مجله کودک 218 صفحه 35
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 218 صفحه 35

··· دروزیها به شش پیامبر اعتقاد دارند. حضرت آدم (ع)، حضرت نوح (ع)، حضرت ابراهیم (ع)، حضرت موسی (ع)، حضرت عیسی (ع) و حضرت محمد (ص). علاوه بر این آنها به «محمد بن اسماعیل الدرازی» نیز معتقدند. به عقیده آنها، حضرت موسی (ع) پدرخوانده محمد بن اسماعیل الدرازی بوده است. دروزیها آرامگاه این شخص را در محلی به نام «تبه شعیب» واقع در شمال فلسطین اشغالی میدانند و هر سال در فروردین ماه، مراسم مذهبی خاصی در آنجا برپا میکنند. ··· تا قبل از جنگ اعراب و رژیم اشغالگر قدس در سال 1967 میلادی، تعدادی از روستاهای بزرگ دروزیها در خاک سوریه قرار داشت. پس از این جنگ، صهیونیستها با تصرف مناطقی از بلندیهای جولان، روستاهای دروزیها را نیز به تصرف خود درآوردند. تصویر شهرک «مجدل شمس» دروزیها را در نزدیکی کوه «هرمون» واقع در بلندیهای جولان میبینید. آنها به مسئول پرورشگاه میگویند که اوضاع بسیار بد و وحشتناک شده است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 218صفحه 35