سخنرانی
نقش ویژه کارکنان و کارمندان صنعت نفت در پیروزی انقلاب اسلامی
سخنرانی در جمع اعضای سندیکاهای کارگری (نقش کارکنان صنعت نفت در انقلاب)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1 خ‍رداد ‭1358

زمان (قمری) : 25 جمادی الثانی ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 418

موضوع : نقش ویژه کارکنان و کارمندان صنعت نفت در پیروزی انقلاب اسلامی

زبان اثر : فارسی

حضار : نمایندگان سندیکاهای کارگری و کارکنان شرکت نفت

سخنرانی در جمع اعضای سندیکاهای کارگری (نقش کارکنان صنعت نفت در انقلاب)

سخنرانی

‏زمان: 1 خرداد 1358 / 25 جمادی الثانی 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: نقش ویژۀ کارکنان و کارمندان صنعت نفت در پیروزی انقلاب اسلامی‏

‏حضار: نمایندگان سندیکاهای کارگری و کارکنان شرکت نفت‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

اهمیت اعتصابات کارکنان صنعت نفت 

‏     من در عین حال که حالم مقتضی نیست، مع ذلک چند کلمه ای با شما دوستان، با شما‏‎ ‎‏عزیزان، با بانوان محترمه و با برادران عزیزم، صحبت می کنم.‏

‏     نهضت ما گرچه مرهون همۀ اقشار ملت است، گرچه همۀ اقشار ملت نهضت را‏‎ ‎‏همراهی کردند، چه بانوان تمام ایران و چه مردان برومند ما، لکن بعضی اقشار یک‏‎ ‎‏ویژگی خاصی داشتند؛ و از آن جمله، کارکنان و کارمندان صنعت نفت، برای اینکه اینها‏‎ ‎‏در مقامی بودند که شریان حیات اجانب به دست آنها بود، شریان حیات رژیم منحوس‏‎ ‎‏در دست آنها بود. اعتصاب آنها یک ویژگی خاصی داشت؛ و همراهی آنها از نهضت‏‎ ‎‏یک خصوصیت بیشتری داشت. از این جهت، ما به آنها بیشتر از سایر اقشار شاید ارج‏‎ ‎‏بگذاریم و تشکر می کنیم. شما برادران بودید که در اعتصابات خودتان مقابل رژیم‏‎ ‎‏طاغوتی ایستادید، و نهضت را پیش بردید و اسلام را تقویت کردید. من باید از شما‏‎ ‎‏تشکر کنم. من دعا به شما می کردم و می کنم. لکن این معنا که گفتید شما زیر فشار بیشتر‏‎ ‎‏بودید، باید بفرمایید که شما فشار خودتان را بیشتر احساس کردید؛ و الاّ در این مملکت‏‎ ‎‏کی بود که تحت فشار نبود، کدام قشر بودند که اختناق بر آنها حکومت نمی کرد. کدام‏‎ ‎‏قشر بودند که محرومیت نداشتند. آیا قشر روحانی محرومیت نداشت؟ آنها را از تمام‏‎ ‎‏وعظ و ارشادی که می خواستند بکنند محروم کردند، آنها را در اختناق چنان قرار دادند‏‎ ‎‏که نمی توانستند نفس بکشند؛ سایر اقشار ملت هم همین طور بودند. همه در رنج بودند.‏

‏همه در عسرت زندگانی می کردند.‏

بی ارزش بودن زندگی بدون آزادی و استقلال

‏     زندگانی که در آن آزادی نباشد زندگانی نیست. زندگانی که در آن استقلال نباشد و‏‎ ‎‏همه کار بکنند برای استفادۀ دشمنها، این زندگانی نیست. الآن زندگانی شما دارید، برای‏‎ ‎‏اینکه استقلال دارید؛ برای اینکه کار شما امروز به نفع ملت خودتان است. لکن باید با‏‎ ‎‏هوشیاری و توجه زیاد، با هوشیاری زیاد، توجه داشته باشید که این اقشاری که‏‎ ‎‏نمی گذارند کارگرهای محترم ما به کار ادامه دهند، خیابانها را وادار می کنند به یک‏‎ ‎‏تظاهرات مثلاً، اینها بدانید که این قشرها همان دشمنهای اولی شما هستند. اینها‏‎ ‎‏می خواهند شما که شریان مملکت در دست شما، شریان حیات مملکت در دست‏‎ ‎‏شماست، اعتصاب کنید، کم کاری کنید تا اینکه فلج بشود دولت ما؛ اقتصاد ما. با فلج شدن‏‎ ‎‏اقتصاد، فرصت به دست دیگران بیفتد، و این عده همان مسائل سابق را اعاده کنند؛ با یک‏‎ ‎‏صورت حق به جانب می آیند در بین قشرهای کارگر، لکن شیطنت در باطن. آن حرفها به‏‎ ‎‏صورت صحیح است و قصد باطل دارند. نمی خواهند مملکت آباد بشود، نمی خواهند‏‎ ‎‏آرامش در این مملکت پیدا بشود، بهترین جایی که برای آنها مورد هدف گیری است‏‎ ‎‏شرکت نفت است. آنها دیدند که شرکت نفت یک همچو قدرتی دارد، کارمندان و‏‎ ‎‏کارگران محترم شرکت نفت یک همچو قدرتی دارد که در این نهضت بیشتر پیشبرد با‏‎ ‎‏دست آنها بود، احساس این را کردند که این قدرت بزرگ است، یا باید این قدرت را به‏‎ ‎‏ضد ملت و دولت بسیج کنند؛ یا این قدرت را فلج کنند نگذارند کار بکند.‏

