مجله کودک 218 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 218 صفحه 4

حکایت بندهای صالح هر چند امام خود مسلمانی شیعه مذهب بود اما سخت معتقد به وحدت امت اسلام در برابر دشمنان این دین بود. بخش مهمی از پیامها و سخنرانیهای ایشان، دعوت به وحدت است که این خود یک اصل مسلم و پذیرفته شده در جمهوری اسلامی ایران میباشد. اعلام از 12 ربیعالاول تا 17 ربیعالاول، سالگرد تولد پیامبر اکرم (ص) به عنوان هفته وحدت، یکی از کارهای مهمی بود که برای وحدت بین شیعه و سنی انجام شد. حضرت امام دارای ویژگیهای گوناگون و در ابعاد مختلف بودند، از جمله ویژگیهای امام این بود که ایشان فیلسوفی الهی بودند. امام بیش از 15 سال فلسفه را در بالاترین سطح آن تدریس کرده بودند، با مبانی فلسفه غرب آشنایی داشتند و خود مسلط بر منطق و فلسفه اسلامی بودند. علاوه بر این او عارفی بزرگ به حساب میآمد. عرفان امام بر پایه قرآن، احادیث و آموختههای دینی او شکل گرفته است. همچنین ایشان مجتهدی برجسته در فقه و اصول بودند و بیش از سی سال فقه و اصول را در سطوح عالی تدریس کرده بودند. براساس همه اینها، امام نظریه حکومت اسلامی براساس ولایت فقیه را مطرح کردند. از ویژگیهای این نوع حکومت، پیوند رهبری و حکومت با مردم به طور طبیعی و اعتقادی است. رهبر و حاکم نیز در این حکومت به گفته امام، خدمتگزاری بیش نیست. به همین دلیل امام فرمودند: اگر به من بگویند خدمتگزار بهتر از این است که بگویند رهبر. رهبری مطرح نیست. خدمتگزاری مطرح است. اسلام ما را موظف کرده که خدمت کنیم. من با مردم ایران برادر هستم و خود را خادم و سرباز آنان میدانم... (ادامه دارد) آنها در حال گرفتن یک عکس یادگاری بودند که...

مجلات دوست کودکانمجله کودک 218صفحه 4