سخنرانی
حرمت ربا در اسلام ـ بانک بدون ربا
سخنرانی در جمع هیأت مؤسس بانک اسلامی (ربا)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1 خ‍رداد ‭1358

زمان (قمری) : 25 جمادی الثانی ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 425

موضوع : حرمت ربا در اسلام ـ بانک بدون ربا

زبان اثر : فارسی

حضار : هیأت مؤسس بانک اسلامی

سخنرانی در جمع هیأت مؤسس بانک اسلامی (ربا)

سخنرانی

‏زمان: 1 خرداد 1358 / 25 جمادی الثانی 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: حرمت ربا در اسلام ـ بانک بدون ربا‏

‏حضار: هیأت مؤسس بانک اسلامی‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

ربا، بدترین نوع استثمار

‏     اصل بهره از پول یک امری است بسیار خلاف انصاف و خلاف انسانیت که یک‏‎ ‎‏پولی آنجا گذاشته اند، بعد آن پول نه کاری، نه چیزی، یک چیزی در آورند. بدترین‏‎ ‎‏انواع استثمار همین رباست که در مقابل هیچ، خود پول که هست و در مقابل هیچ، این‏‎ ‎‏بزاید، بهره بردارد. در اسلام، این البته به هر صورتش حرام است حتی این فرارهایی که‏‎ ‎‏بعضیها جایز می دانند، این فرارها هم صحیح نیست. فرار از ربا هم صحیح نیست. یک‏‎ ‎‏راههایی گفته شده است، لکن آنها هم صحیح نیست بهره برداری از این نقود و از پول به‏‎ ‎‏هیچ وجه در اسلام جایز نیست. از جهتی که یک همچو بانک اسلامی که مبنایش بر این‏‎ ‎‏باشد که بهره در کار نباشد و ربا در کار نباشد، این یک خدمت بزرگی است به جامعه و به‏‎ ‎‏اسلام، هر دو، که امید است که احتیاج مردم از سایر بانکها به واسطۀ این بانک سلب بشود‏‎ ‎‏و مردم توجه بکنند به این بانک که اسلامی است، مبنایش اسلام است، اسلامی است و‏‎ ‎‏مبنایش بر این است که استثمار نکند مردم را، بهره برداری از انسان بیخودی نکند.‏

لزوم برچیده شدن بانکهای ربوی

‏     و من توفیق شما را از خدا می خواهم که در این راه با صداقت، با نیت صادقانه عمل‏‎ ‎‏بکنید، چنانچه هر کاری که با نیت صادقانه شد، آن کار به نتیجه می رسد، و به نتیجه ای که‏‎ ‎‏بخواهید می رسد. نیتها را باید صادق کرد و برای خدا. یک همچو کار بزرگی که شما الآن‏‎ ‎‏انجام می دهید ان شاءالله برای خدا باشد تا منافع آخرتی هم برای همه تان ان شاءالله داشته‏

‏باشد و من امیدوارم که توفیق پیدا بکنید و بانک شما یکوقت بانک اول باشد و سایر‏‎ ‎‏بانکها که بر مبنای بهره برداری و بر مبنای خلاف و فساد است، اینها از بین بروند، یا‏‎ ‎‏بهره ها از بین بروند که همه اسلامی بشوند، آن وقت شما هم یکی از بانکها. اگر اسلامی‏‎ ‎‏شدند آنها هم بمانند، و الاّ بالاخره باید برچیده بشوند اگر اسلامی نشوند. ان شاءالله که‏‎ ‎‏موفق و مؤید باشید.‏

‏[‏‏سرپرست هیأت: شنیدم که برای اینکه همه بتوانند دارای سهم باشند حداقل صد تومان و حداکثر‏‎ ‎‏صدهزار تومان گذاشته اند که همه بتوانند و آقایان ضمناً علاقه مندند که افتخار بدهید به ایشان و این هم‏‎ ‎‏مشوقی است برای آنها.‏‏]‏

‎     ‎‏... یک سهم هم من، ان شاءالله که موفق و مؤید باشید.‏

‏[‏‏و در خاتمه اساسنامۀ این بانک که طرز و نحوۀ عملکرد این بانک را مشخص می کرد، تقدیم امام‏‎ ‎‏شد.و امام فرمود:‏‏]‏

‎     ‎‏ان شاءالله موفق باشید. خداوند تأیید کند شماها را. سلامت باشید. خداحافظ شما.‏

‎ ‎