سخنرانی
آشفتگی های بعد از انقلاب
سخنرانی در جمع بانوان شهرهای قصر شیرین و ساری (آشفتگی های بعد از انقلاب)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 19 اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ‭1358

زمان (قمری) : 12 جمادی الثانی ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 223

موضوع : آشفتگی های بعد از انقلاب

زبان اثر : فارسی

حضار : بانوان شهرهای قصر شیرین و ساری

سخنرانی در جمع بانوان شهرهای قصر شیرین و ساری (آشفتگی های بعد از انقلاب)

سخنرانی

‏زمان: 19 اردیبهشت 1358 / 12 جمادی الثانی 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: آشفتگیهای بعد از انقلاب‏

‏حضار: بانوان شهرهای قصر شیرین و ساری‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

بازسازی خرابیهای رژیم شاه

‏     بله، اینها مکرر آمدند پیش من که، هر دسته ای که، می آیند ‏‏[‏‏می گویند‏‏]‏‏ در اطراف ما‏‎ ‎‏بیکاری زیاد است، هیچ نداریم، آب و برق نداریم، دبستان نداریم، بیمارستان نداریم؛‏‎ ‎‏از این حرفها. خوب، هر کسی از هر جا هست می آید می گوید، و غالباً هم می گویند‏‎ ‎‏هیچ جا مثل ما محروم نبوده. ما به اینها می گوییم که خوب، این تازه شده است؟ یا از قدیم‏‎ ‎‏بوده است؟ انقلاب این را آورده است؟ یا خیر، این سابق بوده است و حالا ما وارد شدیم‏‎ ‎‏به جایی که همۀ اینها نبوده. اگر بگویید که انقلاب این فقر و فلاکت را آورده، که خودتان‏‎ ‎‏هم قبول دارید نیست. پس این قبل از انقلاب بوده است... این بیکاری بوده، و این فقر‏‎ ‎‏بوده، و این نداشتن آب و برق و اسفالت و این جور چیزها بوده است قبلاً؛ حالا وارد‏‎ ‎‏شده ‏‏[‏‏ایم‏‏]‏‏ به یک مملکتی که همه چیزش اینجوری بوده. بختیاری می گوید که ما از همه‏‎ ‎‏محرومتر بودیم؛ سیستانی می گوید ما از همه محرومتریم؛ بلوچستانی هم همین را‏‎ ‎‏می گوید، کردستانی هم؛ همه. و همه هم راست می گویند که محروم بودند؛ اما این‏‎ ‎‏محرومیتی که بوده است سابق بوده؛ حالا پیدا نشده که شما حالا بیایید بچسبید به دولت‏‎ ‎‏که الآن ‏‏[‏‏به ما امکانات‏‏]‏‏ بده. برای اینکه الآن که نشده است؛ در دولت آقای بازرگان اینها‏‎ ‎‏نشده است، که آقای بازرگان ضامنش باشد. این در دولتهای سابق و در زمان رژیم سابق‏‎ ‎‏شده است، و حالا اینها وارد شدند، ما وارد شدیم به یک مملکتی که آشفته بوده و باید‏‎ ‎‏درست بشود. بنابراین، کارگر، کارمند، کشاورز ـ عرض می کنم ـ بیکار، همۀ اینها‏‎ ‎‏چیزهایی بوده که سابق همان جور بوده و بدتر بوده. حالا لااقل ... آزاد هستند؛ آن وقت‏

‏این هم نبود. اینها باید، خوب، آنها هم باید یک قدری صبر کنند ببینند که باید چه بکنند‏‎ ‎‏اینها. خیال نکنند که حالا که ما بیکار هستیم، پس یاالله بدهید! من این کار را نکردم، سابق‏‎ ‎‏این کار را کرده. آنها شما را محروم کردند. ما حالا آمدیم این محرومها را از محرومیت‏‎ ‎‏بیرون بیاوریم؛ اما اینکه معجزه نیست که فوراً عمل بشود. خوب، این باید بتدریج عمل‏‎ ‎‏بشود. این را باید به آنها گفت که مسئله اینطور است، که شما در یک رژیمی بودید که‏‎ ‎‏همۀ محرومیت را در آن رژیم داشتید. خرابی همه آنجا بود، ما حالا وارد شدیم به یک‏‎ ‎‏خرابه ای، می خواهیم بسازیم. این خرابه ای که می خواهیم بسازیم مهلت لازم دارد؛ یک‏‎ ‎‏قدری وقت لازم دارد. باید وقت داشته باشد تا درست بشود. باید دولت مستقری پیدا‏‎ ‎‏بشود؛ باید یک بودجه ای برای دولت پیدا بشود تا کار درست بشود؛ همین طوری که‏‎ ‎‏نمی شود درست بشود.‏

‏     در هر صورت... در انقلاب است؛ انقلاب لازمه اش اینطور مسائل است. و چه‏‎ ‎‏انقلابی بهتر از این انقلاب ایران تا حالا واقع شده؟ «انقلاب سفید» این است؛ نه آن‏‎ ‎‏انقلاب سفید آقای «آریامهر».‏‎[1]‎‏ انقلاب سفید این است که یک انقلابی واقع شد، یک‏‎ ‎‏سد به این بزرگی شکسته شد، در عین حال آن چیزی که ضایعات بود کم بود؛ آن چیزی‏‎ ‎‏که برداشت بود زیاد بود. اما حالا باز حال انقلاب را داریم، ما که از انقلاب بیرون نرفتیم؛‏‎ ‎‏الآن حال انقلاب است. حال انقلاب آشفتگی دارد؛ بعد از انقلاب آشفتگی دارد؛ این‏‎ ‎‏آشفتگی را همه باید تحمل بکنیم. شما در حد خودتان تحمل بکنید، کارگر در حد‏‎ ‎‏خودش تحمل بکند ـ عرض کنم ـ جوان دانشگاهی در حد خودش تحمل بکند. برای‏‎ ‎‏اینکه یک وضع آسایش و وقت آسایش، الآن نیست. وقت انقلاب است؛ وقت انقلاب‏‎ ‎‏و بعد از انقلاب، این مسائل، گرفتاریها، برای همه هست. برای دولت هست، برای ملت‏‎ ‎‏هست، برای جوانها هست. برای ـ عرض کنم که ـ کشاورزها هست؛ برای همه هست؛‏‎ ‎‏لکن همه باید با هم دست به هم بدهیم، کار را انجام بدهیم. ان شاءالله که موفق باشید.‏

‎ ‎

  • ـ محمدرضا پهلوی.