استقلال در پرتو اسلام 

‏     دوستان من! آنکه برای همۀ کارگرها و کارمندها و طبقۀ ضعیف دلسوز است خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی است که به ارادۀ خودش می خواهد که مستمندان مفرّح باشند. آنکه برای‏‎ ‎‏شما دلسوز است اسلام است. اسلام است که شما را نجات می دهد ...؛ از اختناق نجات‏‎ ‎‏می دهد. اسلام است که استقلال شما را بیمه می کند. رو به اسلام بیاورید. همان طوری که‏

‏دیدید که اسلام بود که ما را به پیش برد؛ وحدت کلمه و توجه به اسلام بود که نهضت ما را‏‎ ‎‏پیروز کرد؛ از این به بعد هم اگر همین معنا محفوظ بماند، توجه به اسلام ‏‏[‏‏و‏‏]‏‏ وحدت‏‎ ‎‏کلمه، این دو کلمه رمز پیروزی شماست. توجه به اسلام، چنانچه دیدید همه می گفتند‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی ‏‏[‏‏و‏‏]‏‏ وحدت کلمه، چنانکه دیدید همه می گفتند جمهوری اسلامی.‏‎ ‎‏همه با هم یک مطلب می گفتند، و آن یک مطلب «اسلام» بود. آنکه ما را پیروز کرد‏‎ ‎‏همین معنا بود، و آنچه ما را پیروز می کند باید همین معنا باشد.‏

ایجاد فساد و کارشکنی توسط گروهکها

‏     شما دوستان من تشبث به اسلام داشته باشید و این مفسدین که می خواهند شما را از‏‎ ‎‏اسلام جدا بکنند، شما را از خدای تبارک و تعالی جدا کنند، اینها دوست نیستند؛ اینها‏‎ ‎‏دشمنانی هستند که به صورت دوست در بین شما می آیند؛ و لهذا هر جا می روند فساد‏‎ ‎‏می کنند. در بین کشاورزان می روند و نمی گذارند کشاورزی بشود. الآن که کشاورزی در‏‎ ‎‏ایران ـ از قراری که می گویند ـ خوب است، اینها نمی گذارند کشاورزان به کار خودشان‏‎ ‎‏ادامه بدهند و زراعت را جمع کنند. اگر اینها دلسوز کشاورز هستند، دلسوز ملت هستند،‏‎ ‎‏چرا نمی گذارند چرخ زندگی این ملت به راه بیفتد. اگر کارخانه ها به راه بیفتد، اگر شرکت‏‎ ‎‏نفت کار خودش را ادامه بدهد، اگر کشاورزان کار خودشان را ادامه بدهند، این به نفع‏‎ ‎‏ملت نیست که اینها کارشکنی می کنند؟ یا به نفع ملت هست، ولی آنها می خواهند آن‏‎ ‎‏چیزی که به نفع ملت است نگذارند راه بیفتد؟ بیدار باشید برادران من! هوشیار باشید،‏‎ ‎‏توجه کنید که این ریشه های گندیدۀ رژیم سابق و طرفداران آن کنده بشود.‏

از نعمتهای بزرگ انقلاب

‏     خداوند شما را ان شاءالله رحمت کند. رحمت خدا بر شما خانمها و بر شما برادران.‏‎ ‎‏من خدمتگزار همه هستم، من خدا می داند که برای شما دلسوزم، متأسفم. شما با صبر‏‎ ‎‏انقلابی قدری صبر کنید تا اینکه دولت به کار خودش ادامه بدهد، و کارها موافق میل‏‎ ‎‏انجام بگیرد. الآن ما، همه، آزادانه با هم صحبت می کنیم که در یک سال پیش ممکن نبود‏

‏برای ما که با هم آزاد صحبت کنیم. اگر یک سال پیش بود، شما اینجا نبودید؛ من نبودم.‏‎ ‎‏نه خانمها می توانستند اجتماع کنند، نه آقایان، این یک نعمت بزرگی است که به ما رسیده‏‎ ‎‏است که همه آزادانه پیش هم درد دل را می گوییم؛ همه با هم صحبت می کنیم؛ مصلحتِ‏‎ ‎‏هم را بیان می کنیم. این از نعمتهای بزرگ این انقلاب بود و این نهضت نعمت بزرگتر ...‏‎ ‎‏قضیۀ قطع ایادی دشمنهای اسلام از مخازن خودمان، خصوصاً مخزن نفت ‏‏[‏‏بود‏‏]‏‏. الآن‏‎ ‎‏دست آنها بر مخازن ما باز نیست. مخازن مال خود شماست. اگر زحمتی می کشید، برای‏‎ ‎‏خودتان می کشید، برای ملت خودتان می کشید، برای کشور خودتان می کشید. خداوند‏‎ ‎‏همۀ شما را عزت و سلامت و سعادت عنایت فرماید.‏

‎ ‎