مجله نوجوان 04 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 04 صفحه 2

بسم الله الرحمن الرحیم صاحب امتیاز: موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) مدیر مسئول: مهدی ارگانی سردبیران: افشین علاء، محسن وطنی دبیر تحریریه: زهرا سادات موسوی حسنی مدیر هنری: سعید باباوند صفحه آرایی: مریم احمدیانی، حامد قاموس مقدم تصویرسازی:نسیم داوری، ملیکا سعیدا سام کشمیری مدیر اجرایی: رضا کریمی دونا حروفچین: سپیده اسلامی توزیع: فرخ فیاض امور مشترکین: محمدرضا اصغری تلفن تماس: 6965096 روز عرفه، پر توفیق عید قربان، مبارک لیتوگرافی و چاپ: موسسه چاپ و نشر عروج نشانی: خیابان انقلاب، چهارراه حافظ، پلاک 962 تلفن: 6706833 - 6712211

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 04صفحه 2