سخنرانی
جهان از آنِ مستضعفان
سخنرانی در جمع مسلمانان پاکستانی و هندی مقیم ایران (جهان از آنِ مستضعفان)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 24 اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ‭1358

زمان (قمری) : 17 جمادی الثانی ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 292

موضوع : جهان از آنِ مستضعفان

زبان اثر : فارسی

حضار : گروهی از مسلمانان پاکستانی و هندی مقیم ایران

سخنرانی در جمع مسلمانان پاکستانی و هندی مقیم ایران (جهان از آنِ مستضعفان)

سخنرانی

‏زمان: 24 اردیبهشت 1358 / 17 جمادی الثانی 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: جهان از آنِ مستضعفان‏

‏حضار: گروهی از مسلمانان پاکستانی و هندی مقیم ایران‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

در انتظار انقلاب مستضعفان جهان

‏     ما امیدواریم، ما امید آن داریم که همۀ اقشار ملتهای مستضعف به هم بپیوندند. ما‏‎ ‎‏از خدای تبارک و تعالی می خواهیم که مسلمین در تمام اقطار عالم بیدار شوند؛‏‎ ‎‏مسلمین از تفرق، از اختلاف، دست بردارند. من امیدوارم که شما جوانان پاکستانی ـ که‏‎ ‎‏به دیدار من آمدید و هم پیوستگی خود را با نهضت ما اعلام داشتید ـ همه موفق و سالم‏‎ ‎‏باشید.‏

‏     باید این نهضت در تمام عالم ـ نهضت مستضعف در مقابل مستکبر ـ در تمام عالم‏‎ ‎‏گسترده شود. ایران، مبدأ، و نقطۀ اول و الگو برای همۀ ملتهای مستضعف ‏‏[‏‏باشد‏‏]‏‏. ملتهای‏‎ ‎‏مستضعف ببینند که ایران با دست خالی و با قدرت ایمان و با وحدت کلمۀ تمسک به‏‎ ‎‏اسلام، در مقابل قدرتهای بزرگ ایستاد و قدرتهای بزرگ را شکست داد. سایر اقشار‏‎ ‎‏ملتها به این رمز اسلامی، به این رمز ایمانی، اقتدا کنند. در تمام اقشار عالم، مسلمین‏‎ ‎‏بپاخیزند؛ بلکه مستضعفین بپاخیزند. وعدۀ الهی که مستضعفین را شامل است، و‏‎ ‎‏می فرماید که ما منت بر مستضعفین می گذاریم که آنها امام بشوند در دنیا، و وارث‏‎ ‎‏باشند.‏‎[1]‎‏ امامت حق مستضعفین است، وراثت از مستضعفین است؛ مستکبرین غاصبند،‏‎ ‎‏مستکبرین باید از میدان خارج بشوند. ما مستکبرین ایران را از صحنه بیرون کردیم، و به‏‎ ‎‏جای آن مستضعفین نشستند.‏


‏     قشرهای کمی که ... مشغول توطئه هستند، ان شاءالله به همین زودی منقطع خواهند‏‎ ‎‏شد. آنها گمان باطل کردند که می توانند در مقابل یک ملتِ بپاخاسته توطئه کنند؛ توطئۀ‏‎ ‎‏آنها مدفون خواهد شد؛ لکن به شرط اینکه مستضعفین وحدت کلمه را از دست ندهند؛‏‎ ‎‏اقشار با هم باشند. همان طوری که تا اینجا همه با هم بودند و نهضت را با وحدت کلمه و‏‎ ‎‏اتکال به خدای عالم به اینجا رساندند و سدهای بزرگ را شکستند، از این به بعد هم با هم‏‎ ‎‏باشند؛ رمز را حفظ کنند؛ کلید پیروزی را حفظ کنند. اگر این رمز که وحدت کلمه و اتکال‏‎ ‎‏به خدای عظیم و توجه به اسلام بزرگ باشد، محفوظ بماند، اگر این رمز را حفظ کنند،‏‎ ‎‏پیروزی با آنهاست ـ پیروزی نهایی.‏

هدف نهایی انقلاب

‏     پیروزی نهایی وقتی است که اسلام ـ با همۀ ابعاد و با همۀ احکامش ـ در ایران پیاده‏‎ ‎‏شود؛ و پیروزی بالاتر آنکه در همۀ اقطار عالم اسلام حکومت کند. اسلام مایۀ سعادت‏‎ ‎‏بشر است. اسلام برای انسان سازی آمده است؛ برای این آمده است که انسانها را، آدمها‏‎ ‎‏را، از ظلمات بیرون کند و به نور برساند. خداوند، «ولی مؤمنین» است؛ و آنها را از‏‎ ‎‏ظلمات خارج می کند و به دریای نور وارد می کند. آنهایی که کافر هستند، طاغوت‏‎ ‎‏پیشوای آنهاست؛ آنها را از نور بیرون می برد و به ظلمت فرو می برد. شما مؤمنین، شما‏‎ ‎‏جوانان مؤمن ایرانی، پاکستانی، سایر اقشار که ایمان دارید، خداوند وعده فرموده است‏‎ ‎‏که شما را از همۀ ظلمتها، از همۀ گرفتاریها، خارج کند و به نور برساند . آن هم نور الهی:‏‎ ‎اَلله ُ نُورُ السَّمواتِ وَالْأَرْضِ‎[2]‎‏. ‏الله ُ وَلیُّ الَّذینَ اَمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إلَی النُّورِ‎[3]‎‏... ‏‏[‏‏خداوند‏‏]‏‏ از همۀ‏‎ ‎‏ظلمتها، از همۀ گرفتاریها، خارجتان می کند و به نور الهی می رساند آن نوری که روشن‏‎ ‎‏کنندۀ همۀ ابعاد انسانهاست، آن نوری که تابش او تمام عالم را به وجود آورده است. شما‏‎ ‎‏توجه به اسلام و تعلیمات اسلامی داشته باشید. اقشاری که در بین شما می خواهند‏

‏اختلاف بیندازند، دست رد به سینۀ آنها بزنید. اینها عمال طاغوتند؛ اینها می خواهند شما‏‎ ‎‏را از نور خارج کنند و به ظلمات وارد کنند، اینها مخالف خدا هستند؛ طاغوت هستند:‏‎ ‎‏عمال طاغوت هستند. این ریشه های گندیده را بکنید.‏

‏     خداوند همۀ شما را تأیید کند. خداوند مسلمین را آشنای به وظایف اسلامی خودش‏‎ ‎‏بکند، خداوند تمام مسلمین را ائمۀ عالم قرار بدهد.‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته‏

‎ ‎

  • ـ سورۀ قصص، آیۀ 5.
  • ـ بخشی از آیۀ 35 سورۀ نور: «خدا، نور آسمانها و زمین است».
  • ـ بخشی از آیۀ 257 سورۀ بقره: «خدا سرپرست کسانی است که ایمان آورند، ایشان را از تاریکیها به سوی نور خارج کند».