مجله کودک 220 صفحه 36
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 220 صفحه 36

پاسخ سرگرمی شماره گذشته سگ نیمه کاره راه امن برای عبور از این راه خطرناک، باید قدم روی کلمه رمز بگذارید. کلمة رمز از چند حرف تشکیل شده و نام یکی از خدایان (خدای مومیای) مصر باستان است. اگر این کلمة آنوبیس (anubis) باشد، از روی جدول حروف تصویری پایین صفحه، راه امن را پیدا کنید و از خانة شروع حرکت کنید تا به بالای تصوی برسید (از آنجایی که در مصر باستان هر حرف را با یک تصویر نشان میدادند، جدول حروف تصویری به شما کمک میکند تا راه مورد نظر را پیدا کنید). او استوارت را میبیند که پشت پنجره به آنها نگاه میکند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 220صفحه 36