سخنرانی
ویژگی ها و برجستگی های حضرت علی (ع)
سخنرانی در جمع اعضای تیم ملی و هیأت وزنه برداری تهران (حضرت علی «ع»)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 23 اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ‭1358

زمان (قمری) : 16 جمادی الثانی ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 261

موضوع : ویژگی ها و برجستگی های حضرت علی (ع)

زبان اثر : فارسی

حضار : گروهی از اعضای تیم ملی و هیأت وزنه برداری تهران

سخنرانی در جمع اعضای تیم ملی و هیأت وزنه برداری تهران (حضرت علی «ع»)

سخنرانی

‏زمان: 23 اردیبهشت 1358 / 16 جمادی الثانی 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: ویژگیها و برجستگیهای حضرت علی (ع)‏

‏حضار: گروهی از اعضای تیم ملی و هیأت وزنه برداری تهران‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

انسانی نمونه

‏     عقل سالم در بدن سالم است. ورزش همان طور که بدن را تربیت می کند و سالم‏‎ ‎‏می کند، عقل را هم سالم می کند و اگر عقل سالم شد، تهذیب نفس هم دنبال او باید باشد.‏‎ ‎‏شما همان طور که ورزش می کنید و اعصاب خودتان را قوی می کنید، و ان شاءالله برای‏‎ ‎‏مملکت و آتیۀ مملکت مفید واقع خواهید شد، لازم است که همۀ ابعاد وجودی خودتان‏‎ ‎‏را تحت تربیت ورزشی درآورید. این علی ـ علیه السلام ـ که در هر جا می رویم اسم او‏‎ ‎‏هست ـ پیش فقها وقتی می رویم فقه علی؛ پیش زاهدها وقتی که می رویم زهد علی؛ پیش‏‎ ‎‏صوفیها وقتی که می رویم آنها هم می گویند تصوف علی؛ پیش ورزشکاران هم که‏‎ ‎‏می رویم آنها هم می گویند که علی و با اسم علی شروع می کنند. این علی همه چیز است.‏‎ ‎‏یعنی در همۀ ابعاد انسانیت درجۀ یک است. و لهذا هر طایفه ای خودشان را به او نزدیک‏‎ ‎‏می کنند. و خاصیت هر طبقه را هم دارد. خاصیت قدرت ورزشکارها را به طور وافی‏‎ ‎‏دارد. می گویند که حضرت این بازوی ایشان مثل اینکه آهن بوده است! و قدرتهایی هم‏‎ ‎‏در شمشیرزنی به کار می برده است که ضربتهای علی را می گویند که «یکی بوده». از این‏‎ ‎‏طرف که می زده دو تا می کرده؛ از این طرف هم که می زده دو تا می کرده. یکدفعه اگر به‏‎ ‎‏فرد می زد، دو نیم می کرد. اگر اینطور هم می زد دو نیم می کرد، که ‏ضربات علی وتر‎[1]‎‏ این‏‎ ‎‏علی همه چیز است. و همه چیز ماست. و ما همه باید تابع او باشیم. در عبادت، فوق همۀ‏

‏عبادت کنندگان هست؛ در زهد، فوق همۀ زاهدها هست، در جنگ، فوق همۀ‏‎ ‎‏جنگجویان هست؛ در قدرت، فوق همۀ قدرتمندان هست. و این یک اعجوبه ای است‏‎ ‎‏که جمع، مابین متضاد با هم کرده است. آدم عابد دیگر نمی تواند ورزشکار باشد؛ آدم‏‎ ‎‏زاهد دیگر نمی تواند جنگجو باشد؛ آدم فقیه دیگر نمی تواند از این کارها داشته باشد ـ‏‎ ‎‏این یک موجودی است که نمونه است ـ در عین حالی که زهدش را همه بالاتر از همه‏‎ ‎‏می دانند. طعامش را آنطوری که شنیدید و در همه تاریخ هست، که یک ظرفی ایشان‏‎ ‎‏می گویند داشته است که در آن ظرف آن چیزی را که خودش می خواسته بخورد‏‎ ‎‏می ریخته سرش را مهر می کرده است که مبادا این فرزندش، دخترش، برای دلسوزی به‏‎ ‎‏حال او توی این طعام یک روغنی، چیزی، بریزد که قوه داشته باشد! و سرش را مهر‏‎ ‎‏می کرده که اینها دست به آن نزنند. در همان شب آخر، که شب آخر حیاتشان بود، آنطور‏‎ ‎‏که نقل می کنند، ایشان میهمان حضرت کلثوم بودند. و برای ایشان افطار آوردند شیر و‏‎ ‎‏نمک. گفته می شود که فرمود که: چه وقت دیدید که من دو تا خورشت داشته باشم؟!‏‎ ‎‏خواست نمک را بردارد، گفت: نخیر، آن شیر را بردار، و افطار کردند با همان نمک. و‏‎ ‎‏خودشان می گویند که این تعجب است، می گویند تعجب است که با این خوردن، این‏‎ ‎‏قدرت هست! بعد می فرمایند که درختهایی که در بیابان است محکمتر هست. این‏‎ ‎‏درختهایی که در بیابان هست کم آب می خورند؛ اینها هم آتششان محکمتر است و هم‏‎ ‎‏صلابتشان زیادتر است. و اینطور نیست که انسان با خوردن قوّت پیدا می کند.‏‎[2]‎

اقتدای ورزشکاران به حضرت علی علیه السلام

‏     در هر صورت، این علی... که می گویند، این علی کیست، این علی است که همه چیز‏‎ ‎‏ماست. همه چیز است. و من امیدوارم که شما ورزشکارها همان طوری که قدرت بدنی‏‎ ‎‏برای خودتان تحصیل می کنید ـ و ماشاءالله با بازوهای ستبر اینجا الآن نشسته اید و من هم‏‎ ‎‏خیلی خوشم می آید ـ همان طور به علی ـ علیه السلام ـ اقتدا کنید در آن مطالبی که او‏

‏داشته؛ در آن زهدی که او داشته در آن تقوایی که او داشته است. البته ماها هیچ کدام‏‎ ‎‏قدرت نداریم مثل او باشیم، ما تا یک اندازه ای که ماها قدرت داریم، تبعیت بکنیم از آن‏‎ ‎‏آقا، و تهذیب نفس بکنیم. و امیدوارم که برای ملت خودتان مفید باشید و موجب‏‎ ‎‏سربلندی کشور خودتان باشید. خداوند ان شاءالله به شما قدرت زیادتر، قوۀ ایمان، قوۀ‏‎ ‎‏تهذیب نفس، قدرت بر تسلط بر نفس، عنایت کند. سلام بر همۀ شما جوانان برومند.‏

‏[‏‏در پایان، پس از چند جملۀ کوتاه که میان امام و بعض ورزشکاران رد و بدل گردید، امام در جواب‏‎ ‎‏کسی از حاضران که درخواست می کرد سرود ملی ایران تغییر کند، فرمودند:‏‏]‏

‏پیشتر همه چیز وابسته به غیر بود؛ به انگلستان، به امریکا. حالا باید با همت همه، همۀ‏‎ ‎‏[‏‏امور‏‏]‏‏ از وابستگی درآید. سرود شاهنشاهی دیگر نمی تواند باشد. تمام شد دیگر. سرود‏‎ ‎‏«جمهوری اسلامی» باید باشد. ان شاءالله موفق باشید.‏

‎ ‎

  • ـ بحارالانوار 41 : 143 «ضربه های علی تک است».
  • ـ بحارالانوار 42 : 226 و 238.