مجله کودک 394 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 394 صفحه 3

تعدادی از دوستان خوب ما از مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان داودآباد برای ما نقاشی فرستاده اند که آن ها را در این صفحه مشاهده می کنید. زهرا کوهی کلاس سوم مینا داودآبادی کلاس چهارم مهدی فرخی کلاس اول دبستان رضا داودآبادی کلاس سوم دبستان زهرا داودآبادی کلاس چهارم کتاب های نخوانده علی کتاب خیلی دوست داشت. او هر جا می رسید یک کتاب می خرید. نه اشتباه نکنید. درست است که علی کتاب دوست داشت ولی او فقط عادت داشت آن ها را بخرد. دریغ از یک صفحه ورق زدن یا خواندن کتاب! اطرافیانش از دست او کلافه شده بودند. آخر اتاق علی پر بود از کتابهایی که او فقط خریده بود ولی نخوانده بود. پدر و مادر علی نمی دانستند با این مشکل علی چه کار کنند. اگر این کار همین جور ادامه پیدا می کرد دیگر اتاق علی جای سوزن انداختن هم نبود و او زیر کوهی از کتاب ها مدفون می شد. تا اینکه یک روز فکری به خاطر آن ها رسید. فکری که شاید اولش کمی بی رحمانه به نظر می رسید. ولی مشکل علی را حل می کرد. مادر و پدرش علی را در اتاقش با همه کتاب ها زندانی کردند. آن ها فقط به او آب و غذا می دادند. علی در اتاق حوصله اش سر رفت. او سرانجام مجبور شد کتابی بردارد و مشغول مطالعه شود. آن کتاب آنقدر زیبا بود که کاملا حواسی علی را به خودش جذب کرد تا جایی که حتی وقتی در اتاق را باز کردند او اصلا میلی به بیرون آمدن نداشت. علی کم کم تمام کتاب هایش را خواند. او حالا بیشتر از گذشته قدر کتاب های خوب را می دانست. او کتابخانه ای برای خودش تهیه کرد و کتاب ها را مرتب در آن چید. از آن به بعد هم او در خرید کتاب انتخاب می کرد و فقط موضوعاتی را می خرید که دوست داشت نه همه کتاب ها را علی محمدی راد از تهران تمبرهای الجزایر موضوع تمبر: طراحی چهره شخصیت (لویی پاستور)- الجزایر تا سالها مستعمره فرانسه بود قیمت : 30 واحد سال انتشار: ندارد

مجلات دوست کودکانمجله کودک 394صفحه 3