهد.‏‎ ‎‏کمونیستهای ساختگی بدخیال کرده اند، مکتبهای انحرافی بدگمان کرده اند، ریشه های‏‎ ‎‏گندیده رژیم سابق بدخیال کرده اند که می توانند با ترور جلو احساسات ملت ما را‏‎ ‎‏بگیرند، احساسات را افزون کرده اند، باز حسابهایشان باطل شد.‏

‏     حسابگری الهی غیر از حسابگری مادی است. اینها که شما حساب می کنید،‏‎ ‎‏حسابهای مادی است، مادیگرایی است. ما شهادت را برای خودمان حیات می دانیم.‏‎ ‎‏دوستان ما شهادت را برای خودشان زندگی می دانند. مکتب اسلام اینطور است. این‏‎ ‎‏مکتب اسلام است که شهادت را زندگی می داند. این مکتب اسلام است که این بچه را‏‎ ‎‏پیش من می نشاند و از حلقوم او می شنویم که ما برای شهادت حاضریم. این مکتب اسلام‏‎ ‎‏است. با مکتب اسلام ستیزه نکنید، نمی توانید بکنید. ملت ما بیدارند. اگر ما ترور بشویم‏‎ ‎‏ملت ما هست، ملت بزرگ ما زنده است، نهضت ما زنده است. پیروز باد این زندگی،‏‎ ‎‏پیروز باد این ملت. خداوند همۀ شما را پیروز کند و همۀ ما را به راه هدایت رهبری‏‎ ‎‏فرماید.‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته‏

‎ ‎