مجله نوجوان 66 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 66 صفحه 10

یاد دوست سرشاخه های نور شما باید خدمت کنید به این مردم . شما ، ما ، همه باید خدمتگزار این ها باشیم و شرافت همه ما به این است که خدمت به خلق خدا بکنیم ، این ها بندگان خدا هستند . خدای تبارک و تعالی علاقه دارند به این بندگان و ما مسئولیم باید خدمت بکنیم و من امیدوارم که شما به حسب آن روحیه ای که دارید ، آقای رجایی به حسب آن روحیه ای که دارند ، این مقام ، ایشان را بازی ندهد ، شما سوار مقام بشو و مقام سوار شما نشود . این دو تا مثل راکب و مرکوبند . اگر انسان روحیه اش طوری باشد که سوار بشود بر هر مقامی که برای او پیش می آید و مهار کند او را ، این به سعادت نزدیک می شود و اگر روحیه ضعیف باشد و وقتی که به یک مقامی رسید او سوار آدم بشود ، او هر جا دلش بخواهد انسان را می برد تا به هلاکت می رساند . صحیفه امام ، ج 15 ، ص76)

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 66صفحه 10