سخنرانی
مسئله حق و اهل حق
سخنرانی در جمع عشایر کرمانشاه (مسأله حق و اهل حق)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 2 خ‍رداد ‭1358

زمان (قمری) : 26 جمادی الثانی ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 452

موضوع : مسئله حق و اهل حق

زبان اثر : فارسی

حضار : عشایر کرمانشاه (گواران، سنجاب و قلمان)

سخنرانی در جمع عشایر کرمانشاه (مسأله حق و اهل حق)

سخنرانی

‏زمان: صبح 2 خرداد 1358 / 26 جمادی الثانی 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: مسئلۀ حق و اهل حق‏

‏حضار: عشایر کرمانشاه (گواران، سنجاب و قلمان)‏

‏[بسم‏‏ الله الرحمن الرحیم‏‏]‏

ویژگیهای اهل حق

‏     امیدوارم که ما همه اهل حق باشیم. رژیمهای فاسد با حق مخالف بودند؛ پس با اهل‏‎ ‎‏حق هم باید مخالف باشند. آنها کوشش می کردند که حق تحقق پیدا نکند. آنها از اهل‏‎ ‎‏حق می ترسند و می ترسیدند. اگر ما اهل حق باشیم و اگر ملت ما اهل حق باشند،‏‎ ‎‏نمی گذارند که رژیمهای فاسد هر کاری می خواهند بکنند، و مانع می شوند از اینکه‏‎ ‎‏اجانب در مملکتشان حکمفرمایی کنند. من امیدوارم که همۀ ما اهل حق باشیم؛ و همه به‏‎ ‎‏قرآن کریم و اسلام سر به پیش بیاوریم؛ و همه عامل به احکام خدای تبارک و تعالی‏‎ ‎‏باشیم که اگر همه عامل باشیم به احکام خدا و علاقه داشته باشیم به اسلام، مملکتمان‏‎ ‎‏پیروز خواهد شد و ‏‏[‏‏رو‏‏]‏‏ به پیشرفت خواهد رفت. تمام نقصها این است که حق را‏‎ ‎‏نمی گذارند تحقق پیدا کند، و اهل حق را نمی گذارند تحقق پیدا کنند؛ و ما باید با تمام‏‎ ‎‏جدیت حق را زنده کنیم، و اسلام را زنده کنیم، و قرآن کریم را زنده کنیم؛ و یک‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی که حق است متحقق کنیم تا اینکه تمام در زیر سایۀ حق زندگی کنیم؛ و‏‎ ‎‏همه اهل حق باشیم. و من از خدای تبارک و تعالی سلامت و سعادت همۀ شما را مسئلت‏‎ ‎‏می کنم.‏

پایان آشفتگیها در سایۀ اتحاد

‏     و مسائلی که ایشان‏‎[1]‎‏ فرمودند، مورد بررسی ان شاءالله قرار می گیرد. و من هم می دانم‏‎ ‎

‏که بعض آشفتگیها هست. لکن البته این آشفتگیها که بسیاری اش وراثت از همان رژیم‏‎ ‎‏سابق است، همان تتمۀ رژیم سابق است. الآن گرفتاریهایی برای همه هست. شما گمان‏‎ ‎‏نکنید که برای عشایر شما تنهاست؛ همۀ عشایر اینطورند. شما گمان نکنید که برای حدود‏‎ ‎‏شما این ناراحتیها هست؛ همه جا اینطور است. برای اینکه اینها به این ملت آنچنان‏‎ ‎‏خیانت کردند، آنچنان این ملت را فقیر کردند، آنچنان آشفته کردند کشور را که یک‏‎ ‎‏مدت طولانی لازم است که با دست همه ـ همه با هم ـ این آشفتگیها رفع بشود. و من‏‎ ‎‏امیدوارم که شما و ما ـ همه با هم ـ دست برادری بدهیم و این آشفتگیها را رفع کنیم.‏‎ ‎‏خداوند همۀ شما را توفیق و تأیید عنایت کند.‏

‎ ‎

  • ـ نمایندۀ حضار.