مجله نوجوان 66 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 66 صفحه 11

جویبار خاطرات از همان زمان قدیم امور مالی امام از جمله وجوهات و حتی امور مالی زندگی شخصی ایشان در اختیار من بود . امام هر ماه از پولی که مخصوص به خودشان بود ، مثل هدایایی که خدمتشان تقدیم می کردند و یا نذورات ، زندگیشان اداره می شد و با اینکه از من در مسائل دیگر حساب نمی کشیدند ، ولی من موظف بودم که صورت خرج زندگی شخصی ایشان را بنویسم . مثلاً یک کیلو عدس و نیم کیلو پنیر و . . . که تمام این صورت خرجها مضبوط است و الان باید در دفتر باشد . من هر ماه صورت خرج زندگی شخصی امام را که به هزینه های داخلی زندگی شان مربوط بود ، خدمت آقا می دادم و نوعاً امام در این صورت خرج دقتی می کردند با اینکه در مسائل مالی دیگر ، نسبت به بنده اینجور دقت را نداشتند . خلاصه با اینکه زندگی طلبگی ایشان به زعامت عام تبدیل شده بود ولی تحوّلی در آن دیده نمی شد و کاملاً مقتصدانه بود . حجت الاسلام و المسلمین شیخ حسن صانعی امام و قرآن قرآن شریف ، با آن که جامع همۀ معارف و حقایق اسماء و صفات است و هیچ کتابی آسمانی و غیر آن ، مثل آن ، معرفی ذات و صفات حق تعالی را ننموده ، و همین طور جامع اخلاق و دعوت به مبدأ و معاد و زهد و ترک دنیا و رفض طبیعت و سبک بار شدن از عالم ماده و رهسپار شدن به سر منزل حقیقت است ، به طوری که مثل آن متصور نیست؛ مع ذلک چون سایر کتب مصنَّفه مشتمل نشده بر ابوابی و فصولی و مقدمه و خاتمه و این از قدرت کامله منشأ آن است که محتاج به این وسایل و وسایط در القاد غرض خود نبوده .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 66صفحه 11