مجله نوجوان 66 صفحه 34
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 66 صفحه 34

آسمانی ها نماز پاکی دل می خواهد بارها قرآن به پاکی دل اشاره کرده است ، گاهی می فرماید : تنها قلب سلیم و سالم و پاک به درگاه خداوند راه دارد . امام صادق علیه السلام فرمود : قلب سلیم قلبی است که در آن شک و شرک وجود نداشته باشد . در حدیث می خوانیم : خداوند به روح شما نظر دارد ، نه جسم شما ، به هر حال نماز نیز همانند قرآن کریم ظاهری دارد و نیز باطنی ، و آنچه ما انجام می دهیم اگر درست باشد ، ظاهر نماز است که باید سکّوی پرواز به باطن آن باشد ، نمازی براساس معرفت و عشق . نمازی برخواسته از اخلاص و محبت . نمازی با حال خشوع . نمازی دور از غرور و عجب و ریا . نمازی سازنده و محرّک . نمازی از قلبی بی هوی و بی مرضی . سفارش نماز خواندن به کودکان لازم نیست که انسان تمام نماز را یک مرتبه به فرزند خود بیاموزد ، بلکه براساس بیان مفصّلی که از امام باقر علیه السلام رسیده برنامه این چنین است : در سه سالگی توحید « لا اله الاّ الله » را به طفل بیاموزد . و در سنّ چهار سالگی « محمد رسول الله » را به وی یاد بدهد و در سنّ پنج سالگی رویش را به قبله متوجّه کند و به او بگوید که سر به سجده بگذار . در شش سالگی کامل ، رکوع و سجدۀ صحیح را به او بیاموزد . و در هفت سالگی به طفل بگوید دست و رویت را بشوی و نماز بگذار . حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمودند : وقتی که فرزندانتان به سنّ هفت سالگی رسیدند به آن ها نماز یاد بدهید . حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام نیز در این باره فرمودند : خود به فرزندانتان نماز بیاموزید و وقتی که به سنّ بلوغ رسیدند از آن ها بخواهید که نماز بخوانند .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 66صفحه 34