سخنرانی
سهم بسزای بانوان در انقلاب اسلامی
سخنرانی در جمع بانوان قم (سهم بسزای بانوان در انقلاب)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 20 اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ‭1358

زمان (قمری) : 13 جمادی الثانی ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 239

موضوع : سهم بسزای بانوان در انقلاب اسلامی

زبان اثر : فارسی

حضار : جمعی از بانوان قم

سخنرانی در جمع بانوان قم (سهم بسزای بانوان در انقلاب)

سخنرانی

‏زمان: 20 اردیبهشت 1358 / 13 جمادی الثانی 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: سهم بسزای بانوان در انقلاب اسلامی‏

‏حضار: جمعی از بانوان قم‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     درود بر اهالی قم! درود بر خانمها و بانوان ارزندۀ قم! شما خانمها، هم جهاد کردید‏‎ ‎‏در راه نهضت و پیروزی ما و هم جهاد مالی کردید. شما در عرض سربازان اسلام و‏‎ ‎‏همدوش با بانوان صدر اسلام هستید. همان طور که بانوان صدر اسلام به اسلام کمک‏‎ ‎‏می کردند و در نهضتها و در جنگهای اسلام کمک کار بودند، شما خانمها، خانمهای همۀ‏‎ ‎‏ایران ـ و خصوص خانمهای قم ـ در این نهضت سهیم هستید و در مبارزات ما علیه‏‎ ‎‏استبداد و استعمار همدوش با مردها کمک کردید.‏

‏     خداوند شما را حفظ کند در پناه خودش. و شما خانمها ارزش دارید در پیشگاه خدا‏‎ ‎‏ان شاءالله . تهذیب کنید بچه های خودتان را؛ تربیت کنید، تربیتهای اسلامی. اسلام از شما‏‎ ‎‏این معنا را می خواهد که بچه های خودتان را در دامنهای خودتان مهذب کنید؛ و دامن‏‎ ‎‏خودتان را منوّر کنید به نور این بچه های اسلامی که اینها فرزندان اسلامند و بعد از این،‏‎ ‎‏مقدرات اسلام و مملکت خودتان به دست آنهاست. من از شما تشکر می کنم از اینکه در‏‎ ‎‏نهضت ما کوتاهی نکردید و همدوش با مردها قیام کردید، و از اینکه کمک به مستمندان‏‎ ‎‏نمودید. خداوند به شما سعادت و سلامت در دو دنیا عنایت کند.‏

‎ ‎