پیام
همبستگی ملت های اسلامی
پیام تشکر به آقای ضیاء الحق (همبستگی ملت های اسلامی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : ‭1358

زمان (قمری) : ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 423

موضوع : همبستگی ملت های اسلامی

زبان اثر : فارسی

مخاطب : ضیاء الحق (رئیس جمهور پاکستان)

پیام تشکر به آقای ضیاء الحق (همبستگی ملت های اسلامی)

پیام

‏زمان: 1358 ه . ش. / 1399 ه . ق.‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: همبستگی ملتهای اسلامی‏

‏مخاطب: ضیاءالحق (رئیس جمهور پاکستان)‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏حضرت ارتشبد ضیاءالحق رئیس جمهور پاکستان‏

‏     مرقوم شریف مبنی بر تفقد از اینجانب و اظهار همبستگی بین دو ملت بزرگ اسلامی‏‎ ‎‏ایران و پاکستان واصل و موجب مسرت گردید. همبستگی بزرگ اسلامی که در رأس‏‎ ‎‏تمام همبستگیها است، ملتهای اسلامی را باید آنچنان وحدت بخشد که هیچ دولت‏‎ ‎‏اجنبی خیال سلطه بر کشورهای اسلامی را به سر نپروراند.‏

‏     مع الأسف از زمانهای طولانی که کارشناسان خارجی به کشورهای شرقی و اسلامی‏‎ ‎‏راه یافته اند، کوشش نموده اند که ملتهای اسلامی را گروه بندی کرده و با تبلیغات دامنه دار‏‎ ‎‏خود و وابستگان به سیاست مخرب خود آنان را از هم جدا نگه دارند و احیاناً در مقابل‏‎ ‎‏یکدیگر به موضعگیری وا دارند. ما در طول تاریخ و در این پنجاه و چند ساله حکومت‏‎ ‎‏سلسلۀ پهلوی وابسته به اجانب، شاهد جنایتهای طاقتفرسا و خیانتهای بیحساب بوده ایم.‏‎ ‎‏ملت شریف اسلامی ما در این مدت مواجه با اختناقها و اسارتها بوده است و از مزایای‏‎ ‎‏اسلامی و انسانی و حقوق بشر محروم گردیده.‏

‏     قیام 15 خرداد نقطۀ عطفی در تاریخ کشور و ملت ستمدیدۀ ما بود و در یکی دو سال‏‎ ‎‏اخیر به شکوفایی رسید و با قدرت ایمان و وحدت کلمه به خواست خداوند متعال دست‏‎ ‎‏ستمکاران و غارتگران را که تا دندان مسلح بودند، کوتاه کرد. و امید است با اتکال به‏‎ ‎‏خدای متعال و وحدت کلمه همۀ قشرها بر جمیع مشکلات غلبه کند.‏

‏     ما با سوابق تاریخی و ملی و بالاتر از همه اسلامی که با پاکستان داریم، لازم است‏

‏روابط خود را بر اساس احترام متقابل حفظ نماییم. دولت موقت انقلاب اسلامی با‏‎ ‎‏نمایندگان آن جناب مذاکرات لازم را می نمایند. از خداوند تعالی عظمت اسلام و‏‎ ‎‏ملتهای اسلامی را خواستارم. سلام و احترام متقابل به آن جناب اهدا می نمایم.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