مجله کودک 38 صفحه 30
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 38 صفحه 30

نماز من قبول است؟ در زمانی که کوچههای مدینه، با قدمهای مبارک حضرت محمد (ص) معطر میشد و مردم مشتاق و تشنة کلام آسمانی پیامبر بودند. مردی زندگی میکرد که بسیار بدنام و مورد نفرت همه بود. اواز انجام هیچ کار زشتی روی گردان نبود؛ اما هر بار که پیامبر وارد مسجد میشدند تانماز بخوانند، او نیز به مسجد میرفت و همراه پیامبر نماز میخواند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 38صفحه 30