مجله کودک 227 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 227 صفحه 16

ادیان، مذاهب و اعتقادات مردم جهان لباس کشیشان کشیشها، برگزاری مراسم عبادی و آموزش انجیل را در کلیساها برعهده دارند. آنها همچنین وظیفه دارند که به بیماران و نیازمندان رسیدگی کنند. لباس کشیشها در هنگام برگزاری مراسم روحانی با پوشش آنها در بقیهی کارها تفاوت دارد. ··· یک مجسمه قدیمی که در آن پوشش روحانیون مسیحی پیرو مذهب کاتولیک، نشان داده شده است. ··· لباس یکی از بزرگان روحانی پیرو فرقه «بندیکت» از مذهب کاتولیک ··· تصویر پشت سر از لباس اسقف اعظم کلیسا کلاه اسقفی عصای مخصوص با سری از جنس نقره خرقهی قرمز رنگ که در اعیاد مذهبی مانند عید پنجاهه، عید پاک و کریسمس انجام میشود. صلیب قبا خرقه با قبای سفید که زیر خرقهی قرمز پوشیده میشود. تونیک با قبای زیرین که در زیر همهی لباسها پوشیده میشود. «جشن» واژهای فارسی است که از واژهی «یَسن» اوستا (کتاب مقدس زرتشتیان) گرفته شده است. معنای این واژه ستایش و پرستش است. در آداب زرتشتیان که ایرانیان

مجلات دوست کودکانمجله کودک 227صفحه 16