سخنرانی
مسئولیت بزرگ علما در هدایت جامعه
سخنرانی در جمع روحانیون و گروهی از مردم یزد (مسئولیت علما)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 8 خ‍رداد ‭1358

زمان (قمری) : 3 رج‍ب‌ ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 539

موضوع : مسئولیت بزرگ علما در هدایت جامعه

زبان اثر : فارسی

حضار : روحانیون و گروهی از مردم یزد

سخنرانی در جمع روحانیون و گروهی از مردم یزد (مسئولیت علما)

سخنرانی

‏زمان: 8 خرداد 1358 / 3 رجب 1399‏

‏مکان: قم ‏

‏موضوع: مسئولیت بزرگ علما در هدایت جامعه‏

‏حضار: روحانیون و گروهی از مردم یزد‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

شهرهای نمونه 

‏     یزد از شهرهایی بود که نمونه بود، چنانچه قم از شهرهای نمونه بود؛ عطف به اینکه‏‎ ‎‏علمای آنجا ـ خصوصاً آقای صدوقی‏‎[1]‎‏ که مورد علاقۀ شدید من است ـ آنجا بودند،‏‎ ‎‏بحمدالله در این نهضت پیشقدم بودند؛ و این نهضت را کمک شایان کردند. سایر علمای‏‎ ‎‏یزد هم، که ارادت به همه دارم، در این معنا شرکت داشتند. چنانکه طبقات مختلف‏‎ ‎‏محترمین یزد هم بسیار به این نهضت کمک کردند. خداوند همۀ آنها را حفظ کند؛ و‏‎ ‎‏خداوند سعادت به همۀ آنها عنایت کند. من از شما آقایان، که اظهار لطف کردید و از راه‏‎ ‎‏دور، از کویت، از یزد آمدید برای ملاقات من، برای تفقد، تشکر می کنم. و تشکر خودم‏‎ ‎‏را از شما و سایر اهالی یزد به واسطۀ شما ابلاغ می کنم. خداوند آنها را هم سلامت و‏‎ ‎‏سعادت عنایت کند.‏

رسالت علما

‏     باید ما بدانیم که همه مکلف هستیم. علمای اسلام مکلفند در صف جلو. وظیفۀ آنها‏‎ ‎‏زیادتر از دیگران است. وظیفۀ آنها هدایت جامعه است. الآن ما احتیاج داریم به اینکه‏‎ ‎‏جامعه را هدایت کنیم؛ از این تفرقه ای که می خواهند بین جامعه بیندازند جلوگیری کنیم.‏‎ ‎‏و این به عهدۀ علما در درجۀ اول است که مردم را آگاه کنند از شرّ این شیاطین که‏‎ ‎‏می خواهند بین قشرها تفرقه بیندازند، و از توطئه های باقیمانده رژیم سابق جلوگیری‏

‏کنند؛ مردم را آگاه کنند که اگر این قشرها در بین شما نفوذ کنند و خدای نخواسته تفرقه‏‎ ‎‏بیندازند بین مؤمنین و بین مردم، ممکن است که مسائل سابق برگردد. و مسائل سابق اگر‏‎ ‎‏برگردد، اسلام در خطر است؛ کشور تا آخر در خطر است. باید در این وقتی که از همه‏‎ ‎‏اوقات برای ایران حساستر است، علمای ایران ـ و فقهم الله ـ و سایر اقشار، جوانان محترم،‏‎ ‎‏دانشگاهها، دانشجوها، طلاب علوم دینیه، بازاریها، سایر اقشار، دهقان، کارگر، توجه‏‎ ‎‏داشته باشند به اینکه شیاطین در کمینند. و اگر خدای نخواسته غفلت بشود و این‏‎ ‎‏ریشه های پوسیده باز رشد کنند بین جامعه، زحمتها هدر می رود. الآن چیزی نیستند لکن‏‎ ‎‏اگر هوشیاری نباشد، اگر جلوگیری نشود، ممکن است که رشد کنند. ‏

پیام به علما

‏     شما آقایان از قِبَل من سلام به همۀ علمای یزد ـ دامت برکاتهم ـ برسانید؛ و از قول من‏‎ ‎‏استدعا کنید که قشرهای مردم را آگاه کنند. الآن وقت بهانه گیری نیست، الآن وقت این‏‎ ‎‏نیست که ما راجع به جزئیات امور ملاحظه بکنیم؛ جزئیات امور را نظر بکنیم و از اصول‏‎ ‎‏غفلت کنیم. امروز روزی است که باید اصول را حفظ کرد. حفظ اصول به این است که‏‎ ‎‏این ریشه های گندیده را از بن درآوریم؛ و این حرفهایی که بین مردم انداخته اند که‏‎ ‎‏اسباب نارضایتی مردم می شوند، باید هدایت کنید مردم را که اینها اغراض دارند. ما‏‎ ‎‏امروز احتیاج به وحدت کلمه داریم؛ بیشتر از دیروز. ما امروز احتیاج به این داریم که همه‏‎ ‎‏با هم به سوی اسلام، به سوی جمهوری اسلامی.‏

‎ ‎

  • ـ آقای محمد صدوقی نمایندۀ امام در یزد وی در سال 1360 ه . ش . به دست منافقین به شهادت رسید.